Terug naar het overzicht

LNEO ontmoet: Aanraken en emotionele ontwikkeling

06 jun 2023
Plaats
Fysiek
Accreditatie

SPREKERS: Mieke Hoenderboom, Marca van den Broek, Wilma Mathurin, Gaby de Haan, Nici Ummels, Sandra Zaal, Suzan Derks, Lonneke Liket, Peter Leest
DOELGROEP: psychologen, orthopedagogen, vak- en speltherapeuten, verpleegkundigen, sociotherapeuten, begeleiders en andere geïnteresseerde professionals
TIJDSDUUR: een studiemiddag op 6 juni 2023 van 13:00 tot 16:45
ACCREDITATIE: is toegekend door Register Vaktherapie en is aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG
INVESTERING: 59,50 inclusief koffie en thee. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Het coronavirus en de maatregelen die de verspreiding van dat virus moesten remmen, hebben de manier waarop we met elkaar omgaan, ingrijpend beïnvloed: elkaar ontmoeten, in elkaars nabijheid zijn en elkaar aanraken zijn bedreigingen van onze gezondheid geworden. Het antwoord op die bedreigingen is afstand houden of, als nabijheid toch moet, zo nodig met onpersoonlijke beschermende kleding en mondmaskers. Aanraken is niet meer vanzelfsprekend. We moeten er bij stil staan, wanneer we het wel en wanneer we het niet doen. En dat terwijl aanraken tegemoet komt aan een diep gevoelde behoefte aan contact in goede en slechte tijden. En bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek laten zien, dat aanraken “moet”. Aanraken heeft een positieve effect op lichaam en geest.

De aanpak van het coronavirus maakt, dat er veel aandacht is voor “aanraken”. Dit bracht LNEO er toe om eens stil staan bij wat aanraken betekent voor de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking, van mensen met een andere zorgvraag of van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Op de studiemiddag zullen leden van LNEO samen met vaktherapeuten en een haptotherapeut verkennen hoe de relatie is tussen aanraken en emotionele ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is het model van de emotionele ontwikkeling van em. prof. dr. Anton Došen. De therapeuten zorgen voor de casuïstiek en voor de ervaringsoefeningen.

 

Inhoud van de studiemiddag

Centraal staat de relatie tussen aanraken en fase 1 (Adaptatie), fase 2 (Eerste socialisatie) en fase 3 (Eerste individuatie) van de emotionele ontwikkeling.

Tijdens de studiemiddag wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 1. de eerste drie fasen van de emotionele ontwikkeling (psychodynamisch model van Anton Došen);
 2. het verschil tussen affectieve en effectieve aanraking
 3. neurobiologische aspecten van aanraken;
 4. de relatie van aanraken met sensomotoriek;
 5. de verbinding tussen aanraken en emotionele ontwikkeling;
 6. casuïstiek waarin deze verbinding naar voren komt;

 

In samenwerking met:

Sprekers

De volgende sprekers zullen een lezing geven:

 

 • Mieke Hoenderboom, voorzitter van LNEO
 • Marca van den Broek, bewegingstherapeute
 • Wilma Mathurin , lid van LNEO
 • Gaby de Haan, lid van LNEO
 • Nici Ummels, bewegingstherapeute
 • Sandra Zaal, lid van LNEO
 • Suzan Derks, consulente sensorische integratie
 • Lonneke Liket, lid van LNEO
 • Peter Leest, haptotherapeut

 

Voorbereiding, studiebelasting en certificaat

De studiemiddag kan zonder voorbereiding gevolgd worden. De studiebelasting is 3,5 contactuur. Degenen die de bijeenkomst van begin tot eind hebben gevolgd, ontvangen een certificaat van deelname (zo nodig per email toegezonden).

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 3 punten

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG

 

Bij een aantal verenigingen kunnen deelnemers met het certificaat zelf accreditatiepunten vragen in de “vrije ruimte”. Je ontvangt achteraf een certificaat waarmee je de accreditatie kunt aanvragen.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

 
Middag
12:30

ontvangst

13:00

Opening
Mieke Hoenderboom,  voorzitter van LNEO

13:10

Waarom dit thema?
Mieke Hoenderboom

Gelegenheid voor vragen

13:25

Aanraken als basis voor (emotionele) ontwikkeling: Theorie en praktijk
Marca  van den Broek, bewegingstherapeute  

Gelegenheid voor vragen.

13:45

Uitleg van de eerste drie fasen van de emotionele ontwikkeling
Wilma Mathurin, lid van LNEO

Gelegenheid voor vragen.

14:00

Aanraken in de adaptatiefase
Gaby de Haan,  lid van LNEO
Casus 1e fase door Nici Ummels, bewegingstherapeute

 

gelegenheid voor vragen

oefening

14:45

Pauze

15:00

Aanraken in de eerste socialisatiefase
Sandra Zaal,  lid van LNEO
Casus 2e fase door Suzan Derks, consulente sensorische informatieverwerking

gelegenheid voor vragen

oefening

15:45

Aanraken in de eerste individuatiefase
Lonneke Liket,  lid van LNEO
Casus 3e fase door Peter Leest, haptotherapeut

gelegenheid voor vragen

oefening

16:30

Afsluiting
Mieke Hoenderboom, Voorzitter LNEO

16:45

Einde

Locatie

Deze studiedag vindt plaats in:

Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht

De locatie is goed bereikbaar met de auto. Naast de locatie is gratis parkeergelegenheid beschikbaar. De locatie is ook goed bereikbaar met het OV. Vanaf Utrecht kun je nog een stukje met de tram.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief