Direct contact? Bel ons:030 - 6586103
 • Deze studiedag vond plaats op 26 januari 2018
 • Docenten: Filip Morisse, Mieke Blontrock, Erik De Belie en Chris Van Dam
 • Over: hoe je teams en begeleiders kunt ondersteunen zodat zij zich blijven afstemmen op de (emotionele) noden van cliënten met verstandelijke beperking en probleemgedrag
 • Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP/NVO, SKJ. Accreditatie is toegekend door register leraar.

 

verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en psychiatrische problematiek hebben nood aan aangepaste, intensieve en gespecialiseerde ondersteuning. Ze hebben hier ook recht op. Het gedrag van personen met complexe problematiek kan echter een grote impact hebben op begeleiders (of andere professionals die met deze doelgroep werken) en de dynamiek binnen een team. Als begeleiders niet goed worden ondersteund bij het onderkennen van en omgaan met hun eigen noden, lukt het hun niet meer om zich  ‘goed genoeg’ af te stemmen op het emotionele ontwikkelingsniveau van hun cliënten.

 

Tijdens deze studiedag krijg je meer informatie waarmee je teams beter kunt begeleiden zodat zij oog hebben voor de (emotionele) behoeften van hun cliënten met een verstandelijke beperking en daarnaast niet uit het oog te verliezen wat ze zelf nodig hebben om voldoende afgestemd te blijven. Je maakt onder andere kennis met het HILL-model (High Impact Learning that Lasts), het reflectiespel Mentemo en het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching.

 

Emotionele ontwikkeling in verbinding

Hogeschool Gent (E-QUAL, expertisecentrum Quality of Life) voerde een onderzoek uit naar de ondersteuning van begeleiders en teams. In dit onderzoek werd nagegaan of de afstemming van begeleiders op cliënten kan worden verbeterd door hun emotionele beschikbaarheid en mentaliserend vermogen te versterken. Uit dit praktijk wetenschappelijk onderzoek in een leefgroep voor cliënten met een verstandelijke beperking en probleemgedrag bleek dat coaching on the job de beste resultaten biedt voor het versterken van kennis en competenties bij begeleiders.

 

Naar aanleiding van het onderzoek verschenen eind 2016 het boek “Emotionele ontwikkeling in verbinding” en het gezelschapsspel “Mentemo”. In het boek wordt beschreven hoe een praktijkgericht ondersteuningstraject voor teams eruit kan zien. Hiervoor wordt een concrete methodiek aangeboden. Vlak nadat het boek en spel waren uitgekomen organiseerde FORTIOR een studiedag in samenwerking met de auteurs/onderzoekers. Inmiddels heeft de onderzoeksgroep meer ervaring opgedaan met ondersteuningstrajecten voor diverse teams die kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen ondersteunen. Op 26 januari 2018 zullen ze hun ervaringen met je delen.

 

Verstandelijke beperking Reflectiespel Mentemo

 

De inhoud van de studiedag

Tijdens de studiedag krijg je informatie over het ondersteuningstraject voor teams zoals beschreven in het boek “Emotionele ontwikkeling in verbinding”, aangevuld met recente praktijkvoorbeelden. De inhoud van de studiedag sluit aan op het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen, het concept Wederzijdse Emotionele Beschikbaarheid en het oplossingsgerichte gedachtegoed.

Aan het eind van de studiedag weet je:

 • Wat de emotionele behoeften van cliënten / leerlingen met een verstandelijke beperking kunnen zijn en wat nodig is in de afstemming
 • Wat de impact is van cliënten met probleemgedrag en psychiatrische problematiek op begeleiders en op de dynamiek binnen een team
 • Wat behoeften van begeleiders kunnen zijn en hoe je ze hierin kunt ondersteunen
 • Hoe je met een team op een effectieve manier kunt leren
 • Hoe je zelfreflectie / het mentaliserend vermogen van een team kunt stimuleren
 • Hoe je teams kunt coachen in het afstemmen op emotionele ontwikkeling

 

Studiebelasting & voorbereiding

Voor het volgen van de studiedag is geen voorbereiding noodzakelijk. Enige basiskennis over emotionele ontwikkeling en het model van Anton Došen is echter wel nuttig om de studiedag goed te kunnen volgen.

 

De studiebelasting van deze studiedag bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

 

Doelgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op teams die werken met mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag of psychiatrische problematiek. De stof van deze studiedag kan toegepast worden bij mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking.

De dag is vooral bedoeld voor:

 • psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Leraar voor 6 punten (registratienummer is eiHerp18JL)

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij

 • SKJeugd
 • Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generaliste

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven wordt vermeld? Dan kun je met FORTIOR overleggen of deze accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op met [email protected]

 

Inschrijven

De studiedag over de ondersteuning van teams vindt plaats op 26 januari 2018 van 9:30 tot 16:30 in Utrecht.

De inschrijfkosten zijn inclusief koffie, thee en lunch en bedragen:

 • €185,00 p.p. zonder boekenpakket
 • €240,00 p.p. inclusief boekenpakket*

*  Het boekenpakket bevat het boek Emotionele ontwikkeling in verbinding, het gezelschapsspel Mentemo en enkele mooi vormgegeven schema’s. De winkelwaarde is €69,00.

 

 

Vervolgscholingen

Voor mensen die na de studiedag over de ondersteuning van teams op 26 januari 2018 nog behoefte hebben aan verdieping zijn er de volgende vervolgscholingen:

 

Meer informatie:

Vragen?

030-6586103
[email protected]

In samenwerking met:

coachen van teams in gehandicaptenzorg