Terug naar het overzicht

Sociaal emotionele ontwikkeling


Auteur(s): Sandra Zaal, Margriet Boerhave, Marianne Koster
Prijs: €  00,00

Handreiking Sociaal-Emotionele ontwikkeling; omschrijving fasen en begeleidingsstijl

Binnen de organisaties Cordaan en Amsta is in de praktijk gebleken dat kennis van het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een cliënt nodig is om de begeleidingsstijl goed bij hem te kunnen laten aansluiten.

Bij veel cliënten met een verstandelijke beperking zien ze een zogeheten disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dit betekent dat de verschillende aspecten in de ontwikkeling van de persoon niet in evenwicht met elkaar zijn. Een disharmonisch profiel maakt een cliënt, vooral emotioneel, kwetsbaar en juist vanuit die emotionele kwetsbaarheid ontstaat bij veel cliënten psychische problematiek en/of moeilijk verstaanbaar gedrag.

Om een cliënt aan te spreken op het niveau dat bij hem past is het dus noodzakelijk een goed beeld van zijn sociaal-emotionele ontwikkeling te hebben. In deze publicatie wordt een omschrijving gegeven van de verschillende fasen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als uitgangspunt worden de fasen van de sociaal-emotionele ontwikkeling genomen zoals beschreven door Prof. dr. A. Dosen. Dosen heeft in zijn ontwikkelingsdynamische benadering meerdere inzichten gecombineerd, onder andere de theorieën van Piaget, Luria, Mahler en Bowlby. Deze heeft hij verwerkt in een vragenlijst die als leidraad genomen kan worden bij een interview voor het maken van een inschatting van de sociaalemotionele ontwikkeling (SEO, Schaal voor Emotionele Ontwikkeling).

De vragen in de SEO beslaan verschillende aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gekeken in welke ontwikkelingsfase een kind/cliënt zich bevindt met betrekking tot:

– omgaan met eigen lichaam;
– omgaan met volwassenen;
– beleving van zichzelf in interactie met de omgeving;
– ontwikkelen van permanentie van object;
– angsten;
– omgang met leeftijdsgenoten;
– omgang met materiaal;
– verbale communicatie;
– affectdifferentiatie;
– agressieregulering.

Deze publicatie kun je gratis downloaden

Deze auteurs schreven ook een publicatie over hechting

Bestellen
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief