Terug naar het overzicht

emotionele ontwikkeling in relatie tot andere ontwikkelingsdomeinen

07 apr 2017
Plaats
Fysiek

DOCENT: Bianca Vugts
IHOUD: Een studiedag over de relatie tussen emotionele, verstandelijke, sociale en seksuele ontwikkeling en over het werken met ontwikkelingsleeftijden
ACCREDITATIE: Is toegekend door SKJ en Register Vaktherapie, accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerleraar en NIP/NVO.

Inschrijven nieuwsbrief

De beschrijving van emotionele ontwikkeling in het ontwikkelingsmodel van Došen, vestigt de aandacht op een belangrijk domein in de individuele ontwikkeling. Zicht op de emotionele ontwikkeling van een cliënt geeft waardevolle aanknopingspunten voor de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Dit kan er toe leiden, dat hulpverleners alleen maar kijken naar emotionele ontwikkeling en andere ontwikkelingsaspecten naar de achtergrond schuiven. Dat is jammer, want om een cliënt goed te kunnen helpen, is een synthese van zoveel mogelijk ontwikkelingsaspecten nodig. Vandaar dat op deze studiedag de verschillende gebieden van de ontwikkeling als één logisch geheel worden besproken. De nadruk ligt daarbij op de verstandelijke, emotionele, sociale en seksuele ontwikkeling en de relatie tussen de verschillende ontwikkelingsdomeinen.

 

De ontwikkelingsbenadering maakt werken met ontwikkelingsleeftijden mogelijk

Werken met ontwikkelingsleeftijden is een heel belangrijk afstemmingsprincipe in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit de ‘normale ontwikkeling’ wordt licht geworpen op de belevingswereld en de ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking. Maar wat heb je nou aan die informatie als je contact wilt maken met een volwassene met een verstandelijke beperking? Hoe kun je die kennis gebruiken om op een respectvolle manier af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van die persoon? Deze studiedag geeft daar een duidelijk antwoord op!

 

 

Leerdoelen

Voor begeleiders geeft deze dag zeer praktische handvatten voor het werken rondom de ontwikkelingsniveaus van de cliënt.

Voor behandelaren biedt deze dag eveneens verdieping van het thema, maar zeker ook tools om deze kennis te delen met de teams waar zij bij betrokken zijn.

Aan het eind van de studiedag hebben de cursisten
1. zicht op de normale cognitieve, emotionele, sociale en seksuele ontwikkeling
2. beschikken ze over praktische handvatten om deze kennis te vertalen naar de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
3. kennen ze de ‘spelregels’ van het werken met ontwikkelingsleeftijden

De doelgroep

De studiedag is bedoeld voor begeleiders, leerkrachten, logopedisten, vaktherapeuten en gedragsdeskundigen.

Bianca Vugts - docente Fortior (zorg verstandelijke beperking)

Bianca Vugts

Bianca Vugts-de Groot heeft ruime ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als psycholoog, diagnostisch medewerker en begeleider. Ze werkt als gedragsdeskundige en trainer vanuit haar eigen praktijk. Ze schreef de boeken ‘Werken met Ontwikkelingsleeftijden’ , ‘Werken met ervaringsordening’, "Werken met jezelf"  en werkte mee aan diverse andere publicaties.

Meer informatie: www.biancavugts.nl

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening
Ad van den Broek

10:05

Het verloop van de normale ontwikkeling

11:15

Pauze

11:30

Het verloop van de normale ontwikkeling -vervolg-

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Gebruik ontwikkelingsleeftijden bij mensen met een verstandelijke beperking

14:30

Pauze

14:45

Spelregels

16:30

Sluiting

Aanbevolen literatuur

Vugts-de Groot, B. (2012). Werken met ontwikkelingsleeftijden. Afstemmen op mensen met een verstandelijke leeftijd. Amsterdam: uitgeverij boom/nelissen (derde druk).

 

Vugts-de Groot, B. (2017). Een reflectie op het gebruik van ontwikkelingsleeftijden binnen het domein van het emotioneel functioneren. Hoofstuk 3 van het Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief