Terug naar het overzicht

Gentle Teaching

  • een studiedag op 11 april 2013 en 14 maart 2014 in Utrecht van 10:00 tot 17:00
  • docent: Pouwel van de Siepkamp
  • Gentle Teaching heeft een aantal leermiddelen waarmee begeleiders hun cliënten kunnen helpen zich weer veilig en verbonden te voelen. Hierdoor wordt schadelijk gedrag voorkomen. Tijdens deze studiedag krijg je een inleiding op de methode Gentle Teaching.

Deze training wordt niet meer herhaald. Blijk op de hoogte van het scholingsaanbod van FORTIOR en meld je aan voor de nieuwsbrief

Gentle Teaching is een begeleidingsmethodiek die wordt gebruikt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Volgens Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor (sociale) ontwikkeling bij de cliënt. De methode is erop gericht een warme relatie te ontwikkelen tussen de begeleider en cliënt.

De relatie is vooral essentieel voor cliënten die door hun kwetsbaarheden onvoldoende controle hebben over hun eigen emoties. Begeleiders kunnen de kwetsbare cliënt dan op stressvolle momenten ondersteunen en begeleiden. Vanuit een veilige en liefdevolle relatie kunnen begeleiders schadelijk gedrag bij hun cliënt voorkomen.

 

Verminderen van schadelijk gedrag

De visie van Gentle Teaching is dat ieder mens behoefte heeft aan verbondenheid met anderen. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben een relatie nodig met echt contact van mens tot mens. Uiteindelijk wil iedereen zich geliefd en veilig voelen.

Mensen die het gevoel van verbondenheid “niet” ervaren, leven in een emotioneel isolement. De wereld voelt voor hen onveilig. Zij kunnen hierop reageren met onacceptabel gedrag voor de mensen om hen heen. Als de begeleiders deze cliënten opnieuw afwijzen vanwege hun gedrag, dan ontstaat weer een verwijdering in het contact. Zo ontwikkelt zich een vicieuze cirkel.

Gentle Teaching heeft een aantal leermiddelen waarmee begeleiders hun cliënten kunnen helpen zich weer veilig en verbonden te voelen. Hierdoor wordt schadelijk gedrag voorkomen.

 

Meer werkplezier

Gentle Teaching geeft begeleiders meer voldoening in hun werk. De kern van de methode is namelijk zorg en nabijheid in plaats van beheersing en afstand. Gentle Teaching sluit beter aan op de natuurlijke kwaliteiten van de begeleider en past bij de redenen waarom deze ooit voor werken in de zorg heeft gekozen.

Inhoud van de studiedag

Pouwel van de Siepkamp geeft trainingen en lezingen over Gentle Teaching en combineert dat met interim-management. Hij geeft je tijdens deze studiedag een inleiding op de methode Gentle Teaching.

Deze onderwerpen komen aan bod:
a) Algemene introductie van Gentle Teaching: Hoe is de methode ontstaan? Wat zijn de uitgangspunten en doel van Gentle Teaching?
b) Methodische aspecten van Gentle Teaching: Wat zijn de kernpunten van de basishouding? Hoe gebruik je de communicatie middelen? Welke technieken en werkwijzen heeft Gentle Teaching? Hoe bouw je een individueel plan op?
c) Persoonlijke ontwikkeling van de begeleider: Hoe kun je je eigen emoties onderkennen? Hoe ga je om met eigen normen en waarden? Hoe kun je constructief werken met je emoties?

 

Deelnemers worden aan het begin van de dag gevraagd een eigen cliëntcasus centraal te stellen en vanuit die cliënt de dag te volgen en bij te dragen in de discussies.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking, zoals begeleiders, coördinerend begeleiders, vaktherapeuten, gedragskundigen, leerkrachten en leerlingbegeleiders. Ouders zijn ook welkom.

Pouwel van de Siepkamp

Pouwel van de Siepkamp is vanaf 1976 actief in diverse managementfuncties in de ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is gericht op het versterken van resultaatgerichtheid in de zorg. Hierbij wordt het resultaat vooral vanuit het cliëntperspectief beoordeeld. Daarnaast werkt hij aan de afstemming tussen goede zorg en goede bedrijfsvoering.

Vanaf 1992 combineert Pouwel interim-management met Gentle Teaching. Hij is initiator, trainer, consultant. Hij geeft in Nederland verschillende trainingen over deze methodiek. Ook begeleidt Pouwel hulpverleners op de werkplek en geeft hij advies over de ondersteuning van specifieke cliënten. Pouwel schreef het boek “Gentle Teaching”.

Pouwel van de Siepkamp gebruikt Boeddhistische inzichten en oefeningen in zijn werk. Boeddhisme kan zorgverleners helpen om meer vanuit innerlijke kracht open te staan voor cliënten. Zo kunnen zij hun cliënten ontmoeten van mens tot mens.

Aanbevolen literatuur

Pouwel van de Siepkamp (2005). Gentle Teaching, een weg van hoop voor mensen met bijzondere kwetsbaarheden. Soest: uitgeverij Nelissen (ISBN 97890 244 1675 2).

McGee, J.J. & Menolascino, F.J. (1991). Beyond Gentle Teaching. New York: Plenum (ISBN 0-306-4386-9).

Hoofdstuk 14 (pag. 229-246) van
Twint, B. & Bruijn, J. de (red.). (2014). Handboek Verstandelijke beperking. 24 succesvolle methoden. Amsterdam: uitgeverij Boom.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief