Terug naar het overzicht

Begeleiden met inzicht

  • Deze studiedag vond plaats op 25 september 2015
  • docenten: Brian Twint
  • over de methode Affectief Bewuste Benadering en de manieren waarop je inzicht kunt krijgen in je cliënt met een verstandelijke beperking zodat je de begeleiding optimaal kunt afstemmen
  • Accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie voor 5 punten

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van de FORTIOR scholingen en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Om de begeleiding goed te kunnen afstemmen op de cliënt is inzicht noodzakelijk. Enerzijds is inzicht nodig in de cognitieve en emotionele ontwikkeling van de cliënt en in zijn of haar sociale zelfredzaamheid. Anderzijds zijn er andere factoren die bepalend zijn voor de ondersteuningsbehoefte van de cliënt, zoals gehechtheid, karakter of bijkomende problematieken. Inzicht krijgen in de cliënt is vaak een hele opgave. Diagnostiek en het je verdiepen in de achtergrond van de cliënt zijn belangrijk, vervolgens is het net zo belangrijk dat dit inzicht wordt ingezet tijdens het bouwen aan een duurzame vertrouwensrelatie.

 

Tijdens deze studiedag krijg je meer te horen over de factoren die een rol spelen bij de ondersteuningsbehoefte van een cliënt met een verstandelijke beperking. Daarnaast worden een aantal gereedschappen besproken die het gemakkelijker maken om inzicht te krijgen in de cliënt.

 

Affectief Bewuste Benadering (ABB)

In 2011 kwam het boek ‘de Affectief Bewuste benadering’ uit. ABB is ontwikkeld om de begeleidingsrelatie tussen cliënt en begeleider sterk te verbeteren.

 

Het boek “begeleiden met inzicht”

Vanaf oktober 2014 is het boek “Begeleiden met inzicht” verkrijgbaar. Dit boek is een vervolg op het boek “Affectief Bewuste Benadering” uit 2011. Het nieuwe boek is bedoeld als hulpmiddel om begeleiders in de gehandicaptenzorg concrete handvatten te geven voor het toepassen van ABB in hun dagelijks werk.

Inhoud van deze studiedag

Tijdens de studiedag zullen de auteurs van het boek “Begeleiden met inzicht” Brian Twint en Annemiek Veenstra aan het woord zijn. In hun verhaal staat centraal hoe je de uitgangspunten van ABB kunt inpassen in de praktijk van alle dag.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:
• de emotionele, sociale en verstandelijke ontwikkeling
• sociale redzaamheid
• gehechtheid
• (psychiatrische)stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking
• de Regenton-VB+ en andere tools die helpen om inzicht te krijgen in de cliënt
• Afstemmen van begeleiding op de behoefte van de cliënt

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking, zoals gedragsdeskundigen, trainers, begeleiders, leerkrachten, vaktherapeuten en teammanagers.

 

Brian Twint

Brian Twint studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam en is na een periode in de jeugdhulpverlening al jaren werkzaam in de verstandelijk gehandicaptensector. Hij was als projectcoördinator onder meer betrokken bij 'Zorg op Afstand' en is initiatiefnemer van verstandelijkbeperkt.nl en diverse andere projecten. Ook is hij de oorspronkelijke bedenker en ontwikkelaar van de Affectief Bewuste Benadering. Brian werkte mee aan diverse publicaties voor en over mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:15

Inzichten combineren:
Introductie Begeleiden met inzicht en ABB / overzicht tools

11:00

Pauze

11:15

Domeinen van verstandelijke beperking: de waarde van IQ, sociale adaptatie, gehechtheid versus emotionele ontwikkeling

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

De Regenton-VB+
Emotionele ontwikkeling en emotionele expressie

15:15

Pauze

15:30

Stoornissen en de inzichten van ABB

ABB stappenplan

17:00

Afronding

Aanbevolen literatuur

Twint, B. & Veenstra, A. (2014). Begeleiden met inzicht. Het verschil tussen kunnen en aankunnen bij mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: uitgeverij Boom. Bestel dit boek hier >>

 

Twint, B. & Kouwen, B. van. (2011). De Affectief Bewuste Benadering. Het op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: uitgeverij Boom/Nelissen. Bestel dit boek hier >>

 

Kouwen, B. van, Veenstra, A., & Twint, B. (2014). Affectief Bewuste Benadering, in: Twint, B. en de Bruijn (J.). Handboek verstandelijke beperking, 24 succesvolle methoden. Amsterdam: uitgeverij Boom. Bestel dit boek hier >>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief