Terug naar het overzicht

Gestructureerd Leren: ondersteuning bij het leren voor kinderen die moeite hebben om tot gericht leren te komen

04 okt 2019
Plaats
Fysiek

DOCENTEN: Anneke Groot en Ruben Chatlein
INHOUD: Met de methode Gestructureerd Leren beschik je over de mogelijkheid om het leren aantrekkelijk en effectief te maken voor kinderen die problemen hebben met hun executieve functies.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 4 oktober 2019 te Utrecht van 10:00 tot 17:00.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Is toegekend door Register Vaktherapie en SKJ.

Blijf op de hoogte van ons aanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Inschrijven nieuwsbrief

Er zijn kinderen van wie je vermoedt dat ze meer begrijpen dan ze kunnen laten zien. Ze hebben echter onvoldoende aandacht en/of beheersing op het gebied van hun emoties, impulsen of motoriek om tot gericht leren te komen; ze hebben problemen met hun executieve functies. Deze kinderen worden vaak over- of onderschat en onvoldoende uitgedaagd op hun niveau. Dit maakt dat ze zich niet kunnen ontwikkelen en dat ze niet kunnen ervaren dat ze van waarde zijn. Dan rest hen vaak passiviteit, zelfstimulerend gedrag of ernstige gedragsproblemen. Deze kinderen verdienen de kans om te leren, zich te uiten en te laten zien wat ze cognitief in hun mars hebben.

Alleen al het inzicht dat ze vaak meer weten dan je vermoedt en dat het niet hun onwil is (hun lijf zit ze in de weg), verandert jouw houding en maakt de relatie met de kinderen beter. Als je daarnaast de tools hebt om kinderen ook daadwerkelijk op een passende manier te bereiken, dan kun je kansen voor ontwikkeling creëren. Deze tools zijn vaak intensief; , maar de beloning is groot als er samenwerking ontstaat tussen jou als begeleider of leerkracht en dit moeilijk bereikbare kind.

Gestructureerd Leren is ook toepasbaar bij volwassenen. Deze dag zal zich met name richten op kinderen, maar zal ook voor volwassen cliënten aanknopingspunten bieden.

 

De methode Gestructureerd Leren

De methode Gestructureerd Leren (ontwikkeld door stichting Horison) bevat een aantal tools waarmee kinderen met ontwikkelingsproblemen kunnen worden ondersteund bij het leren. Een van de tools is dat elke opdracht succesvol is. Dit is een prettige manier van leren voor deze kinderen, die vaak al veel faalervaringen hebben gehad. Met de methode Gestructureerd Leren kunnen ze steeds laten zien wat ze wel weten en kunnen ze trots zijn op hun prestaties. De tools maken leren uitvoerbaar en leuk! En dat is goed voor hun eigen waarde en zelfvertrouwen.

De kern van de methode is om kinderen de leerstof zo aan te bieden dat ze succeservaringen hebben, en niet vastlopen door hun moeilijkheden met de uitvoering. Zo kost bijvoorbeeld schrijven bij het ene kind heel veel inspanning en is zijn hoofd waarschijnlijk al veel verder. We blijven vaak oefenen met het schrijven, en het tempo van de leerstof wordt op deze manier bepaald door de moeilijkheden. Het is veel motiverender als ze het tempo van hun hoofd kunnen volgen, want dan kunnen ze veel makkelijker laten zien wat ze weten. En daarnaast kan je op een paar momenten specifiek het schrijven oefenen.

Met deze methode leer je kinderen om sneller en meer gericht te reageren op opdrachten. Door cognitief op maat complexe, maar motorisch eenvoudige oefeningen veel te herhalen, kunnen kinderen zich ontwikkelen in het sneller, gepaster en gerichter reageren in antwoorden geven. Je leert hen dus niet alleen goed te reageren op een cognitieve uitdaging, maar ook om sneller de goede antwoorden te geven.

Inhoud van de studiedag over Gestructureerd Leren

De docenten Anneke Groot en Ruben Chatlein vertellen wat de methode Gestructureerd Leren inhoudt en hoe je die doelmatig kunt inzetten in aparte trainingen of gedurende dagelijkse activiteiten.

 

De volgende thema’s komen tijdens de studiedag aan bod:

 1. de invloed van prikkelverwerking op de vaardigheden om tot handelen te komen.
 2. de relatie tussen prikkelverwerking en executieve functies
 3. tools waarmee kinderen geholpen kunnen worden om tot leren te komen
 4. vaardigheden om leerervaringen aan te bieden volgens protocol
 5. do’s en don’ts
 6. afstemming en bejegening
 7. hoe verhoudt Gestructureerd Leren zich tot gangbare benaderingen als ABA, PRT en CSL?

 

Leerdoelen:

 1. heeft de deelnemer meer inzicht waarom kinderen met een ontwikkelingsbeperking niet vanuit zichzelf tot leren komen.
 2. heeft de deelnemer meer inzicht in en begrip voor de voorwaarden die nodig zijn om tot leren te komen
 3. kijkt de deelnemer met nieuwe inzichten naar de (cognitieve) mogelijkheden van kinderen met een ontwikkelingsbeperking.
 4. weet de deelnemer hoe hij of zijn op een passende manier leergerichte ervaringen kan aanbieden.
 5. is de deelnemer zich bewust van de do’s en don’ts op het gebied van leren bij kinderen met een ontwikkelingsbeperking

 

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kun je de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat alleen uit de 5,5 contacturen tijdens de studiedag.

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag heeft voornamelijk betrekking op kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals autisme, een matige of lichte verstandelijke beperking en problemen in de executieve functies.

De methode Gestructureerd Leren ook zinvol worden ingezet bij volwassen cliënten die leerproblemen ondervinden.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor begeleiders, leerkrachten, intern begeleiders, vaktherapeuten en anderen die werken met kinderen met autisme en eventueel een matige tot lichte verstandelijke beperking. De informatie van deze studiedag kunnen ze gebruiken als aanvulling op hun werkwijze.

Ouders en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register vaktherapie voor 5 punten
 • SKJeugd voor 5,5 punten

 

Overige accreditatieaanvragen in overleg

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Neem dan contact op met FORTIOR om te overleggen of de accreditatie kan worden aangevraagd via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Anneke Groot

Anneke Groot (BSW) geeft sinds 2000 trainingen en studiedagen aan ouders, zorgprofessionals  en leerkrachten van mensen met autisme (en een verstandelijke beperking). Daarnaast begeleidt ze individuele programma’s van kinderen  met autisme, zowel thuis als in professionele settingen. Anneke is ook ervaringsdeskundige. Voor haar jongste zoon met autisme heeft ze een intensief thuisprogramma gehad. Ze heeft diverse trainingen gevolgd van Contactgerichte Methodes, zoals Son-Rise, Growing Minds en Floortime. Daarnaast heeft ze attitudetrainingen gedaan en is ze sociaal pedagogisch hulpverlener.

Anneke heeft de methode Contactgericht Spelen en Leren in Nederland ontwikkeld en stichting Horison opgezet. Anneke heeft haar eigen bureau: Parel in de Oester: ze begeleidt de toepassing van de methode CSL en verzorgt cursussen, lezingen, workshops en de begeleiding van programma’s voor kinderen met autisme.

Anneke Groot is auteur van de volgende boeken:


Bekijk de docent

Ruben Chatlein

Ruben (1979) werkt sinds 1998 met contactgerichte methodes, zoals Contactgericht Spelen en Leren (CSL), Son-Rise en Growing Minds. Hij begeleidt en coacht kinderen en jongeren met autisme (en/of een verstandelijke beperking), voornamelijk in de thuissituatie. Hij heeft veel ervaring met het mogelijk maken van leren voor kinderen waarbij dat niet vanzelfsprekend is. Ook coacht hij ouders bij het geven of organiseren van de begeleiding van hun kind.

Ruben heeft diverse trainingen gevolgd van contactgerichte methodes en attitudetrainingen en hij is sociaal cultureel agoog.
Hij werkt bij Stichting Horison nauw samen met Anneke Groot, bij het beheer en de ontwikkeling van de benadering Contactgericht Spelen en Leren. Ook is hij projectleider van CSL Werkplaats, een samenwerkingsverband van professionals die werken met CSL.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Prikkelverwerking m.n. het lichaamsgevoel (propriocepsis) en de effecten daarvan op je vaardigheden om tot handelen en leren te komen

11:15

Pauze

11:30

Welke voorwaarden er nodig zijn om tot leren te komen en hoe zet je die op?

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Praktische uitleg en oefenen van het Gestructureerd Leren.

15:00

Pauze

15:30

Bespreking do’s en don’ts

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Anneke Groot. (2015). Houvast. Contactgericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum. Amsterdam: uitgeverij SWP. ISBN 9789088505973. Bekijk dit boek hier>>

De studiedag vindt plaats in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief