Direct contact? Bel ons:030 - 6586103
  • de studiedag op 6 oktober is geannuleerd, je mag instromen in de verdiepende studiedag op 16 november
  • docent: Judith Hoevenaars
  • een inleidende studiedag over de theorie achter FloorPlay en hoe je er in de praktijk mee kunt werken
  • accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie

 

fortior scholing gehandicatenzorg

FloorPlay is een methode gericht op jonge kinderen (0 t/m 7 jaar) met ontwikkelingsproblemen, zoals autisme of een verstandelijke beperking. De methode is gebaseerd op het gedachtegoed van Stanley Greenspan. Greenspan ontwikkelde de zogenaamde Floortime-methode en het DIR-model. Daarnaast heeft FloorPlay elementen uit het Play-project van Rick Solomon overgenomen. In dit Amerikaanse programma worden ouders getraind om hun kinderen intensieve spelbegeleiding te kunnen geven.

 

De FloorPlay-methode richt zich op het vergroten van de emotionele, intellectuele en sociale mogelijkheden van kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Uit onderzoek blijkt dat zowel de cognitieve als de neurologische ontwikkeling van deze kinderen kan worden gestimuleerd door hen vanaf jonge leeftijd te benaderen op hun eigen unieke niveau.

 

De vraag die dan bij ouders en professionals opkomt, is: hoe doe ik dat en wat heb ik er voor nodig? Deze studiedag laat je de mogelijkheden en de toepassing van FloorPlay zien. De vervolgstudiedag in november gaat dieper en uitvoeriger in op de toepassingsmogelijkheden bij je kind of cliënt.

 

Het voetspoor van het kind

Centraal in FloorPlay staat dat de ouder of verzorger het voetspoor van het kind volgt en het kind uitlokt tot sociale en emotionele interacties. Deze sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind. Naast de ouder kan ook een begeleider van bijvoorbeeld een dagbehandeling FloorPlay toepassen.

 

Ouders hebben een belangrijke rol in FloorPlay. In het dagelijks leven kunnen ouders door middel van FloorPlay interacties uitlokken, zoals bij het aankleden of eten. Beroepskrachten in zorg en onderwijs kunnen ook allerlei situaties benutten om op deze manier de (emotionele) ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het voordeel van deze methode is, dat niet alleen de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt, maar dat ook het contact verbetert.

 

CF 01

 

Emotie als voorwaarde voor cognitie

Veel methodes interveniëren op het niveau van gedrag. Specifiek voor FloorPlay is dat de methode zich eerst richt op de emotie en interactie. Dit legt de basis voor ontwikkeling op andere gebieden, zoals de cognitieve ontwikkeling. Greenspan onderscheidt in de emotionele ontwikkeling zes mijlpalen voor ontwikkeling. Deze dienen als uitgangspunt voor observatie en als doelen voor de behandeling. Deze zes mijlpalen worden beschreven in het DIR-model.

 

Programma van Floorplay in theorie en praktijk stap 1

Judith Hoevenaars (kinder- & jeugdpsycholoog en speltherapeut), zal je tijdens de studiedag vertellen over de theoretische kant van de FloorPlay-methode. Ook zal ze je laten zien wat je met de methode in de praktijk kunt doen. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 

De theorie

In het ochtendprogramma komen het DIR-model en de zes mijlpalen voor ontwikkeling aan bod. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van het kind en de ouder, wordt er tijdens het bekijken van video-beelden een analyse gemaakt van de mijlpalen van het kind, bijzonderheden in de sensorische informatieverwerking en de interactie en relatie tussen ouder en kind. Met de profielschets die hieruit komt, kan het behandelprogramma van FloorPlay opgezet worden.

 

De praktijk

In het middagprogramma staan de FloorPlay richtlijnen centraal. FloorPlay wordt vooral door ouders toegepast in de dagelijkse situatie en tijdens spelmomenten. Ook professionals kunnen de methode goed gebruiken in hun werk met mensen met een ontwikkelingsbeperking. Om een goed beeld te krijgen van wat FloorPlay inhoudt, worden tijdens de studiedag videofragmenten getoond en wordt een casus behandeld.

 

Aan het eind van de dag weet je wat FloorPlay inhoudt. Je kent de theorie van het DIR model en je kunt aan de hand van videobeelden inschatten op welk niveau het kind zich bevindt. Daarnaast heb je kennis genomen van de richtlijnen en kan je eenvoudige stappen binnen FloorPlay nemen.

 

Bekijk hier het programma van de studiedag  >>

 

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

 

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:
• Register Vaktherapie voor 5 punten

 

Voor overige beroepsgroepen kan accreditatie in overleg worden aangevraagd.

 

De doelgroep

De studiedag is een kennismaking met FloorPlay en is waardevol voor begeleiders, gedragskundigen, vaktherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, leerkrachten, managers en ouders die betrokken zijn bij kinderen van 0 tot 7 met interactieproblemen.

 

Professionals en ouders die al een basiskennis hebben van Floorplay, kunnen direct deelnemen aan de verdiepende  studiedag dag over Floorplay: Studiedag FloorPlay in theorie en praktijk stap 2 >>

 

Inschrijven

De studiedag FloorPlay in theorie en praktijk – stap 1 op 6 oktober 2017 in Utrecht is geannuleerd. Het programma start om 10:00 en eindigt rond 17:00. De deelnemersprijs is €200,00 inclusief koffie, thee en lunch.

 

Schrijf je hier in voor de studiedag FloorPlay in theorie en praktijk stap 1 >>

 

Meer informatie:

Vragen?

030-6586103
[email protected]