Terug naar het overzicht

Methodisch werken in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

11 nov 2021
Afgelast
Hybride

DOCENTEN: Jac de Bruijn, Mathijs Heijstek, Hans van Wouwe en Ad van den Broek (dagvoorzitter)
INHOUD: belangrijkste theoretische en praktische aspecten van methodisch werken
TIJDSPAD: Op 11 november 2021 van 9:30 tot 17:00
VORM: Je kunt de trainingsdag zowel online als fysiek volgen
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG en Registerplein
INVESTERING: 230,00 inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Welke methode of interventie gebruik je bij de zorgvraag van cliënten of voor deze ene cliënt met een specifieke zorgvraag? De keuze is groot en tegelijk niet eenvoudig.

Door methodisch te werken wil je als zorgverlener optimale, persoonsgerichte zorg bieden aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Dat gaat over alle gebieden die er toe doen zoals diagnostiek, behandeling, ondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Het kan gaan om bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden, het inzetten van trauma-interventies, het werken aan een goede werkrelatie met cliënten, het voeren van een gesprek of het afnemen van een test.

Methodisch werken vraagt een alerte houding en een kritische blik. Als zorgverlener vraag je je steeds af of je de juiste dingen doet voor je cliënt. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de dagelijkse zorgverlening is dat nog best lastig.

 

Aandacht voor methodisch werken is nodig

Het is bepaald niet eenvoudig om consistent methodisch te werken. Dat geldt niet alleen voor de PlanDoCheckAct-cyclus die we allemaal kennen of het werken met een ondersteuningsplan. Het geldt ook voor de inzet van een of meerdere ondersteuningsmethoden en interventies. Wat heb je als zorgverlener nodig om goed en doelmatig methodisch te kunnen werken? Waar moet je rekening mee houden? Hoe stem je af op andere zorgverleners en betrek je verwanten bij je aanpak?

Bekijk dit filmpje met Matthijs Heijstek waarin hij vertelt waarom hij zo enthousiast is over methodisch werken:

 

Praktijkgericht

Deze trainingsdag helpt je om een beter zicht te krijgen op wat methodisch werken inhoudt, het maken van een keuze voor een bepaalde methode en het gebruik van een methode. Op de trainingsdag krijg je een up to date inzicht in de meest gebruikte methoden en interventies en in wat dit vraagt in de praktijk. Daarnaast worden twee specifieke methoden, Triple C en Argos, besproken. Ze komen uit het Handboek verstandelijke beperking: 25 succesvolle methoden. We gaan aan de hand van deze twee methoden in op de concrete praktijk en rekenen op je inbreng.

Deze trainingsdag is zoveel mogelijk praktijkgericht. Met wat je meekrijgt kun je zelf aan de slag. De effectiviteit van een trainingsdag wordt echter aanzienlijk verhoogd wanneer de aangeboden informatie op de werkvloer zelf wordt toegepast. Heb je daar zelf mogelijkheden voor? Of wil jouw organisatie graag hulp en ondersteuning hebben bij het invoeren of verbeteren van methodisch werken? In dat laatste geval kun je gebruik maken van de mogelijkheid een praktijkdag te organiseren in je eigen organisatie. Op die manier kan methodisch werken goed ingepast en geborgd worden in de specifieke context van je werk. Stuur een bericht naar advandenbroek@fortior.info om je interesse kenbaar te maken.

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

FORTIOR houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. We vragen van jou als deelnemer dat jij je ook aan deze richtlijnen houdt.

Inhoud van de trainingsdag

Op deze trainingsdag besteedt Jac de Bruijn aandacht aan wat het betekent om te werken met methoden, de variatie in methoden, de voorwaarden en implementatie ervan. Hans van Wouwe en Matthijs Heijstek bespreken aan de hand van hun methoden Triple C en Argos aandachtspunten voor het gebruik van de methode in de praktijk en de borging.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Hoe werken methoden en wat betekent methodisch werken op inhoudelijke en organisatorische voorwaarden?
 • Welke methoden zijn er eigenlijk?
 • Methodisch werken aan de hand van ervaringen met de Methode Argos;
 • Methodisch werken aan de hand van ervaringen met Triple C.

 

Aan het eind van de training heb je:

 • Een groter bewustzijn van en inzicht in de werkwijze van methoden en je rol in het inzetten en hanteren ervan;
 • Een denkkader waarmee je kunt kijken naar methodisch werken;
 • Kennis van twee specifieke methoden en de toepassing ervan in casuïstiek;
 • Inzicht in borgingsvoorwaarden en de toepassing ervan.

Voorbereiding en studiebelasting

Ter voorbereiding wordt je gevraagd te inventariseren:

 • Welke methoden gebruik je zelf en waarvoor?
 • Wat gaat goed, wat niet?
 • Welke methoden worden op je werk, in de instelling of door je collega’s gebruikt?

 

De studiebelasting bestaat uit het bijwonen van de trainingsdag (6,5 contacturen) en het maken van de voorbereidingsopdracht (3 uur).

