Terug naar het overzicht

Angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

 • Deze studiedag vond plaats op  2 november 2017 en wordt niet meer herhaald.
 • Docent: Anton Došen
 • Over de neurobiologische, emotionele, cognitieve en sociale processen die ten grondslag liggen aan angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking & hoe deze angststoornissen kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld
 • Accreditatie is toegekend door NIP K&J /NVO OG, NVvP en Register Vaktherapie.

Deze workshop wordt niet meer herhaald. Wil je op de hoogte blijven van het aanbod van FORTIOR? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

 

Bij 5 tot 20 % van de Nederlandse bevolking komt een angststoornis voor. Bij mensen met een verstandelijke beperking ligt dit percentage waarschijnlijk aanzienlijk hoger. Tot voor kort kregen angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking weinig wetenschappelijk aandacht. Een gebrek aan kennis over deze angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking leverde problemen op bij de diagnosestelling en behandeling van gedragsproblemen die door angststoornissen worden veroorzaakt. Tegenwoordig is er meer (neuro)wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit thema. Tijdens deze studiedag zal Anton Došen ingaan op deze nieuwe wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zal hij ingaan op de aanknopingspunten voor de diagnose en behandeling van angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. De theorie wordt ondersteund met praktijkvoorbeelden en video beelden.

 

Goede differentiatie is belangrijk

Volgens recente neurobiologische onderzoeken kunnen er meerdere soorten angst worden onderscheiden. Zo bestaat er primaire angst (die ten grondslag kan liggen aan zelfverwondend gedrag) en verschillende fobieën. Of een separatieangst die tot het ontstaan van agressief gedrag en depressie kan leiden. Daarnaast kan dwangmatig gedrag kan ook een gevolg van een onderliggende vrees zijn. Chronische stress en een posttraumatische stressstoornis hebben weer andere gevolgen voor gedrag, psychische gezondheid en functioneren van een persoon met een verstandelijke beperking.

 

De onderkenning van een angststoornis – als oorzaak voor secundaire gedrags- en psychische stoornissen – en de differentiatie tussen verschillende soorten angststoornissen zijn wezenlijk voor de keuze van een effectieve behandelingsstrategie inclusief de keuze van de juiste medicatie.

 

Integratieve diagnose

Bij voorkeur vindt de behandeling van angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking plaats op basis van een integratieve diagnose. Een integratieve diagnose wordt opgesteld aan de hand van verschillende onderzoeken door diverse disciplines, zoals gedragsdeskundigen, psychiaters en AVG-en. Bij een integratieve behandeling is het zeer belangrijk dat de verschillende disciplines met elkaar samenwerken.

 

Inhoud van de studiedag over angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

De docent tijdens deze studiedag is Anton Došen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • neurobiologische, psychologische , sociale en emotionele aspecten van angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking
 • verschillende typen angststoornissen
 • het verband tussen angststoornissen en andere ernstige psychiatrische en gedragsstoornissen, zoals PTSS, depressie, agressief gedrag, dwangmatig gedrag en anderen
 • de integratieve diagnose en behandeling van angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Studiebelasting & voorbereiding

Deze studiedag is zonder voorbereiding te volgen. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur lezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

 

 

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen, diagnostisch medewerkers, therapeuten, psychiaters en AVG, die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

 

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 6 punten
 • het accreditatiebureau NIP K&J /NVO OG (herregistratie 6 punten, behandeling 1 punt, diagnostiek 1,5 en overige taken 0,5)
 • de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor 6 punten

Anton Došen

Professor dr. Anton Došen is kinderpsychiater en psychiater en als zodanig verbonden geweest aan het Observatiecentrum de Hondsberg in Oisterwijk. Later was hij directeur behandeling van Nieuw Spraeland, centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, te Oostrum (thans STEVIG, onderdeel van Dichterbij). Tegelijkertijd was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar met als leeropdracht “Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking”.

Door zijn educatieve activiteiten en publicaties neemt hij al meer dan dertig jaar landelijk en internationaal een vooraanstaande plaats in op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij ontwikkelde de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling), het Ontwikkelingsdynamisch model en het model van integratieve diagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze modellen worden gebruikt door deskundigen uit verschillende landen. Na zijn emeritaat zet hij zich nog volop in voor de ontwikkeling van de zorg van de geestelijke gezondheid van deze mensen.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

• Angst als aangeboren basale emotie
• Angst als oorzaak van verstoring van psychosociale ontwikkeling
• Angststoornissen op verschillende niveaus van emotionele ontwikkeling
• Typen angststoornissen bij volwassen personen op verschillende niveaus van cognitieve ontwikkeling
• Biologische en sociale aspecten van angststoornissen

11:00

Pauze

11:15

• Traumatische ervaringen,
• Posttraumatische stress stoornis
• Angst en depressie
• Assessment en beeldvorming

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Integratieve diagnose en behandeling van angststoornissen

14:15

Pauze

14:30

Vervolg Integratieve diagnose en behandeling van angststoornissen

15:15

Pauze

15:30

Casusbesprekingen

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur:

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Bestel dit boek hier >>

 

 

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief