Terug naar het overzicht

Gratis webinar: kwaliteit van bestaan bij ernstig probleemgedrag

26 jun 2023
Plaats
Online

SREKERS: Gijs van Gemert en Bart de Bruin
INHOUD: In dit webinar laat Gijs van Gemert zien hoe je hoe je kwaliteit van bestaan kunt waarborgen voor bewoners en begeleiders als er sprake is van ernstig probleemgedrag.  Ook kun je zien hoe een dialoog kan worden vormgegeven aan de hand van een concreet voorbeeld.
TIJDSDUUR: een online sessie op 26 juni 2023 van 11:00 tot 12:00
ACCREDITATIE: Er wordt geen accreditatie aangevraagd
INVESTERING: deelname aan het webinar is gratis

Inschrijven nieuwsbrief

Ernstige gedragsproblemen bedreigen de kwaliteit van bestaan van bewoners en zeker ook die van begeleiders en anderen die met hen in contact staan. Het is gebruikelijk om te kiezen voor beheersing en disciplinering om zo de situatie onder controle te houden. Volgens Gijs van Gemert is de oplossing echter niet dat je de bewoner met ernstig probleemgedrag jouw wil oplegt.

Onderlinge onverstaanbaarheid ligt vaak ten grondslag aan ernstig probleemgedrag. Vaak draagt de bejegening en de cultuur binnen de gehandicaptenzorg juist bij aan de verergering van het probleem. Voor het waarborgen van kwaliteit van bestaan is nieuwsgierigheid en een onderlinge dialoog nodig. Gijs van Gemert pleit voor een bondgenootschap. Dit is een zakelijke verbintenis waar alle partners voordeel bij hebben. Bij voorkeur nodigen begeleiders mensen met een verstandelijke beperking via een persoonlijke relatie uit om hun eigen leven te leiden.

 

Boek: Kwaliteit van bestaan voor bewoners en begeleiders

In 2022 kwam het boek “Kwaliteit van bestaan voor bewoners en begeleiders” uit. In dit boek beschrijft Gijs van Gemert hoe de dagelijkse leef- en werkomgeving in de gehandicaptenzorg zo kan worden ingericht dat het kwaliteit van bestaan bevordert in plaats van belemmert. In het bijzonder wordt besproken hoe de kwaliteit van bestaan kan worden gewaarborgd als er sprake is van ernstig probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Bestel het boek hier

 

Dialoog

De online bijeenkomst heeft de vorm van een dialoog tussen Gijs van Gemert en Bart de Bruijn (lid raad van bestuur van Stichting Phusis). Voorafgaand aan de online vraag- & antwoordsessie mag je thema’s / vragen insturen waarover je graag meer zou willen horen tijdens de sessie . Het eerste deel van de online is sessie is voorbereid. In het tweede deel wordt ruimte gemaakt voor de thema’s en vragen die bij de toehoorders leven. Tijdens de sessie zelf is er ook ruimte om vragen en opmerkingen in de chat te plaatsen. Er zal een selectie worden gemaakt uit de vragen en thema’s die door toehoorders worden aangekaart. Het is zeer waarschijnlijk dat niet alle vragen en thema’s aan bod kunnen komen.

 

Online sessie

De online vraag- en antwoordsessie wordt gegeven in Zoom webinar en is te volgen zonder voorbereiding. Om de sessie te kunnen volgen heb je een snel internet en een PC of laptop met geluidsboxen nodig. In Zoom webinar staan de microfoons en camera’s van deelnemers standaard uit. Op verzoek kan de microfoon aangezet worden.

De inhoud van het webinar wordt gebaseerd op vragen van de deelnemers

Het webinar is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting is 1 uur.

Doelgroep

De inhoud van de online sessie heeft betrekking op mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking met ernstig probleemgedrag. De sessie is bedoeld voor begeleiders, gedragsdeskundigen, leidinggevenden en andere geïnteresseerden die werken in de gehandicaptenzorg.

Voor dit webinar wordt geen accreditatie aangevraagd. Je kunt na afloop een certificaat ontvangen waarmee je zelf één accreditatiepunt kunt aanvragen.

Gijs van Gemert

Gijs van Gemert was bijzonder hoogleraar ‘Zorg voor ernstig geestelijk gehandicapten’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was tevens manager van een expertisecentrum in een grote zorginstelling. Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) benoemde hem als een van de ‛Hollandse Meesters’. Hij heeft een groot aantal consultatietrajecten gedaan, meestal met een accent op de kwaliteit van het omringende systeem van de bewoner. Zijn centrale stelling: ‘Zonder een goede relatie met de bewoner – en zonder een goede context – kun je een goed bestaan wel vergeten.’
Bekijk de docent

Literatuur

Gemert, G.H. van (2022) Kwaliteit van bestaan voor bewoners en begeleiders. Antwerpen; Gompel&Svacina bv

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen