Direct contact? Bel ons:030 - 6586103
 • Een studiedag op 16 september 2019
 • Docent: Chris Van Dam
 • Over: over het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching van teams binnen de gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, GGZ en maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de coaching is dat teams zich beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ) en is toegekend door het Lerarenregister.
 • Inclusief het boek “De oplossingsgerichte coach” van Chris van Dam

 

Oplossingsgerichte teamcoaching

 

Teams die werken met mensen met een verstandelijke beperking komen regelmatig voor hete vuren te staan. Dit geldt vooral als ze te maken hebben met ernstig probleemgedrag. Het is ook in deze situaties belangrijk dat begeleiders zich emotioneel blijven afstemmen op hun cliënten. Coaching on the job is een effectieve manier om teams of individuele professionals te ondersteunen om voldoende te blijven afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van een persoon met een verstandelijke beperking.

 

Coachen is het mobiliseren van iemands potentieel voor maximale prestatie. (Whitmore, 1992). Het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching is een waarderende benadering waarbij je focust op de doelstelling van medewerkers (of van je cliënt). Deze benadering blijkt in de praktijk effectief en zorgt voor resultaat op korte termijn. Doordat medewerkers namelijk op een andere manier tegen het probleem gaan aankijken, verandert hun begeleidingsstijl.

 

Managers, gedragsdeskundigen of coördinerend begeleiders hebben niet altijd de juiste handvatten tot hun beschikking om een team goed te kunnen coachen. Tijdens deze studiedag leer je meer over oplossingsgerichte coaching volgens het Brugse model. En hoe je jouw interventies kunt afstemmen op de samenwerking met teams, medewerkers of cliënten die je begeleidt.

 

Het Brugs model voor oplossingsgerichte coaching

In Nederland wordt de methode “oplossingsgericht werken (OW)” al veel toegepast in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. OW werd in de Verenigde Staten ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Minder bekend is dat er ook een Europese variant is van deze benadering. In 1984 werd in Brugge het Korzybski Instituut opgericht. De leden van dit instituut waren vooral geïnteresseerd in wat werkt tijdens het therapeutisch proces. Enkele belangrijke uitgangspunten van het Brugse model zijn dat mensen zelfhelende capaciteiten hebben. En dat de mogelijkheid om zelf keuzes te maken belangrijk is om jezelf goed te voelen.

 

In het Brugse model laat de coach zich leiden door de volgende vragen:

 • Is er een oplossing mogelijk?
 • Is er een hulpvraag?
 • Is het een werkbare hulpvraag?
 • Beschikt men over voldoende resources?

 

Telkens als er een positief antwoord is op een vraag, kun je door naar de volgende. Bij ieder ontkennend antwoord blijft de coach bij interventies die bij het huidige niveau passen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen problemen en beperkingen. Samen met de coachee wordt de hulpvraag verhelderd. Er wordt onderzocht of de coachee al hulpbronnen gebruikt en de stappen richting de gewenste situatie worden inzichtelijk gemaakt.

 

De oplossingsgerichte aanpak wordt verduidelijkt door een flowchart. Dit is een nuttig instrument om het coachingsproces te begeleiden.

 

Oplossingsgerichte coaching

 

De inhoud van de studiedag over coachen naar verandering

Tijdens de studiedag coachen naar verandering behandelt Chris Van Dam het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching. Naast theorie krijg je veel mogelijkheden om zelf te oefenen met de Brugse methode.

 

Aan het eind van de dag:

 • Heb je een ander beeld van het begrip “weerstand”
 • Ken je het verschil tussen een probleemgerichte kijk en een oplossingsgerichte benadering
 • Ken je de vier vragen van Michael Hjerth
 • Is je bewustwording van de invloed van taal vergroot
 • Kun je een aantal elementen uit de oplossingsgerichte benadering toepassen

 

De stof die tijdens deze studiedag wordt behandeld is toepasbaar op het coachen van teams en individuele cliënten.

 

Bekijk hier het programma van de studiedag coachen naar verandering>>

 

Studiebelasting & voorbereiding

Deze studiedag is zonder voorbereiding te volgen. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur lezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • psychologen, orthopedagogen, managers, coördinerend begeleiders, verpleegkundigen, verpleegkundigen specialist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg,
 • leerkrachten, intern begeleiders en teammanagers in het speciaal onderwijs,
 • managers in de maatschappelijke ondersteuning (WMO).
 • Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

 

Accreditatie:

Accreditatie is toegekend door:

 • Het Lerarenregister (ID: gVKTHsvfOk) voor 6 RU


Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten

SKJeugd
Indien accreditatie wordt toegekend door NIP K&J/ NVO OG dan kan deze ook worden gebruikt voor herregistratie bij het SKJ.

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven wordt vermeld? Dan kun je met FORTIOR overleggen of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via [email protected]

 

Vervolgscholing

Wil je vaardigheden als coach na het volgen van de studiedag “Coachen naar verandering” vergroten? Volg dan ook de studiedag “Tools voor de oplossingsgerichte coach”.

 

Inschrijven

De studiedag coachen naar verandering vindt plaats op 16 september 2019 van 10:00 tot 17:00 in Utrecht. De inschrijfkosten bedragen:

 • Voor studiedag coachen naar verandering inclusief boek “de oplossingsgerichte coach”: €275,- p.p. inclusief koffie, thee en lunch
 • Voor studiedag coachen naar verandering zonder boek €250,- p.p. inclusief koffie, thee en lunch
 • Voor studiedag Coachen naar veranderingen + Studiedag Tools voor de oplossingsgerichte coach inclusief boek “De oplossingsgerichte coach”: €500,- p.p. inclusief koffie thee en lunch

 

Schrijf je in voor de studiedag coachen naar verandering>>

 

Meer informatie:

Kom je niet naar de studiedag maar wil je wel het boek lezen? Bestel het boek hier!