Terug naar het overzicht

Floorplay voor begeleiders

  • een cursus op 15 mei, 12 juni en 18 september 2014
  • Docent Judith Hoevenaars
  • In de cursus wordt aandacht besteed aan de theorie achter FloorPlay. Daarnaast is er veel ruimte voor oefening en vragen uit de eigen werksituatie van de cursisten.

Deze training wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van ons aanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief

FloorPlay is een methode gericht op jonge kinderen (0 t/m 7) met ontwikkelingsproblemen, zoals autisme of een verstandelijke beperking. FloorPlay baseert zich op het gedachtegoed van Stanley Greenspan. Greenspan ontwikkelde de zogenaamde Floortime methode en het DIR-model. Daarnaast integreert FloorPlay elementen uit het Play-project van Rick Solomon. In dit Amerikaanse programma worden ouders getraind om hun kinderen intensieve spelbegeleiding te geven.

De cursus FloorPlay bij FORTIOR is speciaal bedoeld voor begeleiders. De cursus is praktijkgericht en heeft tot doel om begeleiders te leren hoe ze FloorPlay concreet bij kinderen met een ontwikkelingsbeperking kunnen toepassen.

 

Accent op de emotionele ontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke beperking

FloorPlay richt zich op het vergroten van de emotionele, intellectuele en sociale mogelijkheden van kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Uit onderzoek blijkt dat zowel de cognitieve als de neurologische ontwikkeling van deze kinderen kan worden gestimuleerd door hen vanaf jonge leeftijd te benaderen op hun eigen unieke niveau.

In deze cursus ligt een belangrijk accent op het stimuleren van de emotionele ontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

 

De inhoud van de cursus

Docent Judith Hoevenaars (kinder- & jeugdpsycholoog en speltherapeut) gaat tijdens de cursus in op de theorie achter FloorPlay en belicht de spelontwikkeling van kinderen. Daarnaast is er in de cursus veel ruimte voor oefening en het inbrengen van eigen casussen.

Het doel van deze scholing is dat cursisten aan het eind van de scholing de theorie kennen achter de FloorPlay methodiek en dat zij de FloorPlay technieken kunnen inpassen in hun dagelijkse werk met cliënten.

Cursusdag 1 – 15 mei 2014

Ochtend
In de ochtend wordt aandacht besteed aan het ontwikkelingsgerichte model. De mijlpalen van Greenspan uit het DIR model worden vertaald naar de praktijk. Er wordt kort ingegaan op alle zes mijlpalen. Daarna wordt aan de hand van de videobeelden gekeken naar die mijlpalen. Zowel de normale ontwikkeling als de ontwikkeling van kinderen met een beperking (cognitief, sociaal-emotioneel, taalontwikkeling, enzovoorts) komen aan bod.

Middag
In de middag wordt 1 casus uitgebreid behandeld aan de hand van videobeelden. Stap voor stap bekijken de cursisten de beelden en aan hen wordt gevraagd aan te geven waar zij elementen uit het DIR-model terugzien. Het doel van de middag ligt op het herkennen van de mijlpalen. In het tweede deel van de middag worden te richtlijnen en technieken van FloorPlay belicht.

 

Cursusdag 2 – 12 juni 2014

Ochtend
In de ochtend wordt uitleg gegeven over de spelontwikkeling van een kind en de daarbij behorende mijlpalen van het DIR model. Daarnaast wordt een casus besproken van een van de cursisten. Tijdens het bekijken van de casus gaan de cursisten een analyse doen met de docent om tot een behandelplan te komen.

Middag
In de middag wordt verder ingegaan op het zelf toepassen van het spel en de coaching. Er wordt lekker op de grond gespeeld. De cursisten spelen afwisselend ‘ kind’ en ‘ FloorPlayer’ om op deze manier de technieken van FloorPlay uit te proberen en in te zetten. In het tweede deel van de middag wordt er nog 1 casus besproken van één van de cursisten. Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen over een casus of behandelplaan waar de andere cursisten zich mee bezig houden.

 

Cursusdag 3 – 18 september

Ochtend
De ochtend begint met een toets om de kennis die is opgedaan te herhalen. Daarna wordt gestart met de andere casussen van cursisten. Het bespreken van casussen vraagt vaak veel tijd en het zal niet lukken alle 12 casussen te bespreken. Indien er veel casussen worden ingebracht, zal er in groepjes gewerkt kunnen worden. Aan het eind van de ochtend is er de mogelijkheid te evalueren.

Middag
Oefenen en oefenen.
Bij de afsluiting, veel tijd voor discussie, herhaling en hoe nu verder.
Als er nog tijd en belangstelling is, dan kunnen de volgende onderwerpen nog aanbod komen. Dit is afhankelijk van de behoefte van de cursisten

  • Ouders coachen
  • Indicatie/contra-indicatie
  • Tips, ideeën
  • Hoe nu starten?

De voorbereiding en tijdsinvestering

De cursus duurt drie dagen. Elke cursusdag duurt 6 uur (exclusief een uur lunchpauze). Naast het volgen van de cursus dienen de deelnemers literatuur door te lezen.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om een behandelplan te maken naar aanleiding van een casus.

 

De doelgroep

De cursus is gericht op begeleiders die werken met kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Andere geïnteresseerden, zoals vaktherapeuten, leerkrachten, managers en ouders zijn ook van harte welkom.

Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Judith Hoevenaars

Mw. Drs. J. Hoevenaars is kinder- & jeugdpsycholoog en speltherapeut en momenteel werkzaam bij Kentalis. Hier onderzoekt zij kinderen met communicatieproblemen. Daarnaast begeleidt zij een intervisiegroep gericht op Floortime. Sinds 2003 heeft Judith zich verdiept in de Floortimemethode van Greenspan. Zowel binnen instellingen als vanuit de thuisbegeleiding heeft zij Floortime geïntroduceerd en geeft zij cursussen en supervisie. Daarnaast is zij sinds 2010 docent bij RINO Noord-Holland en werkzaam binnen de werkgroep Floorplay (voorheen Floortime).

Literatuur bij deze cursus:

Als je deze cursus volgt dan dien je de volgende literatuur te lezen:

Hoofdstuk 1 t/m 9 uit: Greenspan, S.I., Wieder, S en Simons, R. (2003). Als uw kind speciale aandacht nodig heeft. Intellectuele en emotionele groei stimuleren. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers.

 

Blz. 249 t/m 262 uit: Rexwinkel, M., Schmeets,M., Pannevis,C., Derkx, D. (2011). Handboek Infant Mental Health. Inleiding in de ouder-kindbehandeling. Assen: Van Gorcum b.v.

Tijdens de cursus deelt de docent aanvullende documentatie en materiaal uit.

 

Aanbevolen literatuur

Greenspan, S.I. and Breslau Lewis, N. (2003). Wat gaat er in dat hoofdje om? Hoe het denken van uw baby, peuter en kleuter zich ontwikkelt. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers.
Dit boek is alleen tweedehands verkrijgbaar.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief