Terug naar het overzicht

Online workshop: De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl

 • Online workshop op 4 november 2020 van 9:00 tot 12:30
 • Docent: Harmke Bodewitz
 • Over: de MATCH-training. Dit is een training voor teams en/of ouders die zich richt op de sensitiviteit bij het zich afstemmen op de emotionele ontwikkeling van een persoon met een verstandelijke beperking. De training bevat een handige job-aid die ervoor zorgt dat de opgedane kennis ook na de training in het bewustzijn van de begeleiders blijft.
 • Accreditatie is toegekend door NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ).  Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein.

De inschrijfkosten voor deze workshop bedragen 99,00 p.p. inclusief koffie en thee. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Een veelgehoorde vraag bij FORTIOR is: “Het emotionele ontwikkelingsniveau van deze cliënt is in kaart gebracht. Maar hoe krijg ik nu het team mee? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de begeleiders hun begeleidingsstijl afstemmen op de emotionele ontwikkeling van deze cliënt?” In Nederland en België kennen we al het SEO-R Kleurenprofiel. Dit is een nuttig instrument op basis waarvan professionals en ouders met elkaar kunnen discussiëren over het emotionele ontwikkelingsniveau van hun kind of cliënt.

Het Kleurenprofiel heeft veel bijgedragen aan de bewustwording binnen teams en bij ouders als het gaat om emotionele ontwikkeling bij cliënten met een verstandelijke beperking. Sinds enige tijd er een nieuwe methode die voortborduurt op het SEO-R Kleurenprofiel: De MATCH-training. Deze training bevat een aantal kant en klare beelden en materialen waarmee je de theorie over emotionele ontwikkeling toegankelijk kunt maken voor begeleiders. De MATCH-training bevordert de sensitiviteit van de begeleider in het zich afstemmen op de emotionele ontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking.

 

Wat houdt de MATCH-training in

De MATCH-training is een actieve training voor begeleiders en leerkrachten die werken met mensen met een verstandelijke beperking. De training kan worden gegeven door de gedragsdeskundige, teamleider of coach van het team. In de training kunnen ook ouders worden betrokken.

De training start met de plaatsbepaling van de emotionele ontwikkeling ten opzichte van andere functioneringsgebieden. Vervolgens gaan deelnemers zelf aan de slag met de opeenvolgende fasen van de emotionele ontwikkeling. Tijdens de MATCH-training ervaren de deelnemers zelf hoe het is als hen een aanbod wordt gedaan dat niet aansluit bij hun emotionele ontwikkelingsniveau en basale emotionele behoeften. Daarnaast voelen de deelnemers zelf wat een verschil het maakt als je wel gehoord wordt door de ander. Door dit participerend leren én coöperatief leren ontdekken deelnemers wat iemand beleeft vanuit een fase van de emotionele ontwikkeling en welke match hiermee te maken valt in begeleidingsstijl.

Aan het eind van de training krijgt het team een praktische job-aid (een vijfhoekig doosje). Hierin kunnen de belangrijkste inzichten – die tijdens de training zijn opgedaan – bewaard worden. Dit geldt zowel voor de individuele cliëntdiagnostiek als voor de afgestemde begeleidingsstijl. Door de Job-aid er af en toe weer eens bij te pakken (in bijvoorbeeld een teambespreking), blijft de opgedane kennis in het bewustzijn van de begeleiders aanwezig (en zakt de kennis niet weg zodra de training is afgelopen).

 

Onlinetraining

Deze online workshop is vanuit huis of kantoor te volgen. FORTIOR maakt voor het geven van de workshop gebruik van het programma Webex. Voor het volgen van de training heb je een laptop of tablet nodig met een camera en stabiele internetverbinding. Op je laptop en PC kun je deelnemen vanaf je browser en hoef je geen speciale programma’s te installeren. De hand-outs worden vooraf per e-mail verstuurd samen met de link waarmee je kunt inloggen op de online training.

Het digitale certificaat als bewijs van deelname wordt achteraf naar je gemaild.

 

 

 

 

De inhoud van de workshop

De workshop over de MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl is een train-de-trainer workshop. Het is de bedoeling dat je na het volgen van de workshop zelf de training kunt geven aan teams binnen je eigen organisatie. De docent Harmke Bodewitz gaat tijdens de workshop in op de volgende thema’s

 1. Inversief Conusmodel: wat is de plaatsbepaling van emotionele ontwikkeling ten opzichte van andere functioneringsgebieden?
 2. Hoe je kunt aansluiten bij de (impliciet) aanwezige kennis en (soms verkeerde) aannames van begeleiders rond emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
 3. Didactiek: over de verschillende manieren waarop je kunt leren en hoe dit in de MATCH-training verwerkt zit
 4. De MATCH-training zelf: de beschikbare materialen, de opbouw van de training, tips voor het geven van de training

Studiebelasting & voorbereiding

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 3,5 uur.

 

Materialen aanschaffen

De materialen van de MATCH-training zijn niet in de deelnemersprijs inbegrepen. De docent neemt enkele MATCH boxen voor de verkoop mee naar de workshop. De investering voor de MATCH-training is: €100,- U kunt de MATCH-box ook via internet bestellen Bestel de MATCH-training hier >>

De doelgroep

De workshop is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, teamleiders, coaches, interne begeleiders en anderen die begeleiders, verpleegkundigen en leerkrachten ondersteunen en coachen.

 

Benodigde voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan de workshop over de MATCH-training is het noodzakelijk om basiskennis te hebben over emotionele ontwikkeling. De fases in emotionele ontwikkeling (volgens Anton Došen) worden als bekend verondersteld.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor het SKJ) voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 3,5 punten
  • Opleiding – behandeling: 0,5 punt
  • Opleiding – diagnostiek: 1 punt

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden, cliëntondersteuners, aandachtsfunctionarissen, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, sociaal agogen en sociaal werkers voor 3,5 punten.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

 

Harmke Bodewitz

Als pas afgestudeerde orthopedagoog merkte ik een enorm gat op tussen de theoretische constructen van de universiteit en de praktische mentaliteit van kundige begeleiders. Gaandeweg leerde ik te spelen met informatie. Problemen die ik vaker tegenkwam, bracht ik op basis van solide literatuuronderzoek via materialen zó in beeld, dat de aanknopingspunten voor de oplossing er impliciet in verwerkt waren. Maar dan wel laagdrempelig gebracht en verwoord. Dit stelde begeleiders in staat om met behulp van hun eigen voorkennis nieuwe ontdekkingen te doen, waardoor we weer samen verder konden bouwen en de cliënt met elkaar beter konden ondersteunen. Vanuit deze didactische visie zijn ook producten als de Levenslift: Help-Hulp-lijn dementie, De Beeldvormingspuzzel Schalock/Puzzel Stuk: lastig-leuk-liever en het Inversief Conusmodel ontstaan. De MATCH-training is in deze reeks belangrijk, omdat het gaat over de afstemming op de emotionele behoefte van de ander, wat een belangrijk aanknopingspunt is voor contact, relatie en ontwikkeling. Omdat de training voortborduurt op het bekende SEO-kleurenprofiel, is het voor veel teams een praktische aanvulling op al aanwezige kennis. Kortom: de MATCH-training richt zich op de overgang van ‘Wat is er aan de hand?’ naar ‘Zo gaan we ernaar handelen!’

Ik maak in mijn werk graag gebruik van beeldspraak, zintuiglijk leren, fysieke middelen, woordgrapjes, illustratieve voorbeelden uit de praktijk en voorbeelden uit het dagelijks leven. Wat dat betreft ben ik het eens met dr. Maya Angelou: “We are more alike, my friends, than we are unalike”.
Bekijk de docent

Aanbevolen literatuur

Bodewitz, H. (2016) De MATCH-training. Graviant Doetinchem. Bestel de MATCH-training hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 978904413367 Bestel dit boek hier>>

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Bestel dit boek hier>>

Groot, R. de. (2019). SEO-R2 Kleurenprofiel revised 2. Handleiding. Doetinchem: Graviant
Bestel de kleurenprofiel en handleiding hier>>

Zaal, Boerhave en Koster (2008) Handreiking sociaal-emotionele ontwikkeling, Cordaan Amsterdam
Download de publicatie hier>>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief