Terug naar het overzicht

Hechting Basisveiligheid Basisvertrouwen


Auteur(s): Sandra Zaal, Margriet Boerhave, Marianne Koster
Prijs: €  00,00

Begeleiding en behandeling. Een handreiking voor begeleiders en behandelaars

Binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling is het vormen van een gehechtheidsrelatie een fundamenteel onderdeel in ieders leven. Gehechtheid is van oorsprong