Terug naar het overzicht

Beeldvorming rond emotionele ontwikkeling (fysieke bijeenkomst)

04 nov 2020
Vol
Fysiek

DOCENT: Harmke Bodewitz
INHOUD: Tijdens deze workshop krijg je verschillende werkvormen aangereikt waarop je het SEO-R kleurenprofiel kunt gebruiken in een team in het kader van beeldvorming rond emotionele ontwikkeling bij cliënten met een verstandelijke beperking. Ook stipt Harmke andere creatieve werkvormen aan.
LOCATIE: Utrecht (gratis parkeren & goed bereikbaar met OV)
ACCREDITATIE: Is toegekend door SKJ.
INVESTERING: De inschrijfkosten voor deze workshop bedragen 140,00 p.p. inclusief koffie en thee. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Je kunt deze workshop volgen in combinatie met de workshop De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl.

Deze workshop is afgelast.

Inschrijven nieuwsbrief

Psychisch welbevinden is belangrijk voor de optimale ontwikkeling en een zo zelfstandig mogelijk functioneren van cliënten. Om de omgeving te helpen niet meer te vragen van de cliënt dan wat hij aankan, kunnen hulpverleners terugvallen op het ontwikkelingsdynamische model van Anton Došen. In dit model neemt de emotionele ontwikkeling een voorname plaats in. Om de begeleidingsstijl optimaal te kunnen afstemmen op de cliënt is het belangrijk dat ook teams met begeleiders worden meegenomen in de achtergronden van emotionele ontwikkeling.

Vaak werkt het minder goed als een gedragsdeskundige slechts de theorie achter emotionele ontwikkeling uitlegt. De fases in emotionele ontwikkeling blijven dan abstracte begrippen. Het is zeer waardevol als een gedragsdeskundige of coach werkvormen tot zijn beschikking heeft waarmee het team actief aan de slag kan. Zo worden ze zelf aan het denken gezet en gestimuleerd om hun handelswijze af te stemmen op de behoeften van de cliënt. Het SEO-R kleurenprofiel (ontwikkeld door Rachel de Groot) is een van de hulpmiddelen aan de hand waarvan een team kan discussiëren over de emotionele ontwikkeling van hun cliënten met een verstandelijke beperking.

Je hebt tijdens de workshop volop de gelegenheid om met Harmke Bodewitz en je collega’s te ontdekken hoe je het SEO-R kleurenprofiel optimaal en creatief kunt inzetten.

 

Het SEO-R kleurenprofiel

Een effectieve ondersteuning begint bij de vraag: Wie is de persoon om wie het gaat? Het SEO-R kleurenprofiel sluit naadloos aan bij dit beginpunt. Het blijkt in de praktijk een aansprekend en bruikbaar hulpmiddel om met teams of een groep van ouders en begeleiders na te denken en te praten over de emotionele ontwikkeling van een bepaalde cliënt. De gesprekken dragen bij tot een gezamenlijk beeld van de cliënt bij ouders en begeleiders of maken juist verschillen in zienswijze duidelijk. Ouders en begeleiders zijn ook degenen die de cliënt in zijn dagelijks functioneren ondersteunen en kunnen inzichten in de emotionele ontwikkeling direct in de praktijk toepassen. Een belangrijke vraag is in veel gevallen welke begeleidingsstijl bij het emotionele niveau van de cliënt past. Om die te ontdekken ontwikkelde Harmke Bodewitz de MATCH-training die voortborduurt op het SEO-R kleurenprofiel. De MATCH training en het kleurenprofiel zijn heel goed in combinatie te gebruiken.

 

Vervolgtraining

Als de beeldvorming rond emotionele ontwikkeling bij cliënten met een verstandelijke beperking eenmaal heeft plaatsgevonden, dan is het belangrijk dat het team handvatten krijgt voor een passende begeleidingstijl. De MATCH-training is hiervoor een geschikt hulpmiddel. Na de workshop over de Beeldvorming rond emotionele ontwikkeling met behulp van het SEO-R kleurenprofiel kunt in de middag de train de trainers workshop volgen over de MATCH-training>>

 

Kleinschalige fysieke bijeenkomst (coronaproof)

Deze studiedag wordt aangeboden als fysieke bijeenkomst. De locatie, docent en organisator zullen zich bij de uitvoering van de studiedag op de volgende manier conformeren aan de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:

 • Deze training vindt plaats in een kleine groep met een maximum van 8 deelnemers.
 • De looproutes, tafelopstelling en catering is in de locaties zo aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen de deelnemers kan worden gehouden.
 • De lokalen worden geventileerd of beschikken over moderne ventilatiesystemen die de lucht periodiek verversen.
 • De locaties nemen extra hygiëne maatregelen, zoals het neerzetten van handgel en regelmatig schoonmaken.
 • Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd bij de deelnemers aan de training.
 • De docenten kiezen werkvormen met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 • FORTIOR heeft de procedures rond de ontvangst en uitreiken van certificaten aangepast: je naam wordt door FORTIOR afgevinkt op de deelnemerslijst en je ontvangt na afloop een digitaal certificaat.

 

Wat vragen we van jou?

Kom niet naar de studiedag als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met COVID-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag van de studiedag of naar een andere studiedag in dezelfde prijsklasse. Of je kunt een collega in jouw plaats laten deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat je FORTIOR vóór de training informeert per mail of telefoon.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

 

De inhoud van de workshop

Tijdens deze workshop gaat de docent in op de verschillende manieren waarop het kleurenprofiel kan worden ingezet binnen een team.

Onderwerpen die tijdens de workshop aan bod kunnen komen zijn:

 • door de jaren heen ontwikkelde/ontdekte toepassingen die ook kunnen met de SEO-K
 • Andere creatieve werkvormen om met een team aan bewustwording en beeldvorming te werken?
 • De koppeling tussen het kleurenprofiel en de MATCH-training.

 

Het maximale aantal deelnemers voor deze workshop is 15 mensen.

Studiebelasting

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je nog niet op de hoogte bent van het model voor emotionele ontwikkeling volgens Anton Došen, dan kun hiervoor de literatuur doorlezen. Deze vind je onder de tab “meer info”.

De studiebelasting van deze workshop bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval bestaat de studiebelasting uit 3 uur.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostische werkenden en coaches in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Voorkennis

Een vereiste voor deelname aan de workshop is dat de deelnemers al enige kennis hebben van het kleurenprofiel en de fasen in emotionele ontwikkeling volgens het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen.

Als je nog geen voorkennis hebt, dan kun je de aanbevolen literatuur doorlezen. Deze vind je onder de tab “meer info”.

Accreditatie

 • Accreditatie is toegekend door SKJ voor 3 punten.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

 

Harmke Bodewitz

Als pas afgestudeerde orthopedagoog merkte ik een enorm gat op tussen de theoretische constructen van de universiteit en de praktische mentaliteit van kundige begeleiders. Gaandeweg leerde ik te spelen met informatie. Problemen die ik vaker tegenkwam, bracht ik op basis van solide literatuuronderzoek via materialen zó in beeld, dat de aanknopingspunten voor de oplossing er impliciet in verwerkt waren. Maar dan wel laagdrempelig gebracht en verwoord. Dit stelde begeleiders in staat om met behulp van hun eigen voorkennis nieuwe ontdekkingen te doen, waardoor we weer samen verder konden bouwen en de cliënt met elkaar beter konden ondersteunen. Vanuit deze didactische visie zijn ook producten als de Levenslift: Help-Hulp-lijn dementie, De Beeldvormingspuzzel Schalock/Puzzel Stuk: lastig-leuk-liever en het Inversief Conusmodel ontstaan. De MATCH-training is in deze reeks belangrijk, omdat het gaat over de afstemming op de emotionele behoefte van de ander, wat een belangrijk aanknopingspunt is voor contact, relatie en ontwikkeling. Omdat de training voortborduurt op het bekende SEO-kleurenprofiel, is het voor veel teams een praktische aanvulling op al aanwezige kennis. Kortom: de MATCH-training richt zich op de overgang van ‘Wat is er aan de hand?’ naar ‘Zo gaan we ernaar handelen!’

Ik maak in mijn werk graag gebruik van beeldspraak, zintuiglijk leren, fysieke middelen, woordgrapjes, illustratieve voorbeelden uit de praktijk en voorbeelden uit het dagelijks leven. Wat dat betreft ben ik het eens met dr. Maya Angelou: “We are more alike, my friends, than we are unalike”.
Bekijk de docent

Aanbevolen literatuur

Groot, R. de (2012). SEO-R kleurenprofiel, revised. Handleiding. Doetinchem: Graviant. ISBN 9789075129984. Bestel dit boek hier>>

Claes, L., Neve de, L., Declercq, K., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E. & Vangansbeke, T. (2016). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen: Maklu. Bestel dit boek hier>>

Groot, R. de (2017). Het SEO-R2-kleurenprofiel. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Bestel dit boek hier >>

De workshop vindt plaats in:

Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht

De locatie ligt aan de rand van Utrecht en dicht bij de afrit van de snelweg. Bij de locatie kan gratis worden geparkeerd.

Ook is de locatie prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS is het ongeveer 15 minuten met de tram richting de Uithof (Science park). Ook zou je vanaf Utrecht CS met de OV fiets naar de locatie kunnen komen.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen