Terug naar het overzicht

Begeleide intervisie rond emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

6-daagse training!
31 jan 2024
Afgelast
Fysiek

INTERVISIEBEGELEIDER: Ester de Bruijn
INHOUD: Begeleide intervisie rond de thema’s emotionele ontwikkeling en de schaal voor emotionele ontwikkeling
TIJDSDUUR: De intervisie bestaat uit 6 bijeenkomsten van 13:30 tot 16:30 (= 3 uur). De eerste twee bijeenkomsten zijn gepland op 31 januari en 28 februari 2024 de overige bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld
HERREGISTRATIE: De intervisie voldoet aan de intervisierichtlijn voor NVO basis orthopedagoog
LOCATIE: Utrecht
AANTAL DEELNEMERS: minimaal 3, maximaal 8
INVESTERING
: 1399,00 p.p. voor 6 intervisiebijeenkomsten

Inschrijven nieuwsbrief

Emotionele ontwikkeling

De afgelopen jaren is het thema emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking steeds belangrijker geworden. Steeds meer professionals ontdekken de meerwaarde van het model voor emotionele ontwikkeling van Anton Došen. Het model voor emotionele ontwikkeling geeft concrete handvatten voor ondersteuning. Het model voor emotionele ontwikkeling heeft echter niet tot doel om een cliënt in één vaste ontwikkelingsfase te plaatsen. De ontwikkeling van mensen kan namelijk variëren. Het is een onregelmatig continuüm van vertragingen, versnellingen, achterstanden en sprongen. Het model voor emotionele ontwikkeling helpt wel om aan specifiek gedrag te zien op welk ontwikkelingsniveau een cliënt op dat moment functioneert. Daarmee krijg je inzicht in de basale emotionele behoeften waar je in de begeleiding bij kunt aansluiten. Je krijgt zo een beeld van de binnenwereld van je cliënt. Met het ontwikkelingsdenken en het model voor emotionele ontwikkeling heb je een mooi middel in handen om je cliënt als persoon te leren kennen in plaats van louter op het gedrag te reageren.

 

De Schaal voor emotionele ontwikkeling

Een veelgebruikte schaal om de emotionele ontwikkeling van cliënten in te schatten is de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO). De schaal kent drie varianten: de SEO-R², de SEO-V en de VEO. Deze drie schalen zijn volwaardige schalen die naast elkaar gebruikt kunnen worden. Rachel de Groot ontwikkelde het SEO-R – Kleurenprofiel. Dit is een beproeft hulpmiddel.

Het werken met emotionele ontwikkeling is niet eenvoudig. Er kunnen nog vragen zijn als: Wat doe je als een SEO eenmaal is afgenomen? Hoe formuleer je adviezen? Hoe sluit je in de ondersteuning aan bij de basale emotionele behoeften van een cliënt? Hoe neem je teams mee in het thema emotionele ontwikkeling?

 

Begeleide intervisie

De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door orthopedagoog en supervisor Ester de Bruijn. De bijeenkomsten zijn gericht op professionele ontwikkeling. Reflectie op je eigen handelen en dat van anderen staat centraal met als doel meer inzicht in het eigen professioneel functioneren te krijgen.

Inhoud

Bij deze begeleide intervisie staat de thema’s emotionele ontwikkeling bij mensen met en verstandelijke beperking en de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling centraal. Je kunt tijdens de intervisie onderwerpen aan de orde stellen waar je in de praktijk tegen aan loopt. Ook wordt je op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen en richtlijnen

Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt een agenda gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten worden een of meerdere casussen van de deelnemers behandeld. 1 casus wordt uitgewerkt met een intervisie werkvorm en daarnaast is er ruim de tijd om verdiepende vragen te stellen, theorie te herhalen of in te zoomen op specifieke vragen daarover.

De intervisiegroep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 8 personen. Minimaal 50% van deze groep zal bestaan uit academische geschoolde professionals op het gebied van orthopedagogiek.

Tijdsinvestering

Gedurende de serie intervisiebijeenkomsten zal je tenminste één casus voorbereiden en mailen naar de docent.

Het is niet verplicht om vooraf de casus door te nemen die wordt besproken. Het echter wel raadzaam.

De totale tijdsinvestering bestaat uit het aantal contacturen, in dit geval is dat 18 uur, en het voorbereiden van een of meerdere casussen.

Herregistratie

De begeleide intervisie voldoet aan de intervisierichtlijn van:

  • NVO herregistratie basis orthopedagoog

 

Ester de Bruijn

Ester de Bruijn werkt sinds 1999 als orthopedagoog in Amsterdam, eerst bij stichting AGO (arbeidsmatige dagbesteding) en na een fusie bij Cordaan (Ambulant wonen, Behandeling en Leerwerkbedrijf). Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor supervisie, coaching en training. Door de Leergang Supervisiekunde kwam zij op het pad van Mentaliseren en vond daarmee een mooie aansluiting in de behandeling en bevordering van de emotionele ontwikkeling. Ester is betrokken bij NEED (het europese samenwerkingsverband rondom de SEO en het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Dösen), en de samenstelling van de SEO-V, en de door ontwikkeling van de diverse SEO varianten.
Bekijk de docent

Locatie

De intervisiebijeenkomsten vinden plaats in:

De Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op ongeveer 15 minuten lopen vanaf Utrecht CS. Nabij de locatie kan alleen betaald geparkeerd worden. Let Op! Parkeren in Utrecht centrum is duur.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief