Direct contact? Bel ons:030 - 6586103
 • een studiedag op 4 juni 2019
 • docent: Anneke Groot samen met Leonie en Janneke (ervaringsdeskundigen)
 • over wat spanning en stress bij mensen met autisme veroorzaakt, welke rol sensorische informatieverwerking daarbij speelt en wat de omgeving kan doen om stress en spanning te verminderen
 •  accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie en Register Leraar.

 

autisme

 

Het omgaan met spanning en stress is een belangrijk thema in het leven van mensen met autisme. Als ze over- of onderprikkeld zijn, kan dat snel tot spanning en stress leiden. Ook de druk om zich aan te moeten passen, kan zeer stressvol zijn. En dit kan tot een keten van reacties leiden: de stress en pogingen om die te reguleren worden door de omgeving vaak ervaren als problematisch en moeilijk verstaanbaar gedrag.  Daardoor ontstaat er vervolgens ook nog eens spanning tussen de persoon met autisme en de mensen om hem of haar heen. Dat zorgt opnieuw voor veel miscommunicatie, onbegrip, handelingsverlegenheid en onmacht bij ouders en professionals. Uiteindelijk is niemand hier mee geholpen.

 

Effectieve ondersteuning begint met kijken naar de factoren  die aanleiding waren voor problemen met de regulatie van spanning en stress. Goed begrip is namelijk het halve werk. Hiermee kunnen stress en spanning misschien voorkomen worden.

 

Maar, als de stress er eenmaal is, is het belangrijk hoe ouders, leerkrachten, begeleiders, therapeuten  op het gedrag dat daar het gevolg van is, reageren. Welke middelen hebben ze om het kind of de volwassen met autisme te helpen en goed te ondersteunen? Helpt boos worden, dreigen met straf,  isoleren of iets dergelijks of verergert dat de problemen juist?  Wat kunnen ze het beste doen?

 

Hoe ondersteun je mensen met autisme bij de regulatie van stress en spanning?

De omgeving snapt niet altijd goed hoe het oplopen van spanning  bij mensen met autisme werkt. En ziet niet hoe snel dat kan gaan. Mensen met autisme voelen zelf ook niet altijd goed aan dat de spanning oploopt en daarom kunnen ze, ondanks het feit dat ze manieren kennen om te reguleren, deze lang niet altijd in zetten.

 

Ondersteuning is in dit geval zoeken naar de goede balans in afstemming, weten waar je naar moet luisteren, en doen wat je zegt. Op momenten van stress en spanning is praten of  boos worden meestal niet meer de oplossing.  Waar ligt de balans om iemand met rust laten, of juist op een passende manier prikkels geven, of moet je iemand juist afleiden?

 

Je kunt iemand met autisme leren omgaan met zijn of haar spanning en stress. Dat kan als je de persoon kent, inzicht hebt in hoe die spanning ontstaat en wat helpt om te reguleren. Het allerbelangrijkste is echter om te luisteren naar hun eigen oplossingen. Ze hebben vaak allang ervaren wat werkt. En hoe wonderlijk soms ook, is dat vaak de beste manier om te reguleren.
Het helpt daarnaast als iemand met autisme zich gezien en begrepen voelt en dat deze persoon mag zijn wie zij of hij is.

 

Inhoud van de studiedag Spannings- en stressregulatie bij mensen met autisme

De docent op deze studiedag is Anneke Groot. Zij verzorgt de dag samen met Leonie en Janneke, die beiden klassiek autisme hebben. Janneke en Leonie kunnen heel goed vertellen wat het betekent om stress en spanning te ervaren. Als moeder van een zoon met autisme is Anneke ook ervaringsdeskundige, maar ze is vooral bekend door de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL).

 

Op de studiedag geeft Anneke een theoretische inleiding op de problemen die het omgaan met spanning en stress kunnen opleveren. Daarnaast geeft ze praktische tips hoe je mensen met deze problemen kunt ondersteunen.   Leonie en Janneke zullen de presentatie van Anneke Groot met hun eigen ervaringen aanvullen

 

Anneke, Leonie en Janneke gaan in op vragen als:

 • welke factoren beïnvloeden bij mensen met autisme het ontstaan van spanning en stress?
 • Welke rol speelt sensorische informatieverwerking hierbij?
 • Hoe beïnvloedt de omgeving die spanning en stress?
 • Op welke manier zijn mensen met autisme er extra gevoelig voor?

 

Aan het eind van de studiedag

 • heb je kennis van en inzicht in wat bij mensen met autisme leidt tot spanning en stress.
 • weet je wat regulatie is in verband met prikkelverwerking.
 • weet je wat het effect van weinig lichaamsgevoel is op iemands executieve functies.
 • weet je wat er voor nodig is om bewust afgestemd, echt en eenduidig te reageren.
 • kun je iemand zich meer bewust maken van zichzelf door diepe druk te geven.
 • kun je als begeleider meer bewust kijken naar je eigen reacties die kunnen leiden tot spanning en stress bij mensen met autisme.
 • kun je meer afgestemd en in balans reageren op mensen met spanning en stress.

 

De informatie van deze studiedag is ook van toepassing op de ondersteuning van kinderen en volwassenen die naast autisme een verstandelijke beperking hebben.

 

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst,  kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De deelnemers worden van harte uitgenodigd casus en vraagstellingen vanuit hun eigen praktijk in te brengen, het liefst samen met video-opnames.  Deze casus en vraagstellingen worden in de middag besproken. Dit is dus een mooie gelegenheid om je vragen te bespreken met mensen die autisme van binnenuit kennen!

De studiebelasting van deze scholing bestaat alleen uit de 5,5 contacturen tijdens de studiedag.

 

De doelgroep

De studiedag is bedoeld voor begeleiders, leerkrachten, intern begeleiders,  vaktherapeuten en anderen die werken met kinderen en volwassenen met  autisme en eventueel een verstandelijke beperking.  Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De informatie van deze studiedag kunnen ze gebruiken als aanvulling op hun werkwijze.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Leraar voor 6 RU (mUb1shRprr)
 • Het Register Vaktherapie voor 6 punten

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven wordt vermeld? Dan kun je met FORTIOR overleggen of deze accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op met [email protected]

 

Inschrijven

De studiedag wordt gehouden op 4 juni 2019 in Utrecht van 10:00 tot 17:00. De inschrijfkosten bedragen €225,00 inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven voor de studiedag Stress en spanningsregulatie bij mensen met autisme>>

Aanbevolen literatuur

 

Autisme

Bekijk het boek hier