Doelgroep

De trainingsdag is voor psychologen, orthopedagogen, zorgcoördinatoren,  teamleiders, agogen, beleidsmakers, persoonlijk ondersteuners en andere geïnteresseerde professionals in de zorg voor mensen met een beperking of die in een andere setting met mensen met een verstandelijke beperking werken.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • NIP K&J/NVO OG
 • Registerplein

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat

Je ontvangt van FORTIOR een certificaat als bewijs van deelname.

Jac de Bruijn

Jac de Bruijn is zelfstandig adviseur voor zorg en samenleving, met meer dan 30 jaar ervaring in de zorg, in het bijzonder voor mensen met een beperking. Voormalig lid van de raad van bestuur van Stichting Prisma, hoofd behandeling, GZ-psycholoog en van 2008-2015 werkzaam als docent aan de opleiding Arts Verstandelijk Gehandicapten ErasmusMC, nu verbonden als gastdocent.

 

Samen met andere auteurs publiceerde hij:


 • Verstandelijke Beperking: definitie en context (2014, met Brian Twint en Wil Buntinx);

 • Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking (2017, met Jolanda Vonk, Ad van den Broek en BrianTwint);

 • Handboek verstandelijke beperking: vijfentwintig succesvolle methoden (2019 met Brian Twint);

 • Op je blauwe ogen, over verbinden en vertrouwen in de zorg (2020 met Marijke Doevendans en Judith Coolen).


Bekijk de docent

Hans van Wouwe

Hans is orthopedagoog/gezondheidspsycholoog en hoofd behandeling van ASVZ. Hij werkt ruim 35 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en is naast zijn reguliere werkzaamheden al ruim 25 jaar consulent voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise). Hij is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met ontwikkelingsstoornissen (waaronder autisme) en ernstige psychische en gedragsproblemen. Hans is een van de ontwikkelaars van het Triple-C model en (co-)auteur van verschillende boeken en artikelen over deze methode (www.asvz.nl/specialismen/triple-c/).
Bekijk de docent

Matthijs Heijstek

Matthijs is als orthopedagoog-generalist werkzaam in de zorg aan mensen met verstandelijke beperking bij Zozijn. Daarnaast doet hij als promovendus bij de Universiteit Utrecht onderzoek via de leerstoel van Prof. dr. Marian Jongmans.

Matthijs studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen in 2005 is hij als gedragsdeskundige gaan werken bij Amerpoort, een organisatie voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Baarn/Soest. Bij Amerpoort specialiseerde Matthijs zich in de zorg en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Hij schreef in die tijd een aantal boeken voor begeleiders, waaronder: Methode ARGOS; handvatten voor begeleiders van mensen met een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking. (www.argosmethode.nl).

Hij combineerde de werkzaamheden bij Amerpoort sinds 2016 met de functie van docent in de masteropleiding van de CCFES (Clinical Child, Family and Education Studies, orthopedagogiek) aan de Universiteit Utrecht. Hij is sinds 2020 in dienst van Zozijn en naast zijn klinisch werk daar doet hij dus ook onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Matthijs doet onderzoek naar interventies bij probleemgedrag die voortkomen uit een stressmodel.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

Ad van den Broek

09:35

Kennismaking. Verwachtingen expliciteren: wat wil je geleerd hebben aan het eind van de dag?

Ad van den Broek

09:45

Methodisch werken: stand van zaken op basis van publicaties, onderzoek, promoties & uitwisseling.

Jac de Bruijn

10:45

Pauze

11:00

Intro methodisch werken: waar hebben we het over?

Jac de Bruijn

11:30

Methodisch werken: actieve werkvorm

Typeren beginsituatie: hoe is het nu! Hoe methodisch wordt er nu concreet gewerkt?

Typeren eindsituatie: hoe wil je werken en hoe krijg je dat voor elkaar?

Jac de Bruijn

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Werken met de methode Argos: kennisuitwisseling en aan de slag met de methode in concrete casuïstiek.

Mathijs Heijstek

15:00

Pauze

15:15

Werken met de methode Triple C: kennisuitwisseling en aan de slag met de methode in concrete casuïstiek.

Hans van Wouwe

16:45

Afsluiting

Ad van den Broek

17:00

Eind

Literatuur

Bruijn, J, de & B, Twint (2019). Handboek verstandelijke beperking: 25 succesvolle methoden. Amsterdam: Boom. Bestel dit boek hier>>

Heijstek, M. & Koelewijn, H. (2014). Methode Argos; Handvatten voor begeleiders van mensen met een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking. Sliedrecht: Carante groep.

Wouwe, H. van & Weerd, D. v.d. (2021) Triple-C, tot hier en verder.  Menswaardig begeleiden, organiseren en coachen.  Sliedrecht: ASVZ (verschijnt in mei 2021).

De studiemiddag vindt plaats in:

Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht

De locatie ligt aan de rand van Utrecht en dicht bij de afrit van de snelweg. Bij de locatie kan gratis worden geparkeerd.

Ook is de locatie prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS is het ongeveer 15 minuten met de tram richting de Uithof (Science park). Ook zou je vanaf Utrecht CS met de OV fiets naar de locatie kunnen komen.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen