Direct contact? Bel ons:030 - 6586103
 • Een symposium op 16 maart 2018 in Utrecht
 • Dagvoorzitter: Robert Didden
 • Sprekers: Susan van Hooren, Jooske van Busschbach, Jolien Zevalkink
 • Workshops van: Martina de Witte, Tina Bellemans, Bram Toll, Petra Helmond, Carolin Burkard, Linda Reus en Claudia Theunisz
 • Over de werkzame mechanismen van ervaringsgerichte interventies in de behandeling en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking
 • Accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie, NIP K&J/NVO OG en het SKJ.

 

ervaringsgerichte interventies

 

Ervaringsgerichte interventies hebben een voordeel boven verbale en cognitieve interventies. De therapeut die met deze interventies werkt, beschikt over allerlei  non-verbale, actieve werkvormen, waarmee hij zijn cliënt tot handelen kan aanzetten.  Hierdoor is die cliënt in staat gevoelens en gedachten direct te ervaren en kan hij werken aan het zich eigen maken van nieuwe inzichten en nieuw gedrag. Door de toepassing van ervaringsgerichte interventies ontstaat er voor de cliënt een hanteerbare situatie, waardoor deze niet overvraagd wordt op communicatief en cognitief vlak. Dat is de kracht van deze interventies!

 

Wat werkt in ervaringsgerichte interventies?

Onderzoekers zijn vooral geïnteresseerd in het aantonen van de effectiviteit van ervaringsgerichte behandelingen. Weten of een cliënt baat heeft bij een behandeling is zeker belangrijk. Net zo belangrijk is het te weten “wat” in een ervaringsgerichte behandeling werkt. Wat zijn de werkzame mechanismen?

 

Deze kennis draagt er toe bij, dat:

 • Verwijzers en behandelaars beter weten wanneer en waarom ze non-verbale therapieën kunnen inzetten en die inzet op een goede manier kunnen beargumenteren.
 • Vaktherapeuten, speltherapeuten en andere therapeuten beter kunnen onderbouwen wat ze doen en daarmee de behandeling goed aan cliënten, familie en collega professionals kunnen uitleggen en verantwoorden.
 • Non-verbale interventies breder en ook doelgerichter worden ingezet in de ondersteuning van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

 

 

Wat zijn ervaringsgerichte interventies?

Met ervaringsgerichte interventies worden non-verbale, lichaams- en bewegingsgerichte werkvormen bedoeld die we terugvinden bij onder meer vaktherapie (vaktherapie beeldend, dans- en bewegingstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie) , mindfullness, EMDR en exposure- en relaxatietechnieken. Onderzoek laat zien, dat deze non-verbale werkvormen lichamelijke spanningen kunnen verlagen en het reguleren van emoties en spanningen kunnen bevorderen. Ook kunnen ze de interactie tussen moeder en kind in de preverbale fase verbeteren. Voor deze effecten wordt op dit moment ook steeds vaker neuropsychologisch onderbouwing gevonden.

 

Programma Symposium de kracht van ervaringsgerichte interventies

In de ochtend wordt door Susan van Hooren, Jooske van Busschbach, Jolien Zevalkink verschillende facetten van het concept ervaringsgerichte interventies besproken.

 

De volgende aspecten komen aan bod in het ochtendprogramma:

 • Wat valt onder ervaringsgerichte interventies en waarom?
 • Waarom zijn deze interventies zo krachtig voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (en in het algemeen een ontwikkelingsbeperking)?
 • Hoe kunnen deze interventies het kind of de volwassene met een verstandelijke beperking helpen op het emotionele vlak of zijn/haar emotionele ontwikkeling stimuleren?
 • Hoe kunnen de effecten van ervaringsgerichte interventies verklaard worden vanuit neurowetenschappelijke kennis? Zijn psychofysiologische metingen nuttig in het kader van deze interventies?
 • het belang van mentaliseren in ervaringsgerichte interventies en van een mentaliserende houding van de therapeut

 

’s Middags laten therapeuten en gedragsdeskundigen in de workshops praktische toepassingen zien  van ervaringsgerichte interventies gericht op emotionele ontwikkeling. De meeste workshops laten de deelnemers zelf ervaren wat de interventie met hen doet.  Het wordt dus zeker een actieve en inspirerende middag.

Uit de volgende workshops mag je er twee kiezen:

 1. Martina de Witte: Muziektherapie als interventie voor stressvermindering bij mensen met LVB
 2. Tina Bellemans: LVB, boosheid, agressie en PMT: hoe zit dat nou eigenlijk?
 3. Bram Toll: Multidisciplinair “evidence based” behandelen met ervaringsgerichte interventies
 4. Petra Helmond: Mindfullness voor mensen met een verstandelijke beperking
 5. Carolin Burkard: Van ervaren naar veranderen in de Beeldende Therapie met mensen met een beperking
 6. Claudia Theunisz: Embodiment en de verschillende manieren van reguleren voor therapeut, verzorger en cliënt DEZE WORKSHOP IS VOL
 7. Linda Reus: Interactiemethodiek voor Relationele Ontwikkeling (IMRO)

 

Bekijk hier het programma van het symposium>>

Voorbereiding en studiebelasting

Het symposium is goed te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen;  het aantal contacturen voor dit symposium is 5,5 uur.

 

Doelgroep

De inhoud van dit symposium heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, ernstige of matige verstandelijk beperking. De inhoud van het symposium kan ook van toepassing zijn op andere vormen van een ontwikkelingsbeperking en van waarde zijn voor cliënten die blijvend of tijdelijk niet in staat zijn tot verbale communicatie.

 

De studiedag is vooral bedoeld voor vaktherapeuten, speltherapeuten, orthopedagogen en psychologen, werkzaam in de VG sector, speciaal onderwijs, de GGZ, (gesloten) jeugdzorg, vrijgevestigde professionals en de forensische zorg. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

 

Accreditaties

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 6 punten
 • NIP K&J/NVO OG
 • Omdat de training is geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven wordt vermeld? Dan kun je met FORTIOR overleggen of deze accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op met [email protected]

 

Meer informatie

Vragen?

030-6586103
[email protected]