Direct contact? Bel ons:030 - 6586103
 • Een theoriedag op 6 maart 2018
 • Docent: em. prof. dr. Anton Došen
 • Over: Hoe je onderscheid kunt maken tussen normaal en abnormaal gedrag of een psychiatrische stoornis bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme
 • Accreditatie voor NVvP, NIP K&J/NVO OG, SKJ, ABC1 en het Register Vaktherapie.

 

normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is veel aandacht voor probleemgedrag of abnormaal gedrag. Maar wat is nu eigenlijk normaal gedrag? Merkwaardig is dat er geen duidelijke definitie bestaat van normaal gedrag. Als gedrag van mensen met een verstandelijke beperking ten onrechte wordt aangemerkt als problematisch of abnormaal, dan kan dat betekenen dat er een onnodige behandeling wordt ingezet, zoals beperkende maatregelen en medicatiegebruik.

 

Tijdens deze studiedag bespreekt Anton Došen het concept “normaal gedrag” waardoor gemakkelijker wordt om te differentiëren tussen normaal gedrag, abnormaal gedrag en een psychiatrische stoornis.

 

Normaal gedrag, abnormaal gedrag en een psychiatrische stoornis

In het multidimentioneel model voor emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van Anton Došen wordt onderscheid gemaakt tussen: adaptief (normaal) gedrag, maladaptief (abnormaal) gedrag en een psychiatrische stoornis. Adaptief gedrag kan weliswaar lastig zijn voor de omgeving, maar is “normaal” gedrag gezien het emotionele ontwikkelingsniveau van de persoon. Maladaptief gedrag (abnormaal gedrag, probleemgedrag, challenging behaviour) is ook gedrag dat past bij het emotionele ontwikkelingsniveau, maar is door de heftigheid en duur toch “abnormaal” en problematisch.

 

Een psychiatrische stoornis is een verstoring van de psychische gezondheid. Er kan sprake zijn van onlogisch of bizar gedrag dat weken, maanden of zelfs jaren kan aanhouden. Dit gedrag kan voortdurend aanwezig zijn of periodiek. Een psychiatrische stoornis bestaat onafhankelijk van de situatie.

 

Om te kunnen beoordelen of er sprake is van normaal gedrag, abnormaal gedrag of een psychiatrische stoornis, moeten alle aspecten en processen worden bekeken die met de persoon, zijn omgeving en de interactie daartussen te maken hebben.

 

Inhoud theoriedag normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Tijdens deze theoriedag gaat Anton Došen in op de recente ontwikkelingen op gebieden van cognitieve, affectieve en sociale neuro-wetenschapen. Daarnaast laat hij ervaringen vanuit “good practice” zien. Het doel van deze studiedag is hulpverleners kennis aan te bieden om het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking beter te begrijpen zodat ze er adequater mee om kunnen gaan.

 

De volgende thema’s worden behandeld:

 • Gedrag gezien vanuit cognitieve, affectieve en sociale neurowetenschap
 • Psychische gezondheid en psychiatrische stoornis
 • Normaal (adaptief) en abnormaal (maladaptief, probleemgedrag) gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Probleemgedrag gezien vanuit ontwikkelingsperspectief
 • Persoonlijkheidsontwikkeling, emotionele ontwikkeling en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Assessment en Integratieve diagnose
 • Hulpverlening: interventies, ondersteuning en behandeling

 

Studiebelasting & voorbereiding

De theoriedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

 

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

 

Doelgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op mensen met een ontwikkelingsbeperking (verstandelijke beperking, autisme). De stof van deze studiedag kan toegepast worden bij mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking.

De dag is vooral bedoeld voor

 • psychologen, orthopedagogen, psychiaters, AVG-en, managers, verpleegkundigen, verpleegkundigen specialist, psychodiagnostisch werkenden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • psychologen, orthopedagogen en teammanagers in het speciaal onderwijs.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor 6 punten
 • Register Vaktherapie voor 6 punten
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 voor AVG voor 6 punten
 • Accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG
 • Omdat de training is geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven wordt vermeld? Overleg dan met FORTIOR of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via [email protected]

 

Inschrijven

De theoriedag over normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme vindt plaats op 6 maart 2018 van 9:30 tot 17:00 in Den Bosch. De inschrijfkosten bedragen €300,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

 

Meer informatie

 

Leerlijn ontwikkelingsdynamische benadering

Deze theoriedag maakt onderdeel uit van de leerlijn over de ontwikkelingsdynamische benadering. De leerlijn bestaat uit een serie theoriedagen die samen een geheel vormen en verschillende aspecten van de ontwikkelingsdynamische benadering belichten. De leerlijn is in zijn geheel te volgen. Het is ook mogelijk om losse de theoriedagen apart te volgen.

Lees meer over de leerlijn ontwikkelingsdynamische benadering>>

Vragen?

030-6586103
[email protected]

Deze theoriedag is onderdeel van:

Leerlijn ontwikkelingsdynamische benadering