Terug naar het overzicht

Ervaringsordening bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

  • Deze studiedag vond plaats op 13 oktober 2017
  • Een training voor begeleiders, vaktherapeuten, logopedisten, leraren, psychologen, orthopedagogen die werken met mensen met LVB
  • Docent: Bianca Vugts
  • Over: Hoe je ervaringsordening kunt inzetten bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. De methode zet aan om mensen te begrijpen in hun medemenselijkheid in plaats van te focussen op verschillen. Dit is een basishouding waar de cliënt met een LVB om vraagt

 

Inschrijven nieuwsbrief

Wat denk je er van om eens een andere bril op te zetten in het kijken naar de cliënt? Wat zou je zien als je vanuit een andere invalshoek zou kijken? Zou het nieuwe inzichten geven? De theorie van Ervaringsordening is voor velen een nieuwe manier van kijken, die enorm kan helpen om de cliënt beter te begrijpen. Het maakt duidelijk hoe mensen de wereld om zich heen beleven en tegemoet treden. Om te kunnen functioneren, moeten we de informatie die op ons afkomt ordenen. Als we begrijpen hoe dat werkt, begrijpen we ook beter hoe gedrag van mensen tot stand komt.

Ervaringsordening is vooral bekend en populair in de zorg voor mensen met ernstige, meervoudige beperkingen. Het is echter van toepassing op alle mensen, van pas geboren tot hoog bejaard, met of zonder beperkingen. Ook op jezelf! Juist die herkenbaarheid maakt ervaringsordening zo praktisch toepasbaar. Je leert de cliënt beter te begrijpen wanneer je je bewust wordt van hoe ervaringsordening werkt bij jezelf. Je krijgt meer inlevingsvermogen. Werken met ervaringsordening zet dan ook aan om mensen te begrijpen in hun medemenselijkheid in plaats van te focussen op verschillen.

Tijdens deze dag wordt duidelijk hoe dit ordenen van ervaringen werkt bij jou zelf. Vanuit dat inzicht wordt daarna de vertaalslag gemaakt naar de beleving van de cliënt. Door middel van vele praktijkvoorbeelden en oefeningen zal je bekend gemaakt worden met deze manier van kijken.

Inhoud studiedag ervaringsordening bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Tijdens de studiedag over ervaringsordening bij mensen met een lichte verstandelijke beperking geeft de docent Bianca Vugts je eerst meer informatie over de theorie achter ervaringsordening. Daarnaast laat Bianca zien hoe je ervaringsordening kunt toepassen in de praktijk. Door de praktische insteek van de studiedag krijg je handvatten waarmee je direct aan de slag kunt. Ook behandelaren die al zijn ingevoerd in deze theorie leren de vertaalslag te maken naar de praktijk van alledag en krijgen tools aangereikt om ervaringsordening toe te passen samen met het team en het te verwerken in het geheel van de beeldvorming.

De volgende thema’s worden behandeld:
1. basiskennis van de theorie van ervaringsordening
2. men kan de principes hiervan herkennen in de eigen dagelijkse beleving
3. men heeft praktische handvatten hoe deze principes kunnen worden toegepast om op methodische wijze zicht te krijgen op de beleving van de cliënt

Doelgroep:

De studiedag ervaringsordening bij mensen met een lichte verstandelijke beperking is bedoeld voor begeleiders, vaktherapeuten, logopedisten, leraren, psychologen, orthopedagogen

Accreditatie

Accreditatie was toegekend door:

  • Register Vaktherapie
  • Het accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten (geldt ook voor SKJ)

 

Studiebelasting & voorbereiding

Het lezen van het boek ‘werken met ervaringsordening’ is een pre, maar geen must. Ongeveer 2 weken voorafgaand aan de datum van de studiedag ontvang je een samenvatting over Ervaringsordening per e-mail. Het is sterk aanbevolen om deze samenvatting vooraf door te lezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen voor deze studiedag bedraagt 5,5 uur.

Bianca Vugts - docente Fortior (zorg verstandelijke beperking)

Bianca Vugts

Bianca Vugts-de Groot heeft ruime ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als psycholoog, diagnostisch medewerker en begeleider. Ze werkt als gedragsdeskundige en trainer vanuit haar eigen praktijk. Ze schreef de boeken ‘Werken met Ontwikkelingsleeftijden’ , ‘Werken met ervaringsordening’, "Werken met jezelf"  en werkte mee aan diverse andere publicaties.

Meer informatie: www.biancavugts.nl

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

uitleg ervaringsordening

11:00

Pauze

11:15

Vervolg; Uitleg ervaringsordening

13:30

Lunchpauze

 
Middag
13:00

Praktijk oefeningen, zelf ervaren

14:30

Pauze

14:45

Tools, vertaling naar de cliënt, casuïstiek

16:00

Einde

Verplichte literatuur

Samenvatting Ervaringsordening door Bianca Vugts- de Groot.

Deze samenvatting krijg je per e-mail toegestuurd als je deelneemt aan de studiedag over ervaringsordening bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.

 

Aanbevolen literatuur

Vugts-de Groot, B. (2013). Werken met Ervaringsordening. Afstemmen op mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking Amsterdam: uitgeverij boom/nelissen Bestel dit boek hier>>

Timmers-Huigens, D. (2016) Ervaringsordening. Deventer: Van Tricht uitgeverij Bestel dit boek hier>>

De theorie van ervaringsordening en verstandelijke beperking – Samenvatting. Download dit document hier >>

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen