Terug naar het overzicht

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking en probleemgedrag

03 okt 2022
Vol
Hybride

DOCENTEN: Leen De Neve en Filip Morisse
INHOUD: Hoe kun je cliënten met EVB+ ondersteunen vanuit het ontwikkelingsdynamisch model voor emotionele ontwikkeling? Het doel hiervan is het bevorderen van geestelijke gezondheid en het verminderen van probleemgedrag.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 3 oktober 2022 van 9:30 tot 16:15
LOCATIE: Utrecht en online
ACCREDITATIE: Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG (geldt indien toegekend ook voor het SKJ)
INVESTERING: 325,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen is er vaak sprake van een vermenigvuldiging van kwetsbaarheden. De verhoogde gevoeligheid voor psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen kunnen leiden tot ingewikkelde en vastgelopen situaties. Dit vormt een grote belasting voor begeleiders en tegelijkertijd staat de kwaliteit van leven van de cliënt met EVB+ onder druk.

 

Ontwikkelingsdynamisch kader

In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontwikkelde psychiater Anton Došen het zogenaamde ontwikkelingsdynamisch kader. Dit kader kan goede aanknopingspunten bieden voor de ondersteuning van mensen met EVB+. Došen stelt dat ieder mens met een verstandelijke beperking – ongeacht het ontwikkelingsniveau – geestelijk gezond (of gelukkig) kan zijn als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Het is dan wel belangrijk de omgeving zo vorm te geven dat er optimaal tegemoet gekomen wordt aan basale emotionele noden. Het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling kan helpen om beter zicht te krijgen op die noden en op wat een omgeving kan doen om zich daarop af te stemmen.

Door aan te sluiten bij de basale emotionele behoeften kan de kans op probleemgedrag en het ontstaan van psychiatrische stoornissen worden verminderd.

 

Specifiek gericht op cliënten met EVB+

Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op hoe het ontwikkelingsdynamisch kader en het model voor emotionele ontwikkeling kan worden toegepast bij de doelgroep EVB+. Tijdens deze studiedag hoor je meer over hoe je kunt ontdekken welke basale emotionele behoeften jouw cliënt met EVB+ heeft en hoe je bij deze behoeften kunt aansluiten. Ook hoor je meer over hoe begeleiders gecoacht kunnen worden zodat zij zich kunnen blijven afstemmen op wat de cliënt met EVB+ nodig heeft.

 

Casus meenemen

Het programma van deze studiedag bestaat uit het behandelen van theorie en praktische toepassing met casuïstiek. De docenten vragen of een aantal deelnemers een casus ‘meebrengen’ naar de studiedag waarmee je actief kunt oefenen. Er is ruimte voor één casus op vijf deelnemers. Je krijgt vooraf te horen hoe de docenten dat willen organiseren en waaraan de casusomschrijving dient te voldoen.

 

Hybride studiedag (Fysiek en via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docenten en de deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

Inhoud van de studiedag

Op deze studiedag gaan docenten Filip Morisse en Leen De Neve in op wat het ontwikkelingsdynamisch model inhoudt en hoe het model voor emotionele ontwikkeling effectief kan worden ingezet in de ondersteuning van mensen met EVB+.

Naast het inhoudelijk voorstellen van de verschillende fasen en dynamiek, en de verschillende mogelijkheden om de emotionele ontwikkeling in te schatten, wordt ook de vertaalslag naar ondersteuning gemaakt en het belang benadrukt van coaching van de omgeving.

De docenten vullen de theorie aan met hun eigen praktijkervaring.  Er wordt geoefend met casuïstiek.

Studiebelasting en voorbereiding

Het is de bedoeling dat één op de vijf deelnemers een casus voorbereiden. Je ontvangt vooraf de punten waaraan de casusomschrijving dient te voldoen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Doelgroep

Deze studiedag is een must voor professionals die werken met cliënten met EVB+ (ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen).

De studiedag is geschikt voor:

  • Begeleiders
  • Psychologen en orthopedagogen
  • Leidinggevenden
  • Vaktherapeuten

Accreditatie

Voor deze studiedag wordt accreditatie aangevraagd bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG.

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd. Als je geen bevestiging van FORTIOR hebt ontvangen, dan kun je er niet vanuit gaan dat de accreditatie wordt aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Leen de Neve

Leen De Neve is orthopedagoog en coördinator van Outreach De Steiger, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Ze werkte meer dan tien jaar in de gehandicaptensector, bij teams die jongeren en volwassenen ondersteunen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren ondersteunt ze vanuit een mobiel team de (professionele en natuurlijke) omgeving van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen met hun geestelijke gezondheid. Ze is ook doelgroeporthopedagoog voor het zorgprogramma ‘dubbeldiagnose’ van het P.C. Dr. Guislain.  Daarnaast geeft ze scholing en opleiding aan ondersteuners en is ze reeds jarenlang mede-trekker van de SENS-EO-beweging, voornamelijk rond het thema ‘van inschatting naar ondersteuning’.
Bekijk de docent

Filip Morisse

Filip is orthopedagoog en medewerker outreach De Steiger in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker van EQUALITY Research Collective (Hogeschool Gent). Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft Filip consultatie/advies en opleiding/vorming aan heel wat voorzieningen en diensten in Vlaanderen en Nederland. Filip is één van de trekkers van de SENS-EO beweging in Vlaanderen, die expertise verspreidt over de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking. Ook is hij lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en vice-president van de European Association for Mental Health in Intellectual Disabilties (EAMHID). Filip is in 2021 gepromoveerd aan de Universiteit van Gent op het proefschrift Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek. Hij is gastprofessor aan de Universiteit van Gent (Vakgroep Orthopedagogiek). Filip is auteur en co-auteur van meerdere boeken en artikelen over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening + uitleg online etiquette

09:45

Typering doelgroep EVB+ en basisprincipes in het omgaan met probleemgedrag

Model emotionele ontwikkeling met voorstelling van de fasen en dynamiek  + concrete handvatten voor vertaalslag naar ondersteuning

11:00

Pauze

11:15

Model emotionele ontwikkeling met voorstelling van de fasen, dynamiek methoden om emotionele ontwikkeling in te schatten (klinisch, SEO-R² en SEO-V)  + concrete handvatten voor vertaalslag naar ondersteuning (deel 2)

Toepassen op eigen casuïstiek: inschatten emotionele ontwikkeling en basale emotionele behoeften casuïstiek

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Model emotionele ontwikkeling met voorstelling van de fasen, dynamiek methoden om emotionele ontwikkeling in te schatten (klinisch, SEO-R² en SEO-V)  + concrete handvatten voor vertaalslag naar ondersteuning (deel 3)

Toepassen op eigen casuïstiek: vertaalslag van emotionele ontwikkeling naar ondersteuningsplan casuïstiek.

14:45

Pauze

15:00

Verder oefenen in het vertalen van de emotionele ontwikkeling van cliënten naar de dagelijkse ondersteuning a.h.v. casuïstiek

Hoe de omgeving van cliënten met EVB+ coachen in emotionele beschikbaarheid ?

16:15

Afsluiting en evaluatie

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief