Contactgericht Spelen en Leren

Terug naar het overzicht
  • deze studiedag vond plaats op 14 maart 2014
  • Docenten Anneke Groot
  • Over hoe je kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme kunt helpen bij het leggen van contact en het aangaan van relaties

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van ons aanbod en meld je aan voor de FORTIOR nieuwsbrief

Deze studiedag gaat over de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL), speciaal ontwikkeld voor kinderen die moeilijkheden hebben met het leggen van contact en het aangaan van relaties, zoals kinderen met autisme (voor volwassenen is er de variant Contactgericht Ondersteunen). Oorspronkelijk is CSL een methode voor ouders die hen handvatten biedt bij het opvoeden van hun kind met autisme. De methode steekt in eerste instantie in op het niveau van relatie en contact. Als de relationele basis is gelegd, bouwt CSL verder aan het ontwikkelen van vaardigheden. Ook voor professionals is CSL heel goed bruikbaar.

 

Contact- en relatieproblemen kunnen tot emotionele problemen leiden, zoals zich in zichzelf keren, angst en paniek. Ook probleemgedrag als driftbuien, fysieke en verbale agressie kunnen hiervan het gevolg zijn.

 

Leer hoe je ontwikkeling kunt stimuleren

Contactgericht Spelen en Leren is een relatiegerichte methode. De methode lokt kinderen op een speelse manier uit tot het maken van contact. Hierdoor wordt de emotionele en sociale ontwikkeling gestimuleerd. Daarmee wordt het fundament voor een optimale ontwikkeling op andere gebieden versterkt.
Op de studiedag krijg je praktische handvatten om mensen – bij wie dat moeilijk lijkt – uit te dagen tot contact en ontwikkeling.
CSL daagt je uit om buiten de kaders van protocollen en officiële diagnostiek te denken. Het gaat er om goed naar het kind te kijken, bij dat kind aan te sluiten en contact te maken om op die manier te werken aan zijn ontwikkeling.

Inhoud van de studiedag

Spreker op de studiedag Contactgericht Spelen en Leren is Anneke Groot. Zij vertelt je over de volgende onderwerpen:
• De theorie achter Contactgericht Spelen en Leren
• In welke situaties je de methode kunt inzetten
• Hoe je kunt afstemmen op een kind/volwassene met autisme
• Hoe je de ontwikkeling van mensen met autisme kunt stimuleren

 

Je krijgt vooral praktische inzichten die je de volgende dag al kunt toepassen in je eigen werk- of leefsituatie.

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor professionals in de zorg voor kinderen met uitdagingen op het gebied van contact en ontwikkeling (dit zijn bijvoorbeeld kinderen met autisme of een verstandelijke beperking), zoals gedragsdeskundigen, vaktherapeuten, begeleiders, pedagogisch medewerkers, leraren en onderwijsassistenten. De studiedag is ook zeer toegankelijk voor ouders.

 

Op welke cliëntgroep is de studiedag van toepassing?

CSL is toepasbaar bij een brede groep cliënten in verschillende leeftijdscategorieën en ontwikkelingsleeftijden. De methode kan toegepast worden bij kinderen met autisme en/of een ernstige, matige of ernstige verstandelijke beperking. Elementen uit de methode zijn ook geschikt voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of autisme. De essentie van CSL is afstemmen op de persoon, zijn ontwikkelingsniveau en interesses.

Harmke Bodewitz

Als pas afgestudeerde orthopedagoog merkte ik een enorm gat op tussen de theoretische constructen van de universiteit en de praktische mentaliteit van kundige begeleiders. Gaandeweg leerde ik te spelen met informatie. Problemen die ik vaker tegenkwam, bracht ik op basis van solide literatuuronderzoek via materialen zó in beeld, dat de aanknopingspunten voor de oplossing er impliciet in verwerkt waren. Maar dan wel laagdrempelig gebracht en verwoord. Dit stelde begeleiders in staat om met behulp van hun eigen voorkennis nieuwe ontdekkingen te doen, waardoor we weer samen verder konden bouwen en de cliënt met elkaar beter konden ondersteunen. Vanuit deze didactische visie zijn ook producten als de Levenslift: Help-Hulp-lijn dementie, De Beeldvormingspuzzel Schalock/Puzzel Stuk: lastig-leuk-liever en het Inversief Conusmodel ontstaan. De MATCH-training is in deze reeks belangrijk, omdat het gaat over de afstemming op de emotionele behoefte van de ander, wat een belangrijk aanknopingspunt is voor contact, relatie en ontwikkeling. Omdat de training voortborduurt op het bekende SEO-kleurenprofiel, is het voor veel teams een praktische aanvulling op al aanwezige kennis. Kortom: de MATCH-training richt zich op de overgang van ‘Wat is er aan de hand?’ naar ‘Zo gaan we ernaar handelen!’

Ik maak in mijn werk graag gebruik van beeldspraak, zintuiglijk leren, fysieke middelen, woordgrapjes, illustratieve voorbeelden uit de praktijk en voorbeelden uit het dagelijks leven. Wat dat betreft ben ik het eens met dr. Maya Angelou: “We are more alike, my friends, than we are unalike”.
Bekijk de docent

Aanbevolen literatuur

 

Anneke Groot en Ad van den Broek. (2012). Contactgericht Ondersteunen. Utrecht: FORTIOR. ISBN 9789082000504. Lees hier meer over dit boek >>

 

Anneke Groot. (2015). Houvast. Contactgericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum. Amsterdam: uitgeverij SWP. ISBN 9789088505973. bestel dit boek hier >>

 

Kaufman, B.N. (1999). Verbroken Stilte. Houten: Van Holkema & Warendorf/Unieboek bv. Bestel dit boek hier >>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief