• Een studiedag op 7 maart 2017
• Docent: em. prof. dr. Anton Došen
• Over: Hoe je het onderscheid kunt maken tussen normaal en abnormaal gedrag of een psychiatrische stoornis bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme?
• Accreditatie is toegekend door NVvP,  NIP K&J/NVO OG en het Register Vaktherapie

 

normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is veel aandacht voor probleemgedrag of abnormaal gedrag. Maar wat is nu eigenlijk normaal gedrag? Merkwaardig is dat er geen duidelijke definitie bestaat van normaal gedrag. Als gedrag van mensen met een verstandelijke beperking ten onrechte wordt aangemerkt als problematisch of abnormaal, dan kan dat betekenen dat er een onnodige behandeling wordt ingezet, zoals beperkende maatregelen en medicatiegebruik.

 

Tijdens deze studiedag bespreekt Anton Došen het concept “normaal gedrag” waardoor gemakkelijker wordt om te differentiëren tussen normaal gedrag, abnormaal gedrag en een psychiatrische stoornis.

 

Normaal gedrag, abnormaal gedrag en een psychiatrische stoornis

In het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen wordt onderscheid gemaakt tussen adaptief (normaal) gedrag, maladaptief (abnormaal) gedrag en een psychiatrische stoornis. Adaptief gedrag kan lastig zijn voor de omgeving, maar kan, als gekeken wordt naar het emotionele ontwikkelingsniveau van de persoon, passend (ofwel normaal) zijn. Maladaptief (abnormaal, probleemgedrag, challenging behaviour) gedrag is gedrag dat past bij het ontwikkelingsniveau van de cliënt maar dat als het ware door schiet en daarom toch abnormaal (ofwel problematisch) is.

 

Een Psychiatrische stoornis is een verstoring van de psychische gezondheid. Er is sprake van een psychiatrische stoornis als deze onafhankelijk van de situatie bestaat. Er kan sprake zijn van onlogisch of bizar gedrag dat weken, maanden of zelfs jaren kan aanhouden. Het kan voortdurend aanwezig zijn of periodiek.

 

Om te kunnen beoordelen of er sprake is van normaal gedrag, abnormaal gedrag of een psychiatrische stoornis, moeten alle aspecten en processen in aanmerking worden genomen die met de persoon, zijn omgeving en de interactie daartussen te maken hebben. Dit is een benadering bekeken vanuit het ontwikkelingsperspectief waarbij de persoonlijkheidsontwikkeling en de emotionele ontwikkeling centraal staan.

 

Inhoud studiedag normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Tijdens deze studiedag gaat Anton Došen in op de recente ontwikkelingen op gebieden van cognitieve, affectieve en sociale neuro-wetenschapen. Daarnaast laat hij ervaringen vanuit “good practice” zien. Het doel van deze studiedag is hulpverleners kennis aan te bieden om het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking beter te begrijpen zodat ze er adequater mee om kunnen gaan.

 

De volgende thema’s worden behandeld:

  • Gedrag gezien vanuit cognitieve, affectieve en sociale neurowetenschap
  • Psychische gezondheid en psychiatrische stoornis
  • Normaal (adaptief) en abnormaal (maladaptief, probleemgedrag) gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
  • Probleemgedrag gezien vanuit ontwikkelingsperspectief
  • Persoonlijkheidsontwikkeling, emotionele ontwikkeling en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
  • Assessment en Integratieve diagnose
  • Hulpverlening: interventies, ondersteuning en behandeling

 

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

 

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, psychiaters, AVG-en, (vak)therapeuten die werken met mensen met een verstandelijke beperking en autisme in de gehandicaptenzorg, GGZ of speciaal onderwijs.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

  • De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor 6 punten
  • Accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG (herregistratie 6 punten, behandeling 0,5 punt, diagnostiek 2 punten, overige taken 0,5 punten)
  • Register Vaktherapie voor 6 punten

Overige accreditaties kunnen worden aangevraagd in overleg

 

Inschrijven

De studiedag over normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme vindt plaats op 7 maart 2017 van 9:30 tot 17:00 in Den Bosch. De inschrijfkosten bedragen €300,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

 

Schrijf je hier in voor de studiedag normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking >>

 

Meer informatie