Terug naar het overzicht

Agressief en zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme

Agressief en zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme
03 apr 2017
Plaats
Fysiek

DOCENT: Anton Došen
INHOUD: Agressief en zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme gezien vanuit hun bio-psycho-sociale  ontwikkeling.
ACCREDITATIE: Is toegekend door de NVvP, NIP K&J /NVO OG en Register Vaktherapie.

Wil je op de hoogte blijven van het aanbod van FORTIOR? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

 

Inschrijven nieuwsbrief

Agressie van alle kanten bekeken door Em. prof dr. Anton Došen

Agressief en zelfbeschadigend gedrag komt bij mensen met een verstandelijke beperking en ASS veel vaker voor (bij 20% van de populatie) dan bij mensen met een gewone ontwikkeling. Zelfbeschadigend (of auto-agressief) gedrag wordt bij ongeveer 10% van mensen met een ernstige verstandelijke beperking waargenomen.

Agressie is geen psychiatrische stoornis maar is altijd het resultaat van onderliggende oorzaken. Het ligt dan ook niet voor de hand agressie rechtstreeks aan te pakken. Het is nodig eerst te kijken naar de oorzaak, aanleiding of betekenis van het agressieve gedrag om vervolgens een behandeling te starten. Op grond van deze achterliggende visie wordt agressie op deze studiedag vanuit de biologische, psychologische, sociale en ontwikkelingsinvalshoek belicht. De aandacht zal vooral uitgaan naar het ontwikkelingsperspectief als verklaringsmodel.

 

Behandeling van agressie

Op grond van inzicht in de ontwikkeling van de persoon en de verklaring van het probleem kan de strategie voor de behandeling bepaald worden. In de behandeling worden biologische, psychologische, pedagogische en ontwikkelingsgerichte methodes met elkaar gecombineerd. De relevantie van de toepassing van psychofarmaca bij agressief gedrag wordt uitvoerig besproken.

Inhoud van de studiedag over agressief en zelfbeschadigend gedrag

Tijdens de studiedag geeft Anton Došen een overzicht van de verschillende typen agressie bij verschillende niveaus van verstandelijke beperking. Zelfbeschadigend gedrag (voornamelijk bij mensen met een laag ontwikkelingsniveau) krijgt de volle aandacht. Nieuwe opvattingen over het ontstaan van agressief en zelfbeschadigend gedrag worden besproken, ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast worden de biologische en psychiatrische aspecten van agressie besproken en ook de relatie tussen functiestoornissen en agressie. Ten slotte wordt er een verband gelegd tussen de fasen van emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling, agressie en zelfbeschadigend gedrag.

Het doel van de studiedag Agressief en zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking en ASS is dat deelnemers aan het eind van de dag weten hoe ze onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking en agressief of zelfbeschadigend gedrag moeten doen en hoe ze tot een adequate verklaring van het verschijnsel kunnen komen. Op grond van deze kennis kunnen ze een behandelingsstrategie bepalen.

Verschillende casussen vanuit de praktijk met mensen met een verstandelijke beperking zullen als voorbeelden gepresenteerd worden. Toepassing van verschillende behandelingsmethoden zal besproken worden.

Studiebelasting & voorbereiding

Deze studiedag is zonder voorbereiding te volgen. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur lezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor professionals en andere belangstellenden met een academisch denkniveau (bijvoorbeeld gedragskundigen, AVG-en & therapeuten) die werken met kinderen of volwassenen met een ontwikkelingsbeperking (zoals een verstandelijke beperking of autisme).

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

  • Register Vaktherapie voor 6 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor 6 punten
  • het accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG (Herregistratie 6 punten, behandeling 1 punt, diagnostiek 1,5 punten, overige taken 0,5)

Anton Došen

Professor dr. Anton Došen was kinderpsychiater en psychiater en als zodanig verbonden geweest aan het Observatiecentrum de Hondsberg in Oisterwijk. Later was hij directeur behandeling van Nieuw Spraeland, centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, te Oostrum (thans STEVIG, onderdeel van Dichterbij). Tegelijkertijd was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar met als leeropdracht “Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking”.

Door zijn educatieve activiteiten en publicaties nam hij meer dan dertig jaar landelijk en internationaal een vooraanstaande plaats in op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij ontwikkelde de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling), het Ontwikkelingsdynamisch model en het model van integratieve diagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze modellen worden gebruikt door deskundigen uit verschillende landen. Na zijn emeritaat zette hij zich nog volop in voor de ontwikkeling van de zorg van de geestelijke gezondheid van deze mensen.

Op 3 januari 2023 is Anton Došen overleden. FORTIOR heeft enkele jaren intensief met Anton samengewerkt. Met ontzag hebben we altijd geluisterd naar Antons grote kennis en kunde die hij liet zien tijdens studiedagen, congressen en masterclasses. We denken met liefde en dankbaarheid aan hem terug.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend

Opening

Biologische, psychologische en sociale achtergronden van agressie

11:00

Pauze

11:15

Agressie gezien vanuit ontwikkelingsperspectief; soorten agressief gedrag

12:30

Lunchpauze

 
Middag
12:30

Zelfverwondend gedrag; onderzoek en beeldvorming

14:15

Pauze

14:30

Vervolg: zelfverwondend gedrag; onderzoek en beeldvorming

15:15

Pauze

15:30

Diagnostische formulering en behandeling

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Bestel dit boek hier >>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief