Terug naar het overzicht

De ondersteuning van begeleiders in relatie tot de emotionele ontwikkeling van hun cliënten

24 mei 2016
Plaats
Fysiek

DOCENTEN: Filip Morisse en Leen De Neve
INHOUD: Het ondersteunen en coachen van begeleiders bij het afstemming op het ontwikkelingsniveau van cliënten
ACCREDITATIE: Is toegekend door NIP/NVO
INCLUSIEF: Boek SEO-R² en SENSEO brochure “De juiste vraag?”

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van de FORTIOR scholingen en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking stellen professionals in de zorg regelmatig op de proef. Hoewel er vaak begrip is voor dit gedrag, zeker als het gedrag wordt bekeken vanuit het perspectief van de emotionele ontwikkeling, staan begeleiders echt onder druk. Handelingsverlegenheid en burn-out dreigen dan. Eén van de kernproblemen hiervan is dat begeleiders dit gedrag wel diagnostisch kunnen plaatsen, bijvoorbeeld in een ontwikkelingsdynamisch kader, maar dat er nog een grote kloof gaapt tussen de inschatting van (de emotionele ontwikkeling van) een cliënt en de vertaalslag naar het handelen van de begeleider.

Tegenwoordig wordt er van uitgegaan dat vooral de omgeving zich dient af te stemmen op de basale emotionele noden van cliënten. Dit stelt behandelaars en begeleiders voor een ingewikkelde opdracht. In de praktijk blijkt dat begeleiders daar niet zomaar voor toegerust zijn. Het komt regelmatig voor dat het team het maar met elkaar moet uitzoeken.

Als het gaat om het faciliteren van begeleiders in het zich afstemmen op de emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat orthopedagogen, teamcoaches en managers van rol veranderen. In plaats van zich op te stellen als deskundige of baas, zouden ze de rol moeten gaan vervullen van coaches die het team en de individuele medewerker versterken en meer bewust laten worden van emotionele processen bij cliënten en bij zichzelf.

Doel en inhoud van deze studiedag

Tijdens deze studiedag wordt inleidend geoefend met een gedeelde visie op emotionele ontwikkeling bij cliënten. De praktijk wijst immers uit dat er nogal wat verschillende interpretaties bestaan van het ontwikkelingsdynamisch model van Došen en de emotionele behoeften bij de verschillende emotionele ontwikkelingsniveaus.

Vervolgens worden een aantal handvatten aangereikt voor het maken van de vertaalslag van inschatting van het emotioneel niveau naar de ondersteuning en afstemming van begeleiders. Daarbij horen dus coachingmethodieken (zowel in team als individueel) om professionals te versterken in hun emotionele beschikbaarheid, stressregulatie en mentaliserend vermogen.

Het doel van deze studiedag is dat professionals meer zicht hebben op hoe ze zelf (of de begeleiders die ze coachen) nog beter kunnen tegemoet komen aan de emotionele behoeften van hun cliënten en wat zij als professional daarvoor nodig hebben.

Doelgroep

De studiedag is zowel voor begeleiders als voor gedragswetenschappers en teamleiders , die zich richten op het begeleiden en ondersteunen van teams en begeleiders.

 

Filip Morisse

Filip is orthopedagoog en medewerker outreach De Steiger in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker van EQUALITY Research Collective (Hogeschool Gent). Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft Filip consultatie/advies en opleiding/vorming aan heel wat voorzieningen en diensten in Vlaanderen en Nederland. Filip is één van de trekkers van de SENS-EO beweging in Vlaanderen, die expertise verspreidt over de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking. Ook is hij lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en vice-president van de European Association for Mental Health in Intellectual Disabilties (EAMHID). Filip is in 2021 gepromoveerd aan de Universiteit van Gent op het proefschrift Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek. Hij is gastprofessor aan de Universiteit van Gent (Vakgroep Orthopedagogiek). Filip is auteur en co-auteur van meerdere boeken en artikelen over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

Leen de Neve

Leen De Neve is orthopedagoog en coördinator van Outreach De Steiger, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Ze werkte meer dan tien jaar in de gehandicaptensector, bij teams die jongeren en volwassenen ondersteunen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren ondersteunt ze vanuit een mobiel team de (professionele en natuurlijke) omgeving van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen met hun geestelijke gezondheid. Ze is ook doelgroeporthopedagoog voor het zorgprogramma ‘dubbeldiagnose’ van het P.C. Dr. Guislain.  Daarnaast geeft ze scholing en opleiding aan ondersteuners en is ze reeds jarenlang mede-trekker van de SENS-EO-beweging, voornamelijk rond het thema ‘van inschatting naar ondersteuning’.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening
Ad van den Broek

09:45
Oefenen met een gedeelde visie op het model van emotionele ontwikkeling (A. Došen) en op basale emotionele behoeften per niveau van emotionele ontwikkeling.
11:00

Pauze

11:45

Vertaalslag van inschatting naar ondersteuning: afstemming van begeleiders op emotionele noden van cliënten.

12:30

Pauze

 
Middag
13:30
Oefenen in afstemmen van begeleiders op hulpvragen van cliënten (casuïstiek) a.h.v. reflectievragen.
14:30

Pauze

14:45
Methodieken in coachen van begeleiders ter versterking van hun emotionele beschikbaarheid, stressregulatie en mentaliserend vermogen.
16:30

Sluiting

Verplichte literatuur

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv.

 

De Neve, L. (red.). (2015) De Juiste Vraag? Een brochure van SEN SEO

 

De verplichte literatuur is bij de deelnemersprijs inbegrepen!

 

Aanbevolen literatuur

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv.
Bestel dit boek hier >>

 

De Belie, E., & Van Hove, G. (red.). (2013). Wederzijdse emotionele beschikbaarheid. Mensen met een verstandelijke beperking, hun context en begeleiders samen op weg. Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv.
Bestel dit boek hier >>

 

Dekker-van der Sande, F., & Sterkenburg, P. (2015) Mentaliseren kan je leren. Introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB). Doorn: Bartimeus Reeks.
Bestel dit boek hier >>

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Assen: Van Gorcum.
Bestel dit boek hier >>

 

Heijkoop, J., (2015). Ontdekkend kijken. Basisboek Methode Heijkoop. Heijkoop Academy.
Bestel dit boek hier >>

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen