Terug naar het overzicht

Begrijpelijk communiceren met mensen met een verstandelijke beperking

01 feb 2024
Afgelast
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Steven Degrieck
INHOUD: Je krijgt uitleg van de drie begripsniveaus die voor de ondersteuning van communicatie van belang zijn. Ook hoor je waar je op moet letten bij het inzetten van visuele communicatie en hoe je binnen teams eenduidigheid krijgt met betrekking tot communicatie.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 1 februari 2024 van 9:30 tot 16:30 uur.
ACCREDITATIE: Is toegekend door het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor het SKJ).
LOCATIE: Utrecht
INVESTERING: € 315,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

We weten allemaal dat voorspelbaarheid en duidelijkheid bieden erg belangrijk is voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Vaak wordt er verwezen naar allerlei ondersteunende en alternatieve communicatie in de vorm van pictos, afbeeldingen en ook wel voorwerpen. Bij mensen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking stellen we echter vast dat deze hulpmiddelen op een te moeilijk niveau worden ingezet. Afbeeldingen of voorwerpen worden op een representatief niveau ingezet terwijl iemand slechts op presentatief of sensatieniveau begrijpt. Of we bieden te veel voorspelbaarheid waardoor er eerder verwarring dan verduidelijking ontstaat. Om op presentatief niveau te communiceren moeten we voorwerpen op een bijzondere manier inzetten. Op sensatieniveau zal het belang van routines groter worden. Hierbij is het belangrijk dat we er voor waken dat we niet vervallen in een rigide en beperkende strategie. Details zijn belangrijk in het juist aanbieden van visuele en concrete communicatie. Dat maakt dat erg grote behoefte is aan coherentie in een team. We bespreken dan ook een concreet stappenplan dat kan helpen bij het concreet en coherent krijgen van een communicatiesysteem dat ingezet wordt. Daarbij bekijken we hoe je bijvoorbeeld de resultaten van een Comvoor-afname kan vertalen naar een goed aangepast communicatiesysteem.

 

Inhoud

Steven Degrieck besteedt aandacht aan de moeilijkheden die deze mensen ervaren bij het begrijpen van verbale communicatie. Hij bespreekt vervolgens hoe je je boodschap zo kunt overbrengen, dat die begrepen wordt. Hoe zet je dagschema’s, stappenplannen en visuele reminders juist in? Hierbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, die er zijn op elk begripsniveau.

Leerdoelen:

 • Weten waarom we toch nog zo vaak het taalbegrijpen overschatten;
 • Wat de criteria voor heldere communicatie zijn;
 • Wat de begripsniveaus (sensatie, presentatie, representatie) precies betekenen;
 • Wat de mogelijkheden en beperkingen voor communicatie op presentatieniveau zijn;
 • Wat de mogelijkheden en beperkingen voor communicatie op sensatieniveau zijn;
 • Het kunnen vermijden van de meest voorkomende valkuilen bij het inzetten van visuele communicatie;
 • Het brengen van meer coherentie op vlak van communicatie in je team.

Studiebelasting

De studiedag is goed te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. Deze studiedag heeft zes contacturen.

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen en volwassen met lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en/of autisme, .

 

Doelgroep

De training is bedoeld (en geschikt) voor eenieder die zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of ASS binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, in het (speciaal) onderwijs, de GGZ, de jeugdzorg of in een eigen praktijk: cliëntbegeleiders, orthopedagogen, psychologen, therapeuten, vaktherapeuten, leerkrachten, interne begeleiders,  verpleegkundigen, teamleiders, …

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • NIP K&J /NVO OG
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – Diagnostiek: 1 punt
  • Opleiding – Behandeling: 1,5 punt
  • Opleiding – Overige taken: 0,5 punt
 • De accreditatie van het NIP K&J/NVO OG is ook geldig voor SKJ.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Steven Degrieck

Steven Degrieck, klinisch orthopedagoog, is als opleider binnen autisme gespecialiseerd in verstandelijke beperking. Al meer dan 25 jaar geeft hij opleidingen in binnen- en buitenland waarbij de vertaling naar de praktijk centraal staat. Hij is ook auteur van verschillende boeken rond autisme. Steven is als docent verbonden aan Huis Helder, een expertisecentrum rond autisme en heldere communicatie te Gent.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Het belang van heldere communicatie

11:00

Pauze

11:15

De begripniveaus

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Toepassingen op presentatieniveau

15:00

Pauze

15:15

Toepassingen op sensatieniveau

16:30

Afsluiting

Literatuur

Steven Degrieck (2016). Autisme en tijdsbesef. Ttijd verhelderen met het 10-stappenplan. Leuven/Amsterdam: LannooCampus

Locatie

De studiedag wordt in Utrecht gehouden.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen