Embodiment: benut je volledig potentieel!

Terug naar het overzicht
 • Deze studiedag vond plaats op 24 mei 2019
 • Docent: Claudia Theunisz
 • Embodiment gaat over het aanwezig kunnen zijn en blijven in je fysieke lichaam juist in stressvolle situaties! Op deze studiedag leer je over regulatie op vijf manieren vanuit drie lichaamszones. Daarnaast komen bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen aan bod die helpen om jouw cliënten, ouders, collega zorgprofessionals en jezelf meer naar embodiment te laten bewegen.
 • Accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie. Accreditatie wordt aangevraagd bij het SKJ.

Bij voldoende belangstelling wordt deze training herhaald. Blijf op de hoogte van de FORTIOR trainingen en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Elk (opgroeiend) mens heeft een aantal basisbehoeften. Wanneer deze behoeften vervuld worden, draagt de omgeving bij aan ‘regulatie’ en ‘balans’. Zo kan een gezonde ontwikkeling plaatsvinden en leren mensen zich steeds beter te reguleren en hun eigen balans te handhaven. Mensen ervaren dan een vrije levensstroom. Disregulatie en blokkade van deze levensstroom drukken zich uit in disfunctionele fysieke, fysiologische, emotionele en mentale patronen. Voor herstel van de interne stabiliteit is psycho-fysieke integratie nodig. Dit is ‘embodiment’, ook wel Belichamingsmodel genoemd.

Disregulatie en blokkade van de levensstroom komen vaak voor bij mensen met een ontwikkelingsbeperking  (zoals autisme of een verstandelijke beperking). De embodiment methode is ook voor hen een passende ingang voor herstel.

Embodiment gaat over het aanwezig kunnen zijn en blijven in je fysieke lichaam juist in stressvolle situaties! Het lichaam kan worden onderverdeeld in drie zones met ieder een eigen manier van autonome regulatie en stabiliteit. Deze zones zijn: onderlichaam/buik, bovenbuik/borstkas en het hoofd.

Op deze studiedag leer je over regulatie op vijf manieren vanuit drie lichaamszones. Daarnaast komen bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen aan bod die helpen om jouw cliënten, ouders, collega zorgprofessionals en jezelf meer naar embodiment te laten bewegen. Dit zorgt een vergroot gevoel van veiligheid, eigen ruimte, zelfcompassie en rust. In de positieve psychologie wordt dit ook wel ‘vaardigheden voor welbevinden’ genoemd.

 

Mis- embodiment

Wanneer de interne stabiliteit in de drie lichaamszones is verstoord, dan is er sprake van mis-embodiment.  Dit kun je zien aan:

 • Over-alertheid, onveiligheid en angst;
 • Gebrek aan plezier en (levens)lust, geen of verminderde zelfzorg en zelfvertrouwen, worsteling met gevoelens;
 • Moeite met begrenzing van de eigen ruimte en tot actie te komen of handelen vanuit wilskracht;
 • Onvermogen bij zichzelf te blijven in een relatie, goed af te stemmen, tot mindfulness en (zelf) compassie te komen, ervaren van mentale onrust en het gevoel niets zinnigs bij te dragen.

 

Mis-embodiment zal veelal onveranderd voortbestaan, wanneer hier geen gerichte aandacht aan wordt gegeven. Mensen zullen niet uit zich zelf herstellen omdat spanningsregulatie bemoeilijkt wordt door ingesleten fysieke spierspannings-en bewegingspatronen. Zonder therapie blijven deze patronen intern voor triggering van diverse overlevingsstrategieën zorgen. Kennis van de disfunctionele  overlevingsstrategieën en daarnaast kennis van hoe gezonde patronen versterkt kunnen worden, helpt mensen om zich beter en krachtiger te voelen.

Inhoud van de studiedag over embodiment

Tijdens deze studiedag geeft Claudia Theunisz uitleg over het belichamingsmodel en de relatie van lichaamszones met specifieke problematiek. Claudia gaat in op de verschillende manieren waarop mensen kunnen reguleren en hoe ze hun gezonde kant kunnen versterken. Daarnaast zullen deelnemers lichaams- en bewegingsgerichte interventies ervaren die embodiment in de zones bevorderen en uitdagen om embodied te blijven. De inhoud van de studiedag is  toepasbaar voor jezelf, collega zorgprofessionals en cliënten bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking of autisme.

 

Aan het eind van de dag:

 • heb je kennis van de embodiment zones en kun je een inschatting maken op welke zone en aspecten hiervan de therapie afgestemd kan worden.
 • ken je het belang van de zintuigen en de lichaamsgerichte zintuigen in het bijzonder.
 • Weet je hoe je via oefeningen meer tot embodiment kunt komen:
  • onderbuik: je kunt de basisstabiliteit vergroten.
  • bovenbuik: Je bent in staat contact te maken met de bovenbuik, te ontladen en te komen tot het gevoel van ‘in je kracht staan en je ruimte innemen’.
  • borstkas en hoofd: je kunt spanning in de borstkas en hoofd loslaten, hartcoherentie verhogen en komen tot meer, sociale betrokkenheid, zelfcompassie en rust.

Voorbereiding en studiebelasting

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. Bij deze dag is dit 6 uur.

Doelgroep

De studiedag over embodiment is bedoeld voor professionals die werken met cliënten met een verstandelijke beperking en/of autisme:

 • begeleiders, spelbegeleiders, speltherapeuten, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers in woonvoorzieningen, kinderdagcentra, dagbesteding of logeerhuizen;
 • psychologen, orthopedagogen, bewegingsagogen, ambulant begeleiders, speltherapeuten, vaktherapeuten, logopedisten of fysiotherapeuten in de gehandicaptenzorg, GGZ of Jeugdzorg;
 • orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders en leraren in het speciaal onderwijs;
 • ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

 

De embodiment methode is niet specifiek ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking  maar is wel passend voor deze doelgroep. Claudia Theunisz heeft veel ervaring met andere doelgroepen dan mensen met een verstandelijke beperking. Ze wil haar kennis en ervaring graag overbrengen aan professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking of autisme.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 6 punten

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • SKJeugd

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Overleg dan met FORTIOR of de accreditatie kan worden aangevraagd via inschrijvingen@fortior.info.

 

Certificaat en invoeren presenties

Na afloop van de studiedag ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname, ondertekend door de docent(en) en FORTIOR. Op het certificaat staan de titel en de datum van de scholing en de accreditaties met hun registratienummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen voert FORTIOR de presentie in, zoals bij het NIP K&J/NVO OG. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je bij je beroepsvereniging bent ingeschreven. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR.

Claudia Theunisz

Claudia Theunisz is docent aan de Post HBO opleiding voor Psychomotorische Kindertherapie in de vakken sensomotoriek en gezinstherapie.

Haar achtergrond ligt in het bewegingsonderwijs, maar ze geeft momenteel training en psychomotorische therapie aan jong en oud vanuit haar eigen praktijk ZONZIJN te Deventer.

Claudia’s passie ligt in het werken vanuit ‘embodiment’ en het verder ontwikkelen van het Belichamingsmodel voor collega’s, verzorgers en cliënten.

Vanuit de Master PMT is ze begonnen met het schrijven van producten, observatie instrumenten en het opzetten van onderzoek naar embodiment.
Bekijk de docent

Aanbevolen literatuur

 

Porges, S.W. (2018). De Polyvagaaltheorie en de transformerende kracht van je veilig voelen: Traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid. Eeserveen, Mens. (Oorspr. The Polyvagal Theory: neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, self-regulation. New York: Norton). Bestel dit boek hier>>

 

Kast, B. (2008). Hoe de buik het hoofd helpt denken: De intelligentie van het onbewuste en de kracht van de intuïtie. Amsterdam, Wereldbibliotheek. (Oorspr. Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft, Die kraft der Intuition. Frankfurt am Main, Fischer Verlag GmbH).

Alleen nog tweedehands te verkrijgen. Bekijk het boek hier>>

De studiedag wordt gehouden in:

Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)
Domplein 4
3512 JC Utrecht

De scholing wordt gehouden in lokaal 114

 

De locatie ligt op ongeveer 15 minuten lopen vanaf station Utrecht CS

Bij de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is parkeergarage Springweg.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief