Terug naar het overzicht

BeReSpel: veilige hechting door beweging en lichaamsbewustzijn

19 nov 2019
Plaats
Fysiek

DOCENT: Diana Kersten
INHOUD: Het BewegingsRelatiespel (BeReSpel) als therapievorm bij kinderen met een verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek.
ACCREDITATIE: Is toegekend door Register Vaktherapie & wordt aangevraagd bij SKJ.

Blijf op de hoogte van het FORTIOR aanbod en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Inschrijven nieuwsbrief

Kinderen met een verstandelijke beperking en volwassen cliënten met een zeer prille emotionele ontwikkeling of een disharmonisch ontwikkelingsprofiel kunnen zeer kwetsbaar zijn. Vooral als er ook nog sprake is van bijkomende problematiek, zoals autisme, bepaalde syndromen of epilepsie. Ook factoren als veelvuldige ziekenhuisopnames, intramuraal wonen, pleegzorg of adoptie kunnen deze kwetsbaarheid vergroten. Door de complexe problematiek van deze kwetsbare kinderen wordt de ontwikkeling van basisveiligheid, basisvertrouwen en veilige gehechtheid belemmerd.

Inzicht in emotionele ontwikkeling en in de signalen die kunnen wijzen op onveilige hechting kan helpen om de begeleiding of behandeling van het kind aan te passen. Ouders en begeleiders hebben daarnaast vaak behoefte aan extra mogelijkheden om aan een veilige relatie met het kind te werken, waarbij wederzijds plezier op de voorgrond staat. BeReSpel biedt deze mogelijkheden en kan daarmee de basisvoorwaarden voor veilige hechting verstevigen.

Bij het BeReSpel worden beweging en lichaamsbewustzijn als middel ingezet om de emotionele ontwikkeling en een veilige hechting te ondersteunen. Basisveiligheid, sensitiviteit en responsiviteit spelen daarbij een belangrijke rol. De therapie is gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne (Sherborne Developmental Movement en Sherborne Samenspel van Els Hasselaar en Lidwien Mineur). Bij het BeReSpel helpt de therapeut de ouder of begeleider tijdens de spelsessies om een veilige gehechtheidsrelatie op te bouwen met het kind.

Inhoud van de studiedag

De docent is Diana Kersten, ontwikkelaar van het BeReSpel. Ze behandelt de theorie rond het BeReSpel en hechting. Aansluitend krijgen de deelnemers korte uitleg over de praktische toepassing van het BeReSpel waarbij videobeelden worden getoond. Aan de hand van deze videobeelden kun je zien hoe theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden.

 

De volgende thema’s komen aan bod:

 • emotionele ontwikkeling en hechting bij kinderen met verstandelijke beperking. Als theoretisch kader wordt de ontwikkelingspsychologie van Margaret Mahler behandeld;
 • diverse begrippen uit gehechtheidstheorieën: het Bouwstenenmodel van Truus Bakker, de Cirkel van Veiligheid, de ABCD-indeling van Ainsworth, intern werkmodel en stressregulatie;
 • BeReSpel als therapievorm voor hechtingsproblemen bij kinderen met verstandelijke beperking.

 

Aan het eind van de dag heb je:

 • inzicht in de emotionele ontwikkeling bij kinderen met verstandelijke beperking;
 • inzicht in de ontwikkeling van veilige/onveilige gehechtheid bij kinderen met verstandelijke beperking, binnen het kader van Mahler, en binnen diverse theorieën over gehechtheid kennis van signalen onveilige gehechtheid;
 • kennis gemaakt met het BeReSpel als behandelingsproces bij hechtingsproblemen.

 

Op deze studiedag analyseert Diana Kersten met de deelnemers een casus van een geadopteerd meisje van 6 jaar, met een algemene ontwikkelingsleeftijd onder 3 jaar. Docent en deelnemers brengen daarbij haar emotionele ontwikkelingsniveau in kaart en kijken naar gedragssignalen die kunnen wijzen op een onveilige hechting.

Voorbereiding & studiebelasting

De studiedag is zonder voorbereiding te volgen. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur doorgelezen worden.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. Bij deze studiedag is dat 6 uur.

Doelgroep

Professionals in de gehandicaptenzorg die werken met cliënten met een emotionele ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 3 jr.; ouders van kinderen met een zeer prille emotionele ontwikkeling en met hechtingsproblemen:

 • begeleiders, spelbegeleiders, speltherapeuten, vaktherapeuten, bewegingsagogen, ambulant begeleiders, PPG, pedagogisch medewerkers in woonvoorzieningen, kinderdagcentra, dagbesteding of logeerhuizen;
 • gedragsdeskundigen, in de gehandicaptenzorg, GGZ of Jeugdzorg;
 • gedragsdeskundigen, intern begeleiders en leraren in het speciaal onderwijs;
 • ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme en hechtingsproblematiek.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 5 punten

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij

 • SKJ

 

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Overleg dan met FORTIOR of de accreditatie kan worden aangevraagd via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Diana Kersten

Toen ik 30 jaar geleden begon met het geven van speltherapie aan cliënten met een verstandelijke beperking, bleek al snel dat werken op het niveau van symbolisch spel bij het overgrote deel van de kinderen te hoog gegrepen was. Sherborne Bewegingspedagogiek met de lage insteek van lichaamsgericht werken, bleek een goed uitgangspunt te zijn voor een andere vorm van speltherapie. Dat heb ik als speltherapeut bij diverse Kinderdagcentra in de gehandicaptenzorg verder kunnen ontwikkelen tot BeReSpel, als therapievorm voor kinderen met problemen in de emotionele ontwikkeling en voor kleine groepjes kinderen om de emotionele ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. In de loop der jaren is daar ook BeReSpel voor ouder en kind bijgekomen, om het contact en de hechtingsrelatie te helpen ontwikkelen.

Tegenwoordig richt ik mij onder andere op scholing en training voor professionals in de zorg voor verstandelijk beperkten en voor ouders met een kind met een verstandelijk beperkt kind.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Hechting en verstandelijke beperking; start casus; start theorie emotionele ontwikkeling + ontwikkeling van gehechtheid + signalen onveilige gehechtheid

11:15

Pauze

11:30

Vervolg casus, theorie emotionele ontwikkeling + ontwikkeling van gehechtheid + signalen onveilige gehechtheid

12:30

Lunchpauze

 
Middag
12:30

Afronden theorie emotionele ontwikkeling + ontwikkeling van gehechtheid; Korte introductie BeReSpel; start bespreking casus met videobeelden van BeReSpel

14:30

Pauze

14:45

Vervolg bespreking casus met videobeelden BeReSpel

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

‘Sherborne Bewegingspedagodiek, ontwikkelingsstimulerend bewegen’, van Jo Daems e.a. ISBN 9789059328839 Bekijk dit boek hier>>

‘The psychological birth of the human infant – symbiosis and individuation’, van Margaret Mahler e.a. ISBN 9780946439126 Bekijk dit boek hier>>

‘Spelend ontwikkelen, spelmogelijkheden en vormen van spelagogische begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking’ van Hilde van Amelsvoort e.a. (hoofdstuk 4.5.4.2 Bewegingspedagogiek en Sherborne Samenspel), ISBN 9789023250371 Bekijk dit boek hier>>

‘Hechting, Basisveiligheid, Basisvertrouwen – begeleiding en behandeling’ van S. Zaal e.a.Publicatie van Cordaan en Amsta download dit boek hier>>

De studiedag vindt plaats in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen