Terug naar het overzicht

Ontdekkend Kijken Basisboek Methode Heijkoop


Auteur(s): Jacques Heijkoop
Prijs: €  32,50

Het centrale onderwerp van de Methode Heijkoop is de relatie tussen een persoon met een afwijkende ontwikkeling en zijn begeleiders en familieleden. Hoewel de persoon met de beperking afhankelijker is van de mensen om hem heen dan andersom, hebben ze elkaar als mens hard nodig. Ontdekkend Kijken helpt begeleiders en familieleden op een nieuwe manier kijken naar hun cliënt en familielid, wat de dagelijkse contacten tussen hen op een vanzelfsprekende manier sterk beïnvloed.

Begeleiders krijgen meer oog voor de lichaamstaal van de cliënt en reageren daar op een persoonlijke manier op. De cliënt voelt zich gezien en herkend, laat steeds meer van zichzelf zien en durft meer initiatief te nemen. Cliënt en begeleider krijgen meer plezier in het contact, wat voor beiden ‘belonend’ werkt en de nieuwe manier van communicatie en samenwerking versterkt. De nieuwe manier is geen aangeleerd gedrag maar (h)erkenning van kwaliteiten die de meeste begeleiders al van nature hebben en die zij spontaan blijken te kunnen inzetten. In de oude manier van contact maken was daar door allerlei omstandigheden en ingesloten patronen vaak geen ruimte voor, met veel spanning, conflicten en probleemgedrag als gevolg.

Voor wie is dit boek bedoeld? Als studieboek voor deelnemers aan de opleiding tot Heijkoop-trainer/coach. Als naslagwerk om snel een antwoord te vinden op vragen over het toepassen van Ontdekkend Kijken. Als kennisboek voor belangstellenden die zich willen verdiepen in deze bijzondere manier van samenwerken met begeleiders en ouders en het effect daarvan op het begeleiden van mensen met een afwijkende ontwikkeling. Dat geldt ook voor hen die zich interesseren voor de wetenschappelijke basis van het instrument Ontdekkend Kijken. Als informatieve tekst voor familieleden en begeleiders die geïnteresseerd zijn in de Methode Heijkoop omdat ze er mee te maken hebben. Als handleiding voor leidinggevenden en managers die draagvlak moet creëren voor kwaliteitsmanagement.

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen