• een theoriedag op 16 februari 2018
  • docent: Anton Došen
  • over de nieuwste wetenschappelijke inzichten op gebied van emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
  • accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG

fortior scholing gehandicatenzorg

Volgens Anton Došen is er te weinig aandacht voor emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Hierdoor krijgen mensen met een verstandelijke beperking vaak niet de hulp die zij nodig hebben.

 

In onze westerse samenleving is de ‘cognitieve cultuur’ overheersend. De verstandelijke beperking wordt in een cognitieve context geplaatst en wordt gedefinieerd als een beperking in de cognitieve ontwikkeling en adaptief gedrag. De emotionele ontwikkeling ontbreekt volledig in deze definitie.

 

Cognitieve en emotionele neurosystemen zijn aparte systemen

Door de nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen is duidelijk geworden dat het cognitieve neurosysteem en het emotionele neurosysteem twee aparte neuronale systemen zijn. Deze kunnen zich tot op een bepaalde hoogte onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. De aparte neurosystemen hebben op verschillende wijzen invloed op de ontwikkeling van een mens.

 

De emotionele ontwikkeling speelt een wezenlijk rol in het ontstaan van persoonlijkheidskarakteristieken, het psychosociaal functioneren, lichamelijke reacties op de omgeving en het gedrag van de persoon. Een discrepantie tussen cognitieve en emotionele ontwikkeling resulteert in een persoonlijkheid die kwetsbaar is voor ontstaan van gedrags- en psychische stoornissen.

 

Een adequate diagnose betekent een effectieve behandeling

Met behulp van bijvoorbeeld de SEO-R (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking- Revised) kan het niveau van de emotionele ontwikkeling bij de persoon met een verstandelijke beperking ingeschat worden. In de praktijk is gebleken dat op basis van het emotionele ontwikkelingsniveau, de gedrags- of psychiatrische problemen verklaard en begrepen konden worden. Hierdoor was het mogelijk een effectieve behandeling in te zetten.

 

Inhoud theoriedag emotionele ontwikkeling

Tijdens de theoriedag over emotionele ontwikkeling zal Anton Došen emotionele ontwikkeling bespreken op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. Ook zal de betekenis van het emotionele ontwikkelingsniveau voor praktische hulpverlening (assessment, diagnostiek en behandeling) verduidelijkt worden.

 

De theorie zal met videobeelden en casusbeschrijvingen geïllustreerd worden.

 

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

 

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6,5 uur.

 

Niveau van de studiedag en doelgroep

De theoriedag over emotionele ontwikkeling is op academisch niveau. De dag is vooral bedoeld voor managers, gedragsdeskundigen, AVG’s, psychiaters en andere belangstellenden.

 

Accreditatie

accreditatie is toegekend door het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG (herregistratie 6,5 punten, behandeling 1 punt, diagnostiek 1,5 punten, extra literatuurstudie 1 punt)

Overige accreditaties kunnen in overleg worden aangevraagd.

Bekijk hier het aantal punten per accreditatie in 2015 en 2016>>

 

Inschrijven

De theoriedag over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking vond plaats op 16 februari 2018 in Den Bosch. Het programma duurt van 9:30 tot 17:00. De inschrijfkosten bedragen €300,- per persoon. Dit is inclusief koffie, thee en lunch.

Inschrijven voor de theoriedag emotionele ontwikkeling >>

 

Meer informatie: