Terug naar het overzicht

Online training Embodiment: het lichaam als ingang voor herstel van balans en regulatie

14 mei 2020
Plaats
Online

DOCENT: Claudia Theunisz
INHOUD: Disregulatie en onbalans komen vaak voor bij mensen met een ontwikkelingsbeperking (zoals autisme of een verstandelijke beperking). In deze online training  van twee dagdelen (via Zoom) hoor je meer over de embodiment methode en over regulatie op vijf manieren vanuit drie lichaamszones.
TIJDSDUUR: Een online training op 14 mei en 15 mei 2020 van 9:30 tot 12:30
ACCREDIATIE: Is toegekend door Register Vaktherapie

Blijf op de hoogte van het FORTIOR aanbod en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven nieuwsbrief

Herstel van de balans

Elk (opgroeiend) mens heeft een aantal basisbehoeften. Wanneer deze behoeften vervuld worden, draagt de omgeving bij aan ‘regulatie’ en ‘balans’. Mensen leren zich steeds beter te reguleren en hun eigen balans te handhaven. Zo kan een gezonde ontwikkeling plaatsvinden.

Mensen kunnen echter ook problemen ervaren bij de zelfregulatie en het vinden van de juiste balans. Disregulatie en onbalans drukken zich uit in disfunctionele fysieke, fysiologische, emotionele en mentale patronen. Voorbeelden hiervan zijn: over alertheid, ontspanning geeft een onveilig gevoel,  verminderde zelfzorg, gebrek aan zelfvertrouwen plezier en levenslust, moeite met begrenzing van eigen ruimte, vermogen om goed af te stemmen in een relatie of gebrek aan gevoel van waarde voor anderen.

Een verstoring van de interne stabiliteit (zoals het geval is bij onbalans en disregulatie) zal veelal onveranderd voortbestaan, wanneer hier geen gerichte aandacht aan wordt gegeven. Mensen zullen niet uit zich zelf herstellen omdat spanningsregulatie bemoeilijkt wordt door ingesleten fysieke spierspannings-en bewegingspatronen. Zonder de juiste ondersteuning blijven deze patronen intern voor triggering van diverse overlevingsstrategieën zorgen. Kennis van de disfunctionele overlevingsstrategieën en daarnaast kennis van hoe gezonde patronen versterkt kunnen worden, helpt mensen om zich beter en krachtiger te voelen.

In de literatuur komt steeds meer aandacht voor embodiment: het vermogen om juist in spannende situaties contact te houden met je lichaam. Het is een relatief nieuwe benadering die cliënten kan helpen bij herstel van de interne stabiliteit. Embodiment gebruikt het lichaam als belangrijkste ingang voor dit herstel. Op deze studiedag wordt een embodimentmodel gepresenteerd waarin gewerkt wordt met vier lichaamsgerichte zintuigen. Het lichaam zelf wordt onderverdeeld in drie zones (en twee subzones) met ieder een eigen manier van autonome regulatie en stabiliteit. Dit geeft inzicht in hoe problemen van cliënten zich vertalen naar disbalans in het lichaam. Daarnaast maakt het duidelijk welke manier van regulatie bijdraagt aan een nieuwe balans.

 

Embodiment bij mensen met een ontwikkelingsbeperking

Mensen met een ontwikkelingsbeperking (zoals autisme en/of een verstandelijke beperking) hebben vaak te maken met negatieve ervaringen. Regelmatig worden hun basale behoeften niet begrepen waardoor ze niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Problemen in de (zelf)regulatie komen dus ook vaak voor bij mensen met een ontwikkelingsbeperking. De embodiment methode is voor hen een passende ingang voor herstel. Het is een lichaamsgerichte methode die mooi aansluit bij de non-verbale manier van leren van mensen met een ontwikkelingsbeperking. Het is een toegankelijke manier om meer thuis te raken in het lichaam als stap naar het lekkerder in je vel komen zitten, in de breedste zin van het gezegde.

 

Regulatie op vijf manieren

Op deze studiedag leer je over de vier lichaamsgerichte zintuigen, over regulatie op vijf manieren vanuit drie lichaamszones met bijbehorende psycho-fysieke thema’s. Daarnaast komen bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen aan bod die helpen om jouw cliënten, ouders, collega zorgprofessionals en jezelf meer naar embodiment te laten bewegen. Dit zorgt een vergroot gevoel van veiligheid en ontspanning, (zelf)vertrouwen, kracht en eigen ruimte, (zelf)compassie en mentale rust. In de positieve psychologie wordt dit ook wel ‘vaardigheden voor welbevinden’ genoemd.

 

Interactieve online training

Deze online training (of webinar) is vanuit huis of  je eigen kantoor te volgen via Zoom. Je hebt hiervoor een laptop of tablet nodig met een camera en stabiele internetverbinding. De docent behandelt de theorie en laat je daarnaast ook actief oefenen met de stof. Voor de oefeningen is comfortabele kleding nodig en wat materiaal. Vooraf hoor je welk materiaal je bij de hand kunt houden.

Inhoud van de studiedag over embodiment

Tijdens deze training geeft Claudia Theunisz uitleg over het embodimentmodel en de relatie van lichaamszones met specifieke problematiek. Claudia gaat in op de verschillende manieren waarop mensen kunnen reguleren en hoe ze hun gezonde kant kunnen versterken. Daarnaast zullen deelnemers lichaams- en bewegingsgerichte interventies ervaren die embodiment in de zones bevorderen en uitdagen om embodied te blijven. De inhoud van de training is toepasbaar voor jezelf, collega zorgprofessionals en cliënten bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking of autisme.

 

Aan het eind van de training:

 • heb je kennis van de embodiment zones en kun je een inschatting maken op welke zone en aspecten hiervan de therapie afgestemd kan worden.
 • ken je het belang van de zintuigen en de lichaamsgerichte zintuigen in het bijzonder.
 • Weet je hoe je via oefeningen meer tot embodiment kunt komen:
  • onderbuik: je kunt de basisstabiliteit vergroten, komen tot diepe ontspanning en een fijn gevoel in de onderbuik wat het gevoel van zelfvertrouwen en er mogen zijn versterkt.
  • bovenbuik: Je bent in staat contact te maken met de bovenbuik, te ontladen en te komen tot het gevoel van ‘in je kracht staan en je ruimte innemen’.
  • borstkas en hoofd: je kunt spanning in de borstkas en hoofd loslaten, hartcoherentie verhogen en komen tot meer sociale betrokkenheid, zelfcompassie en rust.

 

Voorbereiding en studiebelasting

De training is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

Voor het volgen van deze training heb je een laptop of tablet nodig met een camera en een goed werkende internetverbinding. Tijdens deze online training zullen er oefeningen worden gedaan. Hiervoor is comfortabele kleding en materiaal nodig. Vooraf zullen we u laten weten welk materiaal nodig is.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. Bij deze training is dit 6 uur.

Doelgroep

De training over embodiment is bedoeld voor professionals die werken met kinderen en/of cliënten met een verstandelijke beperking en/of autisme, zoals:

 • begeleiders, spelbegeleiders, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers in woonvoorzieningen, kinderdagcentra, dagbesteding of logeerhuizen;
 • psychologen, orthopedagogen, bewegingsagogen, ambulant begeleiders, speltherapeuten, vaktherapeuten, logopedisten of fysiotherapeuten in de gehandicaptenzorg, GGZ of Jeugdzorg;
 • orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders en leraren in het speciaal onderwijs;
 • ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

 

De embodiment methode is niet specifiek ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking maar is wel passend voor deze doelgroep. Claudia Theunisz heeft veel ervaring met andere doelgroepen dan mensen met een verstandelijke beperking. Ze wil haar kennis en ervaring graag overbrengen aan professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking of autisme. De ervaring uit de vorige studiedag over embodiment heeft laten zien dat de kennis goed te vertalen is naar de doelgroepen waarmee de deelnemers werken.

 

Accreditatie

De online training is een aanpassing van een bestaande training die geaccrediteerd is door Register Vaktherapie voor 6 punten onder ID nummer 390770. De toegekende accreditatie blijft in de huidige corona crisis voor deze online training in stand.

Certificaat

Na afloop van de studiedag ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname. Op het certificaat staan de titel en de datum van de scholing en het aantal contact uren vermeld.

Claudia Theunisz

Claudia Theunisz is docent aan de Post HBO opleiding voor Psychomotorische Kindertherapie in de vakken sensomotoriek en systemisch denken en werken.

Haar achtergrond ligt in het bewegingsonderwijs, maar ze geeft momenteel training en psychomotorische therapie aan jong en oud vanuit haar eigen praktijk ZONZIJN te Deventer.

Claudia’s passie ligt in het werken vanuit ‘embodiment’ en het verder ontwikkelen van het Belichamingsmodel voor collega’s, verzorgers en cliënten.

Vanuit de Master PMT is ze begonnen met het schrijven van producten, observatie instrumenten en het opzetten van onderzoek naar embodiment.
Bekijk de docent

Aanbevolen literatuur

 

Porges, S.W. (2018). De Polyvagaaltheorie en de transformerende kracht van je veilig voelen: Traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid. Eeserveen, Mens. (Oorspr. The Polyvagal Theory: neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, self-regulation. New York: Norton). Bestel dit boek hier>>

 

Kast, B. (2008). Hoe de buik het hoofd helpt denken: De intelligentie van het onbewuste en de kracht van de intuïtie. Amsterdam, Wereldbibliotheek. (Oorspr. Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft, Die kraft der Intuition. Frankfurt am Main, Fischer Verlag GmbH).

Alleen nog tweedehands te verkrijgen. Bekijk het boek hier>>

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen