Direct contact? Bel ons:030 - 6586103
 • Een studiedag op 16 november 2018
 • Docent: Em. Prof. Dr. Anton Došen
 • Over de werking en de voor- en nadelen van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking. Wat is de juiste indicatie voor het inzetten van psychofarmaca? Welke alternatieven zijn mogelijk?
 • Accreditatie is toegekend door NVvP en NIP/NVO (geldt ook voor SKJ) en Register Vaktherapie

 

psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking

Psychofarmaca gebruik onder mensen met een verstandelijke beperking wordt geschat op 40-60 %. Bij ongeveer veertig procent van deze mensen is geen psychiatrische diagnose bekend. Waarschijnlijk wordt medicatie aan deze groep voorgeschreven vanwege problematisch gedrag. Dit gebeurt met de intentie om de gevolgen voor de persoon zelf en de omgeving te verlichten. In een aantal gevallen gaat medicatie samen met de inzet van andersoortige methoden om het problematisch gedrag te behandelen.

 

De kwaliteit van de zorg zou aanzienlijk kunnen verbeteren als andere deskundigen met de behandelende arts mee zouden kunnen denken over de reden van het voorschrijven van psychofarmaca. Voldoende kennis over medicatie bij niet-medische disciplines is dus van belang voor een kwalitatief goede multidisciplinaire aanpak bij mensen met een verstandelijke beperking en complexe problematiek.
Op deze studiedag voorziet Anton Došen je van essentiële praktijkgerichte kennis over psychofarmaca in relatie tot mensen met een verstandelijke beperking.

 

Integratieve behandeling

Problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking en psychische en gedragsproblemen is zeer complex. De behandeling hiervan wordt meestal multidisciplinair aangepakt. De diagnostiek en de behandelingsplanning komen vaak tot stand door een consensus binnen een team van verschillende deskundigen. Steeds vaker wordt het model van de integratieve diagnose toegepast als de basis voor een integratieve behandeling.

 

Professionele discussie

Voor een optimale samenwerking is het nodig dat de teamleden op de hoogte zijn van elkaars deskundigheid, de methoden en de middelen. In de praktijk komt het zeer vaak voor dat de leden zonder medische opleiding weinig weten over de indicatie en het effect van medicatie.
Als niet-medische hulpverleners te weinig afweten van medicatie kan dit een belemmering vormen voor een constructieve discussie tussen teamleden. De beslissingen over de indicatie, dosering, soort en de duur van de medicatie wordt dan monodisciplinair gemaakt. Dit staat de gewenste integratieve behandeling in de weg.

 

Kennis over psychofarmaca

Aan het eind van de cursus beschikken de deelnemers over praktijkgerichte kennis over psychofarmaca. En weten de deelnemers meer over de voor- en nadelen die psychofarmaca hebben voor mensen met een verstandelijke beperking. Met deze kennis hebben ze meer inzicht in de werking van deze medicatie bij hun cliënten, kunnen ze het effect van medicatie beter monitoren en zijn ze betere gesprekspartners voor huisartsen, AVG-en en psychiaters.

 

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag gaat Anton Došen in op de recente ontwikkelingen op gebieden van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking. Anton zal naast de theorie ook concrete casussen en videobeelden laten zien.
De volgende thema’s komen aan bod:

 • Biologische achtergrond van de werking van medicatie
 • Hoe worden het gedrag en psychisch functioneren beïnvloed door de medicatie
 • Het effect, de bijwerkingen, de indicatie, dosering, duur en monitoring van verschillende psychofarmaca
 • De toepassing van medicatie in verband met de ernst van de verstandelijke beperking, autisme, verschillende soorten van probleemgedrag (bijvoorbeeld: agressie, zelfverwondend gedrag, ADHD en slaapproblematiek) en verschillende vormen van psychopathologie.)
 • De toepassing van de medicatie binnen een integratieve behandeling
 • De beeldvorming en diagnose van de problematiek en de indicatie van de medicatiegebruik

 

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

 

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

 

Doelgroep

De studiedag is voornamelijk bedoeld voor psychologen en orthopedagogen die werken met kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking in de gehandicaptenzorg, GGZ of speciaal onderwijs. Andere belangstellenden zijn ook welkom.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor 5 punten
 • Register vaktherapie voor 6 punten
 • NIP Kinder-en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog Generalist (OG). Orthopedagogen en psychologen die herregistreren krijgen 6 punten, Orthopedagogen en psychologen in opleiding krijgen 3 punten.
 • Omdat de training is geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

 

Inschrijving

De studiedag over het gebruik van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking is gepland op 16 november 2018 van 9:30 tot 17:00 in Den Bosch. De inschrijfkosten bedragen €300,- inclusief koffie, thee en lunch. Vakliteratuur is niet bij de deelnemersprijs inbegrepen.

 

Schrijf je hier in voor de studiedag over psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking >>

 

 Meer informatie