Terug naar het overzicht

Afstemmen op een broze gehechtheid bij cliënten met een verstandelijke beperking

23 mrt 2018
Plaats
Fysiek

DOCENT: Erik de Belie
INHOUD: Mentaliseren en stressregulatie, zodat je als professional een veilige basis kunt bieden aan cliënten met een verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek.
ACCREDITATIE: Is toegekend door het NIP K&J/NVO OG, Register Vaktherapie,  SKJ en het Register Leraar.

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Ben je toch geïnteresseerd in dit onderwerp? Bekijk dan de studiedag Mentaliseren als veilige basis voor emotionele verbinding

Inschrijven nieuwsbrief

Het belang van emotionele beschikbaarheid en mentaliseren

Cliënten met hechtingsproblematiek laten vaak uitdagend gedrag zien. Dit kan een enorme druk leggen op teams, individuele begeleiders, familie van de cliënt en de andere cliënten in de groep. Het is dus van groot belang dat professionals in voldoende handvatten hebben om cliënten met een broze gehechtheid zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Aan de ene kant is het belangrijk dat begeleiders zorgen voor een duidelijke structuur en helpende grenzen. Aan de andere kant is ook afstemming nodig. Dit betekent dat begeleiders oog hebben voor wat hun cliënten met hechtingsproblematiek van hen nodig hebben om bijvoorbeeld stress te kunnen reguleren.

Wederzijdse emotionele beschikbaarheid is een belangrijke relationele basishouding in het kader van de afstemming op de emotionele behoeften van cliënten met hechtingsproblematiek. Om emotioneel beschikbaar te kunnen zijn is het nodig dat zorgprofessionals kunnen mentaliseren (= emotioneel begrijpen) en ze signalen van stress kunnen herkennen zowel bij zichzelf als bij hun cliënten.

 

Tijdens deze studiedag gaat Erik de Belie in op wat professionals nodig hebben om te kunnen afstemmen. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan het reguleren van stress in en het mentaliseren over relatie(s) met cliënten. Erik de Belie behandelt ook de contextgerichte samenwerking, zoals de samenwerking met ouders, broers of zussen. Er is veel ruimte voor vragen uit de eigen praktijk.

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is een mooie eigenschap voor een begeleider die werkt met mensen met een verstandelijke beperking. Namelijk: als je nieuwsgierig bent naar wat jouw cliënten drijft en hoe je door hen “geraakt” wordt, dan ga je op zoek naar hun gedachten, gevoelens en overtuigingen die misschien schuil gaan achter gedrag. Zo zou je kunnen ontdekken dat “kwaadheid” bijvoorbeeld voortkomt uit “verlatingsangst”. Dit inzicht kan ervoor zorgen dat je anders gaat reageren op deze kwaadheid. Nieuwsgierigheid stelt je dus beter in staat om te mentaliseren ofwel emotioneel te begrijpen.

Inhoud van de studiedag

De docent tijdens deze studiedag is Erik de Belie (Orthopedagoog en psychodynamisch kindertherapeut). Hij is onder andere auteur van het boek “Wederzijdse Emotionele Beschikbaarheid” en hij schreef mee aan het boek “Emotionele ontwikkeling en verbinding”.

 

Erik de Belie gaat tijdens de studiedag in op de volgende thema’s:

1. Emotionele ontwikkeling in verbinding: verband tussen gehechtheid en emotionele ontwikkeling
2. Zicht krijgen op eigen hechtingsstijl: valkuilen en krachten
3. Oog voor stress-signalen en het reguleren van deze stress bij jezelf en cliënten
4. Bevorderen van mentaliseren bij jezelf, cliënten en hun context (ouders, broers en zussen): verbinding leren maken tussen buik (weten) en hoofd (reflecteren) – mentaliseren in dialoog
5. Emotionele beschikbaarheid als relationele basishouding: verschillende dimensies leren kennen en toepassen met oog voor wederzijdsheid.

In deze studiedag is zowel aandacht voor de theorie als de praktijk. Aan het eind van de studiedag kunnen de deelnemers oefenen met het toepassen van de theorie in hun eigen werksituatie aan de hand van een spel: MENTEMO

 

 

 

Voorbereiding

Deze studiedag is zonder voorbereiding te volgen. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur lezen.

 

Studiebelasting

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen, in dit geval is dit 5,5 uur.

 

 

 

Doelgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek of probleemgedrag. De stof van deze studiedag kan toegepast worden bij mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking.

De dag is vooral bedoeld voor:

  • psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders en begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
  • psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs.

 

 

 

Accreditatie is toegekend door:

  • Register Vaktherapie voor 5 punten
  • SKJeugd voor 2,75 punten ID-nummer: SKJ198969
  • NIP K&J/NVO OG voor 6 punten (voor deelnemers die herregistreren) en 3 punten (voor deelnemers die in opleiding zijn) ID-nummer: 279764
  • Register Leraar voor 6 RU  (registratienummer: BVjQsyTRAD)

 

 

 

 

Erik De Belie

Erik De Belie (°1955) is opgeleid als master in de orthopedagogiek. Hij begon te werken in 1980 met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en hun gezinnen. Omwille van zijn interesses voor het ondersteunen van cliënten met een verstandelijke beperking met bijkomende GGZ-problemen en voor contextgericht werken volgde hij bijkomende psychotherapeutische opleidingen (Cliënt-Centered & Psychodynamische kindertherapie) . Hij was coördinator van een Europees project rond preventie en hulpverlening bij seksueel misbruik. Daarna werkte hij enkele jaren aan de Universiteit Gent rond het ondersteunen van ouderschap en gehechtheid. Zo kwam hij op het spoor van ‘Emotional Availability’ (Biringen, Colorado University – Nicole Vliegen, KU Leuven). Dit denkkader vertaalde hij terug in de praktijk in zijn werk als orthopedagoog en psychotherapeut met cliënten en een verstandelijke beperking en hun context.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening Ad van den Broek

10:05

Emotionele ontwikkeling in verbinding: SEO en gehechtheid

11:15

Pauze

11:30

Gehechtheid, stressregulatie en mentaliseren

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Wederzijdse emotionele beschikbaarheid: denkkader

15:00

Pauze

15:15

Toepassing op eigen praktijk: via het spel MENTEMO

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

 

De Belie, E., & Van Hove, G. (red.). (2013).  Mentemo-spel en boek Wederzijdse emotionele beschikbaarheid. Mensen met een verstandelijke beperking, hun context en begeleiders samen op weg. Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv.  Bestel dit boek hier>>

Morisse, F, De Belie, E (2016). Emotionele ontwikkeling in verbinding. Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. Bestel dit boek hier>>

De Belie, E (2015) Begeleider en cliënt staan open voor elkaar door te mentaliserenArtikel in de KLIK >>

 

 

 

 

 

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen