Terug naar het overzicht

Gereedschap voor het maken van contact

17 apr 2008
Plaats
Fysiek

DOCENT: Anneke Groot
INHOUD: Op de studiedag laat Anneke Groot je zien wat de impact van een attitude is op het gedrag van kinderen en volwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Hierdoor kun je je bewuster worden van je eigen houding. Bovendien reikt zij je gereedschap aan om je eigen mentale houding doelbewust te beïnvloeden.

Inschrijven nieuwsbrief

Essentieel voor de effectieve ondersteuning van cliënten

Gedrag roept gedrag op. Dit geldt ook binnen de zorg voor mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Een groot deel van het effect van een behandeling wordt bepaald door de manier waarop de begeleider zichzelf opstelt ten aanzien van de cliënt. De eigen gedachten van een begeleider beïnvloeden de manier waarop hij/zij met de cliënt omgaat. Vandaar dat studiedag “Gereedschap voor het maken van contact” gaat over de mentale houding, ofwel attitude, van werkers in de zorg.

Op de studiedag laat Anneke Groot je zien wat de impact van een attitude is op het gedrag van kinderen en volwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Hierdoor kun je je bewuster worden van je eigen houding. Bovendien reikt zij je gereedschap aan om je eigen mentale houding doelbewust te beïnvloeden zodat je effectiever wordt in het ondersteunen van de cliënt. Anneke Groot heeft de methode Contactgericht Spelen en Leren ontwikkeld. Ze heeft veel ervaring met attitudevorming in de relatie met kinderen en volwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking.

 

 

 

 

Wat is attitude?

door Anneke Groot

Van het begrip attitude kan een wetenschappelijke definitie worden gegeven. Maar in dit stuk lees je wat een effectieve attitude is volgens Anneke Groot van Stichting Horison en Parel in de Oester.

Effectief handelen

Een goede attitude betekent dat je in iedere situatie effectief kunt handelen. Effectief handelen is problemen blijvend en diepgaand oplossen. Door een goede attitude kan ook contact met de cliënt blijvend en diepgaand ontstaan. Effectief handelen doe je met ontspanning, openheid, inzicht en creativiteit, zowel naar jezelf als naar de ander. Ontspanning vraagt om een mentale houding van vertrouwen en verbinding. Openheid betekent een houding van acceptatie. De begeleider handelt hierbij zonder oordelen. Inzicht is bewust zijn van wat zich bij de ander afspeelt. Creativiteit vraagt om doelgerichtheid.

Werken aan een effectieve attitude is een blijvend proces

Werken aan je eigen attitude is een feestje, volgens Anneke Groot. Het is een voortdurend proces waar je eigenlijk nooit mee klaar bent. Het kan een interessante keuze zijn om je eigen attitude steeds te blijven onderzoeken. Het kan je leven verrijken en in zekere zin eenvoudiger maken. Voorwaarden om steeds weer aan een effectieve attitude te kunnen werken zijn:

  • Goed inzicht in je eigen manier van handelen.
  • Een eigen visie op hoe een effectieve attitude er voor jou persoonlijk uitziet. Uit welke ingrediënten bestaat een attitude voor jou? En welk doel streef je na?
  • Het is belangrijk om gereedschap te hebben om steeds weer te onderzoeken waar je vastloopt

 

Wetenschappelijk onderzoek naar attitude

“Het belangrijkste instrument in de zorg ben je zelf”, dit zei een manager in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking eens in een interview. Ze bedoelde hiermee dat de persoonlijke instelling van de werker essentieel is voor de effectiviteit van de ondersteuning aan de cliënt. De manager staat in deze opvatting niet alleen als het gaat om cliënten met autisme of hechtingsproblemen.

Onderzoek naar het effect van attitude

Er is een onderzoek bekend van Perales en Mahoney (juli 2005) naar het effect van de manier waarop ouders op hun kinderen met een stoornis in het autismespectrum reageren. Zij concludeerden dat ouders, die sensitief en responsief waren, de ontwikkeling van hun kind het best stimuleerden.” Voor een ander vakgebied, namelijk het Maatschappelijk werk, is uit onderzoek gebleken dat het effect van de hulpverlener 7 maal groter is dan het effect van de methode (de Vries, 2007). De doelgroep van het maatschappelijk werk wordt gevormd door cliënten met een lagere sociaal- economische status (LSES – cliënten). Dit is dus een andere doelgroep dan mensen met autisme en /of een verstandelijke beperking. Toch is de conclusie van De Vries ook heel goed toepasbaar op zorg voor deze groep mensen.

Attitude is belangrijk voor de ontwikkeling en het maken van contact Als we kijken naar de conclusies van Perales en Mahoney (2005) en De Vries (2007) kunnen we concluderen dat (een effectieve) attitude heel belangrijk is bij de ondersteuning van een cliënt. Vooral als het gaat om het maken van contact en het stimuleren van ontwikkeling. Anneke Groot, de spreker op de studiedag, vindt het belangrijk dat de zorgverlener bij zijn cliënt zoekt naar ingangen voor contact en leren. Ze wil de zorgverlener als het ware gereedschap in handen geven om contact te maken.

Geraadpleegde literatuur:Mahoney, G. en Perales, F. (2005). Relationschip-Focused Early Intervention With Children With Pervasive Developmental Disorders and Other Disabilities : A Comparative Study. Developmental and Behavioral Pediatrics, 26/2, 77-85.Vries, S. de (2007). Wat werk? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP.

 

 

“Het belangrijkste instrument in de zorg ben je zelf”, dit zei een manager in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking eens in een interview. Ze bedoelde hiermee dat de persoonlijke instelling van de werker essentieel is voor de effectiviteit van de ondersteuning aan de cliënt. De manager staat in deze opvatting niet alleen als het gaat om cliënten met autisme of hechtingsproblemen.

Onderzoek naar het effect van attitude

Er is een onderzoek bekend van Perales en Mahoney (juli 2005) naar het effect van de manier waarop ouders op hun kinderen met een stoornis in het autismespectrum reageren. Zij concludeerden dat ouders, die sensitief en responsief waren, de ontwikkeling van hun kind het best stimuleerden.” Voor een ander vakgebied, namelijk het Maatschappelijk werk, is uit onderzoek gebleken dat het effect van de hulpverlener 7 maal groter is dan het effect van de methode (de Vries, 2007). De doelgroep van het maatschappelijk werk wordt gevormd door cliënten met een lagere sociaal- economische status (LSES – cliënten). Dit is dus een andere doelgroep dan mensen met autisme en /of een verstandelijke beperking. Toch is de conclusie van De Vries ook heel goed toepasbaar op zorg voor deze groep mensen.

Attitude is belangrijk voor de ontwikkeling en het maken van contact Als we kijken naar de conclusies van Perales en Mahoney (2005) en De Vries (2007) kunnen we concluderen dat (een effectieve) attitude heel belangrijk is bij de ondersteuning van een cliënt. Vooral als het gaat om het maken van contact en het stimuleren van ontwikkeling. Anneke Groot, de spreker op de studiedag, vindt het belangrijk dat de zorgverlener bij zijn cliënt zoekt naar ingangen voor contact en leren. Ze wil de zorgverlener als het ware gereedschap in handen geven om contact te maken.

Geraadpleegde literatuur:Mahoney, G. en Perales, F. (2005). Relationschip-Focused Early Intervention With Children With Pervasive Developmental Disorders and Other Disabilities : A Comparative Study. Developmental and Behavioral Pediatrics, 26/2, 77-85.Vries, S. de (2007). Wat werk? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP.

De theorie en praktijkoefening die behandeld wordt tijdens de studiedag is toepasbaar op een brede groep cliënten, zoals kinderen en volwassenen met autisme, een verstandelijke beperking of een ander type beperking. Deze studiedag is geschikt voor veel werkers in de zorg, zoals:

  • Begeleiders
  • Spelbegeleiders
  • Activiteitenbegeleiders
  • Orthopedagogen
  • Psychologen

Ouders zijn ook van harte welkom.

 

Anneke Groot

Anneke Groot geeft sinds 2000 trainingen en studiedagen aan ouders, begeleiders en leerkrachten van mensen met autisme (en een verstandelijke beperking). Daarnaast begeleidt ze individuele programma’s van kinderen en cliënten met autisme, zowel thuis als in professionele settingen. Ze is tevens ervaringsdeskundige. Voor haar jongste zoon met autisme heeft ze een intensief thuisprogramma gehad. Ze heeft diverse trainingen gevolgd van Contactgerichte Methodes, zoals Son-Rise, Growing Minds en Floortime. Daarnaast heeft ze attitudetrainingen gedaan en is ze sociaal pedagogisch hulpverlener. Ze heeft de methode Contactgericht Spelen en Leren in Nederland ontwikkeld en stichting Horison mede opgezet. Anneke heeft haar eigen bureau: Parel in de Oester: ze begeleidt de toepassing van de methode CSL en verzorgt cursussen, lezingen, workshops en de begeleiding van programma’s voor kinderen met autisme.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening
Ad van den Broek

10:15

Hoe kun je mensen met autisme met je houding houvast geven?
door Anneke Groot

11:15

Pauze

11:30

Hoe kun je attitude bewust hanteren?
door Anneke Groot

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Workshop: Inleiding
door Anneke Groot

13:45

Workshops: de deelnemers oefenen in groepjes

14:30

Pauze

14:45

Bespreken van de ervaringen uit de workshop en demonstraties n.a.v. de vragen van deelnemers
door Anneke Groot

16:30

Sluiting
door Ad van den Broek

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief