Terug naar het overzicht

Hoe sluit je aan bij de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking?

Emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking
21 apr 2023
Afgelast
Fysiek
Accreditatie

DOCENTEN: Filip Morisse en Leen De Neve
INHOUD: Hoe kun je de uitkomsten van een SEO vertalen in concrete ondersteuning van cliënten met een verstandelijke beperking? De docenten gaan in op de nieuwste ontwikkelingen en ideeën rond het model voor emotionele ontwikkeling.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 21 april 2023 van 9:30 tot 16:15
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ).
INVESTERING: 325,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

In Nederland en Vlaanderen is de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Een veelgebruikte schaal om de emotionele ontwikkeling van cliënten in te schatten is de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R², SEO-K of SEO-V). Maar wat doe je nu als een SEO eenmaal is afgenomen? Hoe sluit je in de ondersteuning aan bij de basale emotionele behoeften van een cliënt? Het model voor emotionele ontwikkeling geeft concrete handvatten voor ondersteuning.

Het model voor emotionele ontwikkeling heeft niet tot doel om een cliënt in één vaste ontwikkelingsfase te plaatsen. De ontwikkeling van mensen kan namelijk variëren. Het is een onregelmatig continuüm van vertragingen, versnellingen, achterstanden en sprongen. Het model voor emotionele ontwikkeling helpt wel om aan specifiek gedrag te zien op welk ontwikkelingsniveau een cliënt op dat moment functioneert. Daarmee krijg je inzicht in de basale emotionele behoeften waar je in de begeleiding bij kunt aansluiten. Je krijgt zo een beeld van de binnenwereld van je cliënt. Met het ontwikkelingsdenken en het model voor emotionele ontwikkeling heb je een mooi middel in handen om je cliënt als persoon te leren kennen in plaats van louter op het gedrag te reageren.

Op deze studiedag gaan docenten Filip Morisse en Leen De Neve in op wat het ontwikkelingsdenken inhoudt en hoe het model voor emotionele ontwikkeling effectief kan worden ingezet in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast gaan ze in op de nieuwste ontwikkelingen en ideeën op het gebied van emotionele ontwikkeling: de verschillende schalen en instrumenten, de vertaalslag naar de ondersteuning en het coachen van teams. Zij vullen de theorie aan met hun eigen praktijkervaring. Je oefent tijdens deze studiedag met casuïstiek.

 

Inhoud van de studiedag

Op deze studiedag gaan docenten Filip Morisse en Leen de Neve in op wat het ontwikkelingsdynamisch model inhoudt en hoe het model voor emotionele ontwikkeling effectief kan worden ingezet in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast gaan ze in op de nieuwste ontwikkelingen en ideeën op het gebied van emotionele ontwikkeling: de verschillende schalen en instrumenten, de vertaalslag naar de ondersteuning en het coachen van teams. Zij vullen de theorie aan met hun eigen praktijkervaring.  Er wordt geoefend met casuïstiek.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling
 • Fasen en dynamiek in emotionele ontwikkeling
 • Van inschatting naar ondersteuning
 • Het belang van coaching on the job en dialoog

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Doelgroep

Deze cursus is een must voor elke professional die regelmatig geconfronteerd wordt met gedrags- en/of psychiatrische problemen bij personen met een beperking. Voorkennis is niet vereist.

 • psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, teamleiders, managers en begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen, orthopedagogen, teamleiders, leraren en interne begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door :

 • Het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – diagnostiek: 1,5 punten
  • Opleiding – behandeling: 1 punt
  • Opleiding – overige taken: 0,5 punt
 • Als de studiedag wordt geaccrediteerd door  het NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Filip Morisse

Filip is orthopedagoog en medewerker outreach De Steiger in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker van EQUALITY Research Collective (Hogeschool Gent). Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft Filip consultatie/advies en opleiding/vorming aan heel wat voorzieningen en diensten in Vlaanderen en Nederland. Filip is één van de trekkers van de SENS-EO beweging in Vlaanderen, die expertise verspreidt over de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking. Ook is hij lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en vice-president van de European Association for Mental Health in Intellectual Disabilties (EAMHID). Filip is in 2021 gepromoveerd aan de Universiteit van Gent op het proefschrift Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek. Hij is gastprofessor aan de Universiteit van Gent (Vakgroep Orthopedagogiek). Filip is auteur en co-auteur van meerdere boeken en artikelen over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

Leen de Neve

Leen De Neve is orthopedagoog en coördinator van Outreach De Steiger, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Ze werkte meer dan tien jaar in de gehandicaptensector, bij teams die jongeren en volwassenen ondersteunen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren ondersteunt ze vanuit een mobiel team de (professionele en natuurlijke) omgeving van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen met hun geestelijke gezondheid. Ze is ook doelgroeporthopedagoog voor het zorgprogramma ‘dubbeldiagnose’ van het P.C. Dr. Guislain.  Daarnaast geeft ze scholing en opleiding aan ondersteuners en is ze reeds jarenlang mede-trekker van de SENS-EO-beweging, voornamelijk rond het thema ‘van inschatting naar ondersteuning’.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening
Ad van den Broek

09:35

Emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking binnen het ontwikkkelingsdynamisch model

11:00

Pauze

11:15

Oefenen in het inschatten van de emotionele ontwikkeling a.h.v. casuïstiek.

12:30

Lunch

 
Middag
13:15

Van inschatting naar ondersteuning: concrete handvatten voor de vertaalslag

15:00

Pauze

15:15

Oefenen in het vertalen van de emotionele ontwikkeling van cliënten naar de dagelijkse ondersteuning a.h.v. casuïstiek

16:15

Sluiting

Aanbevolen literatuur

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

De Neve, L. (Red.), (2015). Brochure ‘De juiste vraag’. Download deze brochure hier

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Bestel dit boek hier>>

de Bruin, J.,  Vonk, J., van den Broek, A. & Twint, B. (Red.). Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bekijk dit boek hier>>

Morisse, F., Sappok, T., De Neve, L. & Došen, A. (red.) (2017). SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking– Verkort. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J. & Claes, C. (Red.) Emotionele ontwikkeling in verbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Bestel dit boek hier>>

Vonk, J (2021) Emotionele ontwikkeling: over basisbehoefte, draagkracht en plezier. Den Haag: Acco Bekijk het boek hier>>

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen