Direct contact? Bel ons:030 - 6586103
 • Een theoriedag op 1 november 2018
 • docent: Anton Došen
 • over de neurobiologische aspecten van emotionele ontwikkeling en over de persoonlijkheidsontwikkeling  bij mensen met een verstandelijke beperking
 • geaccrediteerd door ABC1 en NVvP. Accreditatie wordt aangevraagd voor NIP/NVO (geldt ook voor SKJ)

 

fortior scholing gehandicatenzorg

 

Bij professionals in de gehandicaptenzorg komt er steeds meer aandacht voor emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit is belangrijk, want inzicht in de emotionele ontwikkeling biedt de mogelijkheid de innerlijke wereld van de cliënt beter te begrijpen. De emotionele ontwikkeling speelt namelijk een wezenlijk rol bij het ontstaan van persoonlijkheidskarakteristieken, in het psychosociaal functioneren, bij lichamelijke reacties op de omgeving en in het gedrag van de persoon.

 

Als de basale emotionele behoeften van de cliënt beter worden onderkend, kan de omgeving hierop beter worden afgestemd. Het aanpassen van de omgeving op deze basale emotionele behoeften bevordert de psychische gezondheid van de persoon met een verstandelijke beperking. Ook bij gedrags- en psychische problemen kan het inzicht in het emotionele ontwikkelingsniveau van een cliënt nieuwe invalshoeken bieden. Dit inzicht is een belangrijk hulpmiddel bij het onderkennen van het ontstaansmechanisme dat ten grondslag ligt aan de problematiek. Voor een goede diagnose en adequate behandeling is het begrijpen van het ontstaansmechanisme zeer belangrijk.

 

Tijdens deze studiedag gaat Anton Došen in op de neurobiologische en functionele aspecten van emotionele ontwikkeling en licht hij zijn model voor emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling en de toepassing ervan in de praktijk uitgebreid toe.

 

Discrepantie theorie

Een belangrijk aspect in Došens theorie voor emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling is dat het emotionele systeem en cognitieve systeem twee aparte neurale systemen zijn. Deze systemen kunnen zich tot op zekere hoogte onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. Emoties geven hierbij de aanzet tot cognitieve ontwikkeling. Samen zorgen de emotionele en cognitieve ontwikkeling voor sociale ontwikkeling. Volgens Anton Došen kan er een discrepantie bestaan tussen emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Deze discrepantie maakt een persoon kwetsbaar voor probleemgedrag en psychiatrische stoornissen.

 

Een adequate diagnose betekent een effectieve behandeling

Met behulp van bijvoorbeeld de SEO-R² (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking- Revised²) kan het niveau van de emotionele ontwikkeling bij de persoon met een verstandelijke beperking ingeschat worden. In de praktijk is gebleken dat gedrags- of psychiatrische problemen beter verklaard en begrepen konden worden door inzicht in het emotionele ontwikkelingsniveau. Hierdoor was het mogelijk een adequate diagnose te stellen en een  effectieve behandeling in te zetten.

 

Inhoud theoriedag Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent tijdens deze studiedag is Anton Došen (psychiater en kinderpsychiater). Hij zal onder meer de volgende thema’s behandelen:

 • Biologische en psychische aspecten van emotionele ontwikkeling en van emotionele processen;
 • Cognitieve, affectieve en sociale neurowetenschap;
 • Het ontwikkelingsdynamisch model;
 • Fasen in emotionele ontwikkeling en emotionele behoeften;
 • Normaal gedrag, maladaptief gedrag, en psychiatrische stoornissen;
 • Integratieve diagnostiek en behandeling.

Het programma bevat veel theorie en zal met videobeelden en casusbeschrijvingen geïllustreerd worden.

 

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6,5 uur.

 

Niveau van de studiedag en doelgroep

De theoriedag over emotionele ontwikkeling is op academisch niveau. De stof, die op deze theoriedag wordt behandeld, heeft betrekking op mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking.

 

De dag is vooral bedoeld voor

 • psychologen, orthopedagogen, psychiaters, AVG-en, managers, verpleegkundigen, verpleegkundigen specialist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • psychologen, orthopedagogen en teammanagers in het speciaal onderwijs.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 voor AVG artsen voor 6 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie voor 6 punten

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG
 • Als de training wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

Overige accreditaties in overleg
Overige accreditaties kunnen in overleg worden aangevraagd. Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven vermeld? Neem dan contact op met [email protected]

 

Inschrijven

De theoriedag over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking vindt plaats op 1 november 2018 in Den Bosch. Het programma duurt van 9:30 tot 17:00. De inschrijfkosten bedragen €300,- per persoon. Dit is inclusief koffie, thee en lunch.

Schrijf je hier in voor de theoriedag emotionele ontwikkeling>>

Meer informatie: