Terug naar het overzicht

(ONLINE TRAINING) Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R2 – verdieping

Deze training gaat dieper in op de Schaal voor emotionele ontwikkeling - Revised² (SEO-R²)
09 apr 2021
Plaats
Online
 • een online training op 9 april 2021 van 9:00 tot 15:30
 • docent: Ester de Bruijn
 • inhoud: een kleinschalige praktijkgerichte studiedag over de SEO-R². Aan de hand van opdrachten nemen de deelnemers hun eigen verslag door en worden de volgende aspecten geoefend: het afnemen van een SEO-R², de verslaglegging en advisering
 • accreditatie is toegekend door Registerplein en SKJ voor jeugdzorgwerkers & Jeugd- en gezinswerkers.

Deze studiedag is geannuleerd.

Inschrijven nieuwsbrief

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking neemt de aandacht voor emotionele ontwikkeling steeds meer toe. Om de begeleiding goed te kunnen afstemmen op de cliënt is het nodig een inschatting te kunnen maken van zijn of haar emotionele ontwikkelingsniveau. Een van de instrumenten die daarvoor gebruikt kan worden, is de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling Revised² (SEO-R²).

Bij orthopedagogen en psychologen leven soms nog vragen over de toepassing van de SEO-R². Ook als deze eenmaal is afgenomen, kunnen er nog vragen zijn, zoals: “Hoe verwoord ik de uitkomsten in een helder verslag?” of “Hoe vertaal ik het ingeschatte emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt in een concrete begeleidingsstijl?” en “Hoe communiceer ik het beste over de uitkomsten van de SEO-R² met de cliënt, zijn ouders en begeleiders?”.

Deze scholing vindt plaats in een informele setting. Hier kun je in een kleine groep (maximaal 8 personen) onder begeleiding van orthopedagoog Hilde Zevenbergen  of Ester de Bruijn ervaringen uitwisselen en intensief oefenen met de SEO-R² in je eigen casus. Het wordt als een grote meerwaarde ervaren dat de groep klein is en je aan de slag gaat met je eigen afname en alle vragen die je daar over hebt.

 

Verdiepende studiedag

Deze studiedag is bedoeld als verdieping voor gedragsdeskundigen of psychodiagnostisch medewerkers met enige ervaring in het afnemen van de SEO-R². Als je nog geen ervaring hebt met de schaal dan kun je de inleidende studiedag volgen.

Als je wilt deelnemen aan deze studiedag dan is het de bedoeling dat je vooraf een geanonimiseerd SEO-R² verslag inlevert. De docent geeft feedback op je verslag en tijdens de studiedag worden er opdrachten gegeven aan de hand van je verslag. Deelnemen zonder eigen verslag is wel mogelijk, maar het leereffect is dan niet optimaal.

 

Accreditatie

Voor deze studiedag is accreditatie toegekend door Registerplein voor PDW-ers en SKJ voor jeugdzorgwerkers & Jeugd- en gezinswerkers. Accreditatie bij het NIP K&J / NVO OG wordt niet aangevraagd voor bovengenoemde datum. Heb je accreditatie nodig van het NIP K&J / NVO OG,  kijk dan bij een latere datum in 2021.

 

Online training

Deze scholing wordt aangeboden als een volledige online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is  minder geschikt voor het volgen van een online training.

De inhoud van de workshop over de SEO-R²

Tijdens deze studiedag stemt Hilde Zevenbergen het programma af op de vragen die bij de deelnemers leven.

Onderwerpen die tijdens de studiedag aan bod kunnen komen zijn:

 • Herkennen van de fasen van emotionele ontwikkeling
 • De manier(en) waarop je de SEO-R² kunt afnemen
 • Het scoren en de verslaglegging van de resultaten
 • Advisering over de gewenste begeleiding, op basis van de resultaten van de SEO-R²
 • De terugkoppeling aan betrokkenen van de uitkomsten van de SEO-R²

De theorie achter de SEO-R² wordt als bekend verondersteld en zal daarom niet meer uitgebreid worden behandeld. Het doel van deze studiedag is om orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden praktisch te ondersteunen bij het werken met de schaal.

Je kunt tijdens de studiedag ook de verslagen van andere deelnemers bekijken en je ontvangt persoonlijke feedback van de docent.

Studiebelasting en voorbereiding

Naar verwachting is de studiebelasting 8 tot 10 uur. De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Voorbereiding

Om deze studiedag te kunnen volgen is het nodig dat je

 • Een geanonimiseerd SEO-R² inlevert (is het lastig om in deze corona crisis een schaal af te nemen in een persoonlijk gesprek. Het afnemen van een SEO kan ook prima via de telefoon of via beeldbellen)
 • 55 bladzijdes literatuur leest. De literatuurverwijzingen vind je onder de tab literatuur. Voorafgaand aan de studiedag krijg je de literatuur gemaild.

 

Online bijeenkomst

De training bestaat uit een online bijeenkomst van 5,5 uur.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking.

Een vereiste voor deelname is dat de deelnemers theoretische kennis hebben over de SEO-R² en met de schaal werken.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Registerplein voor PDW voor 11,5 punten
 • SKJ voor jeugdzorgwerkers & jeugd- en gezinsprofessionals voor 8,25 punten

Overige accreditaties kunnen in overleg met FORTIOR worden aangevraagd. Neem via inschrijvingen@fortior.info contact op voor overleg.

LET OP! voor deze training kan geen accreditatie worden aangevraagd voor NIP/NVO. Heb je deze accreditatie wel nodig, ga dan naar de studiedagen op latere datum

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij het en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Als je accreditatie nodig hebt van het SKJ dan kun je jouw certificaat uploaden in je dossier.

 

Aanwezigheid

Het SKJ stelt als voorwaarde dat je tenminste 100% van de contact-uren aanwezig bent om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten.

 

Ester de Bruijn

Ester de Bruijn werkt sinds 1999 als orthopedagoog in Amsterdam, eerst bij stichting AGO (arbeidsmatige dagbesteding) en na een fusie bij Cordaan (Ambulant wonen, Behandeling en Leerwerkbedrijf). Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor supervisie, coaching en training. Door de Leergang Supervisiekunde kwam zij op het pad van Mentaliseren en vond daarmee een mooie aansluiting in de behandeling en bevordering van de emotionele ontwikkeling. Ester is betrokken bij NEED (het europese samenwerkingsverband rondom de SEO en het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Dösen), en de samenstelling van de SEO-V, en de door ontwikkeling van de diverse SEO varianten.
Bekijk de docent

Ochtend
08:30

Training wordt open gezet.

09:00

Opening

09:05

Herkennen van de fasen van emotionele ontwikkeling

10:15

Pauze

10:30

Afnemen van de SEO-R2 (verdieping)

– Verschillende manieren van afnemen

– Scoren

– Merkwaardige resultaten

12:00

Lunchpauze

 
Middag
13:00

Verslaglegging van resultaten

14:15

Pauze

14:30

Advisering en terugkoppeling

15:30

Afsluiting en invullen van evaluatie

Verplichte literatuur

Došen, A. (2017). Neurobiologische aspecten van emotionele ontwikkeling. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom

Morisse, F., Roskam, S., Neve, De, L., Došen, A.  (2017). SEO-R2: een instrument voor assessment. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom

Groot, De, G.  (2017). Het SEO-R kleurenprofiel. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom

Zaal, S., Boerhave, M.  Koster, M. (2008) Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Beschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl

(deze wordt vooraf naar verzonden per e-mail)

 

Verplichte literatuur die je nodig hebt tijdens de training

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677

(deze handleiding dien je zelf aan te schaffen)

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief