Emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking: state of the art

Terug naar het overzicht
 • Een studiedag op 8 februari 2019
 • Docenten: Filip Morisse en Leen de Neve
 • Over: hoe de ontwikkelingsdynamische benadering en het model voor emotionele ontwikkeling (A. Došen) invalshoeken geven in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking (en geestelijke gezondheidsproblemen).
 • Accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ) en Register Vaktherapie

De studiedag Emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking vindt plaats op 8 februari 2019 van 10:00 tot 17:00 in Utrecht. De inschrijfkosten bedragen €300,00 per persoon inclusief BTW, koffie, thee en lunch.

 

De ontwikkelingsdynamische benadering geeft zowel aandacht aan de persoonlijkheidsaspecten van de persoon als aan zijn/haar ontwikkeling, specifiek aan de emotionele ontwikkeling. Gedrag vindt plaats in interactie tussen de persoon en zijn of haar omgeving. De ontwikkelingsdynamische benadering is een holistische benadering omdat het alle relevante aspecten en omstandigheden in de beeldvorming wil betrekken. Op deze manier kunnen hulpverleners zicht krijgen op de belevingswereld van hun cliënt. Daarmee hebben ze een middel in handen om hun cliënt als persoon te leren kennen en te begrijpen in plaats van louter op diens gedrag te reageren.

Het ontwikkelingsdenken heeft niet zozeer tot doel om een persoon in één specifieke ontwikkelingsfase te situeren. Ontwikkeling is een onregelmatig continuüm van vertragingen, versnellingen, achterstanden en sprongen. Het ontwikkelingsdenken helpt wel om bepaalde typische gedragskenmerken in specifieke ontwikkelingsniveaus te situeren en de daarmee samenhangende basale emotionele behoeften van de persoon te begrijpen. Het aanpassen van de omgeving aan deze basale emotionele behoeften, bevordert de geestelijke gezondheid van de persoon met een verstandelijke beperking. Ook bij gedrags- en psychische problemen kan een goed begrip van de emotionele ontwikkeling van een cliënt tot nieuwe inzichten leiden en nieuwe uitgangspunten voor ondersteuning en behandeling bieden.

 

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang ontwikkelingsdynamische benadering

Inhoud van de studiedag

Op deze studiedag gaan docenten Filip Morisse en Leen de Neve in op wat het ontwikkelingsdynamisch model inhoudt en hoe het model voor emotionele ontwikkeling effectief kan worden ingezet in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast gaan ze in op de nieuwste ontwikkelingen en ideeën op het gebied van emotionele ontwikkeling: de verschillende schalen en instrumenten, de vertaalslag naar de ondersteuning en het coachen van teams. Zij vullen de theorie aan met hun eigen praktijkervaring.  Er wordt geoefend met casuïstiek.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling
 • Fasen en dynamiek in emotionele ontwikkeling
 • Van inschatting naar ondersteuning
 • Het belang van coaching on the job en dialoog

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Doelgroep

Deze cursus is een must voor elke professional die regelmatig geconfronteerd wordt met gedrags- en/of psychiatrische problemen bij personen met een beperking. Voorkennis is niet vereist.

 • psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, teamleiders, managers en begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen, orthopedagogen, teamleiders, leraren en interne begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Het accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie 6 punten
  • Opleiding – behandeling 1 punt
  • Opleiding – diagnostiek 1,5 punten
  • Opleiding – overige taken 0,5 punt
 • Aangezien de training wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ
 • Register Vaktherapie voor 6 punten

Filip Morisse

Filip Morisse is zorgmanager in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Hij heeft 28 jaar ervaring in de psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft Filip consultatie/advies en opleiding/vorming aan heel wat voorzieningen en diensten in Vlaanderen en Nederland. Filip is één van de trekkers van de SEN-SEO beweging in Vlaanderen, die expertise verspreidt over de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking.. In 2014 startte hij een promotieonderzoek aan de Universiteit van Gent (Emotional Development in persons with intellectual disabilities: A study into the design and the effectiveness of a support method. Promotor: Prof. Dr. S. Vandevelde; co-promotor: Prof. Dr. G. Van Hove).

Hij is auteur van meerdere boeken en artikelen over dit thema.
Bekijk de docent

Leen de NeveLeen De Neve is ortho-agoog in Outreach De Steiger, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Ze werkte meer dan tien jaar in de gehandicaptensector, bij teams die jongeren en volwassenen ondersteunen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren ondersteunt ze vanuit een mobiel team de (professionele en natuurlijke) omgeving van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen met hun geestelijke gezondheid. Ze is ook doelgroeporthopedagoog voor de cluster ‘dubbeldiagnose’ van het P.C. Dr. Guislain.  Daarnaast geeft ze scholing en opleiding aan ondersteuners en is ze reeds jarenlang mede-trekker van de SEN-SEO-beweging, voornamelijk rond het thema ‘van inschatting naar ondersteuning’.


Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening
Ad van den Broek

10:05

Emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking binnen het ontwikkkelingsdynamisch model

11:15

Pauze

11:30

Oefenen in het inschatten van de emotionele ontwikkeling a.h.v. casuïstiek.

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Van inschatting naar ondersteuning: concrete handvatten voor de vertaalslag

15:00

Pauze

15:15

Oefenen in het vertalen van de emotionele ontwikkeling van cliënten naar de dagelijkse ondersteuning a.h.v. casuïstiek

17:00

Sluiting

Aanbevolen literatuur

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

De Neve, L. (Red.), (2015). Brochure ‘De juiste vraag’. Download deze brochure hier

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Bestel dit boek hier>>

de Bruin, J.,  Vonk, J., van den Broek, A. & Twint, B. (Red.). Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bekijk dit boek hier>>

Morisse, F., Sappok, T., De Neve, L. & Došen, A. (red.) (2017). SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking– Verkort. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J. & Claes, C. (Red.) Emotionele ontwikkeling in verbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Bestel dit boek hier>>

De studiedag wordt gehouden in:

Het Buurpakhuis
Buurkerkhof 7
3511 KC Utrecht

Bij de locatie kan niet geparkeerd worden. De dichtstbijzijnde parkeergarage is Parkeergarage Springweg in de Strosteeg 83, 3510 VK Utrecht.

Het beste reist u met het openbaar vervoer. Vanaf station Utrecht centraal is het nog ongeveer 10 minuten lopen naar de locatie.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief