Voor professionals, die werken met mensen met een ontwikkelingsbeperking (zoals autisme of een verstandelijke beperking) in de gehandicaptentenzorg, jeugdzorg, GGZ en speciaal onderwijs, organiseert FORTIOR in company trainingen.

 

FORTIOR werkt met een aantal vaste thema’s: emotionele ontwikkeling, relatie, teamcoaching en sociale communicatie.

 

In company trainingen professionals in de gehandicatpenzorg

 

Trainingen op maat

Iedere organisatie heeft zijn eigen leerdoelen en leervragen. Het is mogelijk elke training af te stemmen op de kennisbehoefte van de organisatie of team. Voorafgaan aan elke training zal de docent (telefonisch) overleggen over de inhoud van de training. Vervolgens wordt er een omschrijving van en programma voor de training opgesteld.

 

Verschillende docenten

FORTIOR heeft een netwerk opgebouwd met verschillende docenten. Als je ons benadert in verband met een in company training zullen we eerst telefonisch contact met elkaar hebben. Tijdens dit telefoongesprek verkent FORTIOR welke docent het beste bij de leervraag past. Indien gewenst kan FORTIOR verschillende docentprofielen voorstellen waaruit je als opdrachtgever kunt kiezen.

 

Accreditatie aanvragen

Voor de meeste trainingen is het mogelijk om accreditatie aan te vragen mits de docent en inhoud van de training voldoet aan de eisen van het accreditatiebureau.

 

FORTIOR kan accreditatie aanvragen bij:

  • Register Vaktherapie
  • Accreditatiebureau NIP Kinder-en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog Generalist (OG)
  • Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
  • Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
  • Het lerarenregister

Accreditatie aanvragen bij niet genoemde accreditatiebureau’s kan in overleg gebeuren.

 

Offerte aanvragen

Wilt u een offerte aan voor een in company training? Neem dan contact op met: