Terug naar het overzicht

SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)


Auteur(s): J.R. Thompson, B.R. Bryant, W.H.E. Buntinx
Prijs: €  125,00

Schaal intensiteit van ondersteuningsbehoeften

De ‘Supports Intensity Scale’® (kortweg: SIS) is een valide en betrouwbaar instrument om de ondersteuningsbehoeften van  mensen met verstandelijke beperkingen in kaart te brengen.

De SIS wordt voor Nederland en Vlaanderen uitgegeven door BSL (Houten).

De SIS is vertaald en genormeerd voor Canada, Spanje, België, Italië, China, Israël, Ierland en IJsland. De SIS-A versie is bedoeld voor volwassen cliënten (18-70 jaar). De SIS-K is een versie voor kinderen. Deze is op dit moment in het Nederlands beschikbaar voor veldtesten.

In de praktijk wordt de SIS gebruikt als opleidingsintrument (om het ondersteuningsperpectief te leren innemen) en als basis voor persoonlijke ondersteuningsplannen. De SIS kan verder worden gebruikt om profielen van ondersteuningsbehoeften op te stellen en te vergelijken, zowel van individuele personen als van groepen (bijvoorbeeld van woongroepen, organisatieclusters of regio’s). De Supports Intensity Scale steunt op een evidence based benadering van ondersteuningsbehoeften.

De SIS is een professioneel instrument dat – net zoals testen of gedragsschalen – met kennis van zaken toegepast dient te worden. Gebruik en toepassingen van de SIS vereisen vooraf instructie en training van de gebruikers.

Trainingen worden gegeven door Wil Buntinx training en consultancy

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen