Terug naar het overzicht

Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron stap 2

06 apr 2017
Plaats
Fysiek

DOCENT: Gerrit Vignero
INHOUD: Een verdiepende scholing in de methode ‘de draad’ zodat deelnemers het kunnen toepassen in hun (vormings)werk.
TIJDSDUUR: Deze studiedag vond plaats op 6 april 2017 van 9:30 tot 16:30
ACCREDITATIE: Is toegekend door Register Vaktherapie en NIP/NVO

Inschrijven nieuwsbrief

Gerrit Vignero ontwikkelde enkele jaren geleden “de draad”. Dit is een veelbelovende methode die professionals in de zorg voor mensen met een ontwikkelingsbeperking kan helpen bij het begrijpen van en afstemmen op het emotionele ontwikkelingsniveau van hun cliënten met een verstandelijk beperking. FORTIOR heeft al enkele keren een inleidende studiedag georganiseerd over de draad georganiseerd.

In de methode de draad worden verschillende draden beschreven. Elke draad staat voor een fase in emotionele ontwikkeling. En bij elke draad staan een aantal mogelijke interventies. In de praktijk kan het lastig zijn de juiste draden op te pakken en deze op een goede manier te integreren in de begeleidingsstijl. Deze studiedag geeft de deelnemers de gelegenheid om de draad nog beter in de vingers te krijgen.

Literatuur

Er wordt vanuitgegaan dat de deelnemers het boek “de draad tussen cliënt en begeleider” van Gerrit Vignero in hun bezit hebben en de inhoud van het boek wordt als bekend verondersteld. (Deelnemers aan studiedag Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron stap 1 hebben die boek al ontvangen.)

De inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag kun je onder begeleiding van Gerrit Vignero nog eens extra oefenen met het toepassen van “de draad” op de cliënten in je eigen werksituatie. De bedoeling is dat deelnemers aan de hand van een stappenplan de vertaling kunnen maken van de SEO-r of SEO-r² naar een aanpak vanuit de methode ‘de draad’. Hoe ga ik over van ‘de uitslag op de schaal’ naar ‘ondersteuning van begeleiders’ in hun aanpak van de cliënt?

 

De volgende thema’s komen tijdens de studiedag aan bod:

Korte voorstelling van de draad: De draad in relatie tot het model van DOŠEN en de methode HEIJKOOP
• Stappenplan van de methode ‘de draad’
• Van SEO-r² naar ‘de draad’
• Thema’s en uitwerking van de draad

Verdieping
• Vragen en bedenkingen van de cursisten
• Casussen van cursisten. Verwacht wordt dat enkelen een casus meebrengen (omschrijving, SEO-r of SEO-r², eventueel stukje video). Op basis hiervan doorlopen we de stappen binnen de methode de draad
• Cursisten passen methode van de draad toe

 

De deelnemers krijgen tijdens de studiedag een brochure met het te volgen stappenplan van de methode ‘de draad’.

 

Er wordt gewerkt in een kleine groep van maximaal 16 deelnemers.

Voor welke groep professionals is de studiedag bedoeld?

De dag is bedoeld voor begeleiders, coördinerend begeleiders, therapeuten, gedragsdeskundigen en andere belangstellenden, die werken voor en met kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsbeperking en al basiskennis hebben over “de draad”.

 

Op welke cliëntgroep heeft de studiedag betrekking?

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op een brede groep cliënten met een verstandelijke beperking. De behandelde stof kan toegepast worden op zowel kinderen als volwassenen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking.

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Korte voorstelling van de draad. De draad in relatie tot het model van DOŠEN en de methode HEIJKOOP.

11:15

Pauze

11:30

• Stappenplan van de methode ‘de draad’.
• Van SEO-r² naar ‘de draad’.
• Thema’s en uitwerking van de draad.

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

• Vragen en bedenkingen van de cursisten.
• Casussen van cursisten. Verwacht wordt dat enkelen een casus meebrengen (omschrijving, SEO-r of SEO-r², eventueel stukje video). Op basis hiervan doorlopen we de stappen binnen de methode de draad.

15:15

Pauze

15:30

• Cursisten passen methode van de draad toe.

16:30

Einde

De volgende literatuur wordt als bekend verondersteld

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3.

 

Aanbevolen literatuur

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147)

(In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

 

Heijkoop, J. (2003). Vastgelopen. Anders kijken naar begeleiding van met een verstandelijke handicap met ernstige gedragsproblemen. Soest: Uitgeverij Nelissen (vierde druk).

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief