Terug naar het overzicht

De interpretatie van de ASCT binnen het diagnostisch onderzoek naar gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking

03 nov 2022
Plaats
Hybride

DOCENT: Dinanda Zevalkink
INHOUD: een praktijkgerichte training over de interpretatie van ASCT in het kader van verklarende diagnostiek
TIJDSDUUR: een training op 3 november 2022 van 9:30 tot 12:30
LOCATIE: Utrecht of online
ACCREDITATIE: accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG en Registerplein
INVESTERING: 159,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW

Inschrijven nieuwsbrief

De Attachment Story Completion Task (ASCT) wordt veel gebruikt voor het diagnosticeren van gehechtheid. Elk van de negen verhaaltjes waaruit deze schaal bestaat, bevat een specifiek conflict of dilemma dat gaat over een situatie die het gehechtheidssysteem activeert, zoals angst, pijn, uitsluiting en ruzie.

Om de ASCT goed te kunnen interpreteren in relatie tot de ontwikkeling en context van de persoon is het van belang de ASCT in te bedden in een bredere testbatterij. Hierbij gaat het om het in kaart brengen van het ontwikkelingsniveau (cognitief, emotioneel en adaptief) Deze aanpak maakt het mogelijk het soms complexe gedrag van mensen met een verstandelijke beperking te verklaren en te begrijpen. Op basis hiervan kunnen handelingsgerichte begeleidingsadviezen gegeven worden.

 

Verdiepende training 

Deze training is bedoeld als verdieping voor orthopedagogen, psychologen of psychodiagnostisch medewerkers met enige ervaring in het afnemen van de ASCT bij mensen met een verstandelijke beperking. In deze verdiepende training wordt alleen de kwalitatieve interpretatie van de ASCT meegenomen.  

Als je nog geen ervaring hebt met de schaal, kun je de inleidende cursus volgen. Deze inleidende cursus gaat over het afnemen en scoren van de ASCT.  

 

Inhoud 

In de training zal aandacht zijn voor het opzetten en samenstellen voor een testbatterij voor diagnostisch onderzoek naar gehechtheid voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Welke instrumenten gebruik je en welke rol heeft de kwalitatieve interpretatie van de ASCT daarin? Het interpreteren van de uitkomsten en komen tot een diagnostische conclusie wordt besproken. Samen wordt verkend hoe je handelingsgerichte begeleidingsadviezen opstelt. 

Je wordt verzocht van tevoren een casus in te sturen met de vragen die je daarbij hebt. Dinanda Zevalkink zal door de ochtend heen de casussen gebruiken om de training optimaal aan te laten sluiten bij jouw praktijk.

 

Aan het eind van de ochtend: 

  1. Weet je hoe je een testbatterij voor gehechtheidsonderzoek samenstelt; 
  1. weet je waar je op moet letten bij de interpretatie van verhaaltjes; 
  1. weet je hoe je de stap van interpreteren naar begeleidingsadviezen voor de praktijk kunt zetten. 

Studiebelasting 

De studiebelasting bestaat  

  1. uit de tijd die besteed wordt aan het voorbereiden van een casus en bijbehorende vragen; 
  2. drie trainingsuren.

 

Voorbereiding 

Van de deelnemers wordt verwacht, dat ze van tevoren een casus insturen met vragen over de interpretatie van de ASCT. 

 

Doelgroep 

De training is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden die werken met mensen met een verstandelijke beperking in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, het (speciaal) onderwijs, de GGZ, in kleinschalige zorgorganisaties of eigen praktijk, enz.  

 

Accreditatie 

Accreditatie wordt aangevraagd bij  

  1. NIP K&J / NVO OG. Deze accreditatie geld indien toegekend ook voor het SKJ; 
  1. Registerplein (voor psychodiagnostische werkenden). 


Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Dinanda Zevalkink

Dinanda Zevalkink is gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog. Ze is sinds 1990 werkzaam in verschillende functies binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Haar belangstelling gaat vooral uit naar het ontwikkelingsverloop van mensen in relatie met hun omgeving. Hoe zie je de mens met een verstandelijke beperking, waar en hoe verloopt de ontwikkeling anders, hoe sluit je aan en waar moet je meer doen om een persoon in evenwicht te brengen in diens context? Daarbij is het nodig om een heldere visie te hebben en kennis over hechting, trauma en psychopathologie. Ze heeft zich een breed instrumentarium aan methoden en diagnostische kennis eigen gemaakt om creatief en passend bij de situatie, interventies in te zetten.

In 2000 heeft ze voor het eerst kennis gemaakt met prof. Anton Došen, bij de cursus Psychopathologie bij verstandelijk gehandicapte kinderen, verzorgd door de PAO. Dit heeft een basis gelegd voor het verder werken met kinderen en jongeren met ernstig probleemgedrag en psychische stoornissen.

Ze staat nog midden in de praktijk, is betrokken bij directe cliëntenzorg, geeft therapie (Oplossingsgerichte therapie, EMDR), is bezig met beleidsontwikkeling, is supervisor en geeft les bij verschillende organisaties. Naast dat zij persoonlijk plezier beleeft aan het opleiden van mensen, ziet ze dat mensen de opgedane kennis toepassen in de praktijk en dat er een bewustwordingsproces op gang komt. Dat verhoogt de professionaliteit van de medewerker alsmede diens autonomie, welke van belang zijn in dit werkveld dat een groot beroep doet op de persoon van de professional.

Sinds november 2016 is ze werkzaam als orthopedagoog A/ opleider bij Frion.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Welkom en introductie

09:35

Diagnostisch onderzoek gehechtheid; onderzoeksvragen en testbatterij

10:00

Kwalitatieve interpretatie ASCT

11:00

Pauze

11:15

Diagnostische conclusie (integreren uitkomsten)

12:00

Handelingsgerichte begeleidingsadviezen

12:30

Afronding en invullen evaluatie

Literatuur 

Dekker-van der Sande, F. & Janssen, C., (2010). Deel B: ‘Best practice’: richtlijnen voor screening en diagnostiek van gehechtheidsproblemen bij kinderen/ jongeren met een visuele en/of licht verstandelijke beperking. In: Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag (pagina 57-136). Den Haag: Lemma.  

Zevalkink, J. & Schut A.P. (2022). Doelgroep en diagnostiek. In J.E. Verheugt-Pleiter, M.G.J. Schmeets, & J. Zevalkink (red.), Mentaliseren in de kindertherapie. Assen: van Gorcum (3de uitgave; wordt in september verwacht).

 

Locatie 

Deze training wordt op een locatie in Utrecht aangeboden.  

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen