Terug naar het overzicht

Aan de slag met het model van ‘De Draad’, met begeleiders, leerkrachten, ouders en cliënten

07 mrt 2024
Afgelast
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Gerrit Vignero
INHOUD: Tijdens deze studiedag wordt het model van De Draad uitgebreid toegelicht. Vervolgens gaat de docent in op hoe je methodisch met het model kan werken. Hoe kan je begeleiders, leerkrachten, ouders of cliënten meenemen in het verhaal?
TIJDSDUUR: Een studiedag op 7 maart 2024 van 9:30 tot 16:15 uur
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Is toegekend door het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor het SKJ)
INVESTERING: 285,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW

Inschrijven nieuwsbrief

De draad als ondersteuningsmethodiek

De Draad is ontwikkeld door Gerrit Vignero en bouwt verder op het werk van Anton Došen en Jacques Heijkoop. Het is een metafoor en bedoeld om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor onder andere begeleiders, leerkrachten, gedragsdeskundigen en ouders. De Draad geeft je handvaten bij (complexe) opvoedings- en begeleidingsvragen. Het model van De Draad wil je helpen om een goede afstemming te zoeken met de cliënt of leerling en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders.

Ontwikkeling is in het model van De Draad ingedeeld in een aantal stappen (of fasen), deze zijn vertaald in type draden. Anders dan in ontwikkelingspsychologie draait het niet alleen om de ontwikkelingsfasen op zich, maar ook om de verbondenheid van een cliënt of leerling met zijn zorgfiguren.

Een sterk punt van De Draad is dat met eenvoudige termen een beeld wordt gemaakt van de emotionele ontwikkeling, de hechting en de sociale ontwikkeling bij een cliënt of leerling. Bij vastgelopen begeleidingssituaties kun je zoeken naar de kwetsbare plekjes in De Draad. Vervolgens kun je de ondersteuning beter afstemmen op wat de leerling of cliënt nodig heeft.

Ontwikkeling is universeel, daarom kun je het model van De Draad gebruiken bij mensen met en zonder een verstandelijke beperking, bij kinderen en ouderen, thuis of op school en in dagbestedings- en woongroepen.

Wil je op voorhand een korte introductie in de vorm van een ted talk: https://cce.nl/video/emotionele-ontwikkeling-en-de-draad-tussen-ouder-en-kind


Toepassing bij ouders en teams

Het is belangrijk dat we met ouders, leerkrachten of groepsleiders een bruikbare woordenschat hebben om het met mekaar te hebben over ontwikkeling en verbinding.  In de ontwikkelingspsychologie gaat het immers om thema’s die ouders over de hele wereld heel intuïtief gebruiken zonder dat ze ervoor gestudeerd hebben. De eenvoudige woorden en sterke beelden uit De Draad helpen om met mekaar in gesprek gaan: wat merken ouders thuis op, wat ervaart de leerkracht of de groepsleider, wat zegt de expert?

 

In deze studiedag wordt het model van De Draad uitgelegd en krijg je daarnaast handvatten voor het gesprek met ouders, cliënten, begeleiders en leerkrachten zodat zij ook meegenomen worden in het verhaal van De Draad.

Inhoud

In deze studiedag gaat docent Gerrit Vignero in op het model van De Draad en hoe je ouders, leerkrachten, begeleiders en cliënten kunt meenemen in het verhaal.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Het model van De Draad: taal en verbinding
 • De methode De Draad: stap voor stap op zoek naar het eigen verhaal van de cliënt: de dynamiek in de emotionele en sociale ontwikkeling van de cliënt
 • Materialen die vanuit De Draad zijn ontwikkeld en die kunnen helpen in gesprek met ouders, leerkrachten, begeleiders, cliënten…

 

Leerdoelen

 1. Aan het eind van de dag ken je het model van De Draad
 2. Heb je gezien hoe het model van De Draad methodisch kan worden ingezet
 3. Heb je verschillende handvatten gekregen waarmee je het gesprek met ouders, leerkrachten, begeleiders en cliënten kunt voeren

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen, in dit geval is dat 6 uur.

Clientgroep

Het model van De Draad kan worden toegepast bij kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende complexe problematiek.

 

Doelgroep

 • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg of forensische zorg;
 • Psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs

Accreditatie

Is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • herregistratie: 6 punten
  • Opleiding- diagnostiek: 3 punten
 • De accreditatie van NIP K&J / NVO OG wordt overgenomen door het SKJ

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening en inventariseren leervragen

09:45

Het model de draad

11:00

Pauze

11:15

Oefeningen met het model: de sterke draad en de kwetsbare draad

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Methodisch aan het werk met de draad

14:45

Pauze

15:00

Materialen om te werken met ouders, begeleiders, leerkrachten en cliënten

16:15

Vragen en opmerkingen

16:30

Afsluiting

Literatuur

Vignero, G. (2017, 2021²). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011, 20215). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Vignero, G. (2014, 20204). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van een kind thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-3756-9.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) Bestel dit boek hier >> (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (1992, 19954 ). Vastgelopen. Anders kijken naar begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap met ernstige gedragsproblemen. Baarn: Nelissen.

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy. Bestel dit boek hier >>

Janssens, E. & Van Acker, K. (2021). Ontwarde draad. Intervisiespel over de emotionele ontwikkeling. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Locatie

Deze studiedag zal plaatsvinden in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen