Terug naar het overzicht

(HYBRIDE STUDIEDAG) Hoe sluit je aan bij de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking?

Emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking
 • Een hybride studiedag op 17 mei 2021 van 9:30 tot 16:15
 • hybride = deelnemers kunnen zowel fysiek als online deelnemen
 • Docenten: Filip Morisse en Leen De Neve
 • Locatie: Utrecht
 • Inhoud: Hoe kun je de uitkomsten van een SEO vertalen in concrete ondersteuning van cliënten met een verstandelijke beperking? De docenten gaan in op de nieuwste ontwikkelingen en ideeën rond het model voor emotionele ontwikkeling.
 • Accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie en bij NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ).

De inschrijfkosten bedragen 300,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

In Nederland en Vlaanderen is de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Een veelgebruikte schaal om de emotionele ontwikkeling van cliënten in te schatten is de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R², SEO-K of SEO-V). Maar wat doe je nu als een SEO eenmaal is afgenomen? Hoe sluit je in de ondersteuning aan bij de basale emotionele behoeften van een cliënt? Het model voor emotionele ontwikkeling geeft concrete handvatten voor ondersteuning.

Het model voor emotionele ontwikkeling heeft niet tot doel om een cliënt in één vaste ontwikkelingsfase te plaatsen. De ontwikkeling van mensen kan namelijk variëren. Het is een onregelmatig continuüm van vertragingen, versnellingen, achterstanden en sprongen. Het model voor emotionele ontwikkeling helpt wel om aan specifiek gedrag te zien op welk ontwikkelingsniveau een cliënt op dat moment functioneert. Daarmee krijg je inzicht in de basale emotionele behoeften waar je in de begeleiding bij kunt aansluiten. Je krijgt zo een beeld van de binnenwereld van je cliënt. Met het ontwikkelingsdenken en het model voor emotionele ontwikkeling heb je een mooi middel in handen om je cliënt als persoon te leren kennen in plaats van louter op het gedrag te reageren.

Op deze studiedag gaan docenten Filip Morisse en Leen De Neve in op wat het ontwikkelingsdenken inhoudt en hoe het model voor emotionele ontwikkeling effectief kan worden ingezet in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast gaan ze in op de nieuwste ontwikkelingen en ideeën op het gebied van emotionele ontwikkeling: de verschillende schalen en instrumenten, de vertaalslag naar de ondersteuning en het coachen van teams. Zij vullen de theorie aan met hun eigen praktijkervaring. Je oefent tijdens deze studiedag met casuïstiek.

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

Wat heb je nodig om online deel te nemen.

FORTIOR maakt gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Je kunt deelnemen via je browser.

Voor het online deelnemen aan een training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een training. Voor een optimale verbinding (zonder storing), gebruik je bij voorkeur een computer die niet ouder is dan 2 jaar en die regelmatig is geüpdatet.

Waar moet je rekening mee houden bij het deelnemen aan de fysieke bijeenkomst

Bij de organisatie van de fysieke bijeenkomst houden de locatie, de docent en FORTIOR zich aan de corona richtlijnen van de overheid, zoals: 1,5 meter afstand, ventilatie, verplichte mondkapjes en extra hygiëne maatregelen.

FORTIOR verzoekt je om niet naar de studiedag te komen als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met COVID-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag of kun je alsnog online deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat je FORTIOR vóór de training informeert per email of telefoon.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

Inhoud van de studiedag

Op deze studiedag gaan docenten Filip Morisse en Leen de Neve in op wat het ontwikkelingsdynamisch model inhoudt en hoe het model voor emotionele ontwikkeling effectief kan worden ingezet in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast gaan ze in op de nieuwste ontwikkelingen en ideeën op het gebied van emotionele ontwikkeling: de verschillende schalen en instrumenten, de vertaalslag naar de ondersteuning en het coachen van teams. Zij vullen de theorie aan met hun eigen praktijkervaring.  Er wordt geoefend met casuïstiek.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling
 • Fasen en dynamiek in emotionele ontwikkeling
 • Van inschatting naar ondersteuning
 • Het belang van coaching on the job en dialoog

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Doelgroep

Deze cursus is een must voor elke professional die regelmatig geconfronteerd wordt met gedrags- en/of psychiatrische problemen bij personen met een beperking. Voorkennis is niet vereist.

 • psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, teamleiders, managers en begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen, orthopedagogen, teamleiders, leraren en interne begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 6 punten
 • Het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – diagnostiek: 1,5 punten
  • Opleiding – behandeling: 1 punt
  • Opleiding – overige taken: 0,5 punt
 • Als de studiedag wordt geaccrediteerd door  het NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Filip Morisse

Filip Morisse is zorgmanager in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Hij heeft 28 jaar ervaring in de psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft Filip consultatie/advies en opleiding/vorming aan heel wat voorzieningen en diensten in Vlaanderen en Nederland. Filip is één van de trekkers van de SEN-SEO beweging in Vlaanderen, die expertise verspreidt over de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking.. In 2014 startte hij een promotieonderzoek aan de Universiteit van Gent (Emotional Development in persons with intellectual disabilities: A study into the design and the effectiveness of a support method. Promotor: Prof. Dr. S. Vandevelde; co-promotor: Prof. Dr. G. Van Hove).

Hij is auteur van meerdere boeken en artikelen over dit thema.
Bekijk de docent

Leen de Neve

Leen De Neve is ortho-agoog in Outreach De Steiger, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Ze werkte meer dan tien jaar in de gehandicaptensector, bij teams die jongeren en volwassenen ondersteunen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren ondersteunt ze vanuit een mobiel team de (professionele en natuurlijke) omgeving van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen met hun geestelijke gezondheid. Ze is ook doelgroeporthopedagoog voor de cluster ‘dubbeldiagnose’ van het P.C. Dr. Guislain.  Daarnaast geeft ze scholing en opleiding aan ondersteuners en is ze reeds jarenlang mede-trekker van de SEN-SEO-beweging, voornamelijk rond het thema ‘van inschatting naar ondersteuning’.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening
Ad van den Broek

10:05

Emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking binnen het ontwikkkelingsdynamisch model

11:15

Pauze

11:30

Oefenen in het inschatten van de emotionele ontwikkeling a.h.v. casuïstiek.

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Van inschatting naar ondersteuning: concrete handvatten voor de vertaalslag

15:00

Pauze

15:15

Oefenen in het vertalen van de emotionele ontwikkeling van cliënten naar de dagelijkse ondersteuning a.h.v. casuïstiek

17:00

Sluiting

Aanbevolen literatuur

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

De Neve, L. (Red.), (2015). Brochure ‘De juiste vraag’. Download deze brochure hier

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Bestel dit boek hier>>

de Bruin, J.,  Vonk, J., van den Broek, A. & Twint, B. (Red.). Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bekijk dit boek hier>>

Morisse, F., Sappok, T., De Neve, L. & Došen, A. (red.) (2017). SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking– Verkort. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J. & Claes, C. (Red.) Emotionele ontwikkeling in verbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Bestel dit boek hier>>

De studiedag vindt plaats in:

Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht

De locatie ligt aan de rand van Utrecht en dicht bij de afrit van de snelweg. Bij de locatie kan gratis worden geparkeerd.

Ook is de locatie prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS is het ongeveer 15 minuten met de tram richting de Uithof (Science park). Ook zou je vanaf Utrecht CS met de OV fiets naar de locatie kunnen komen.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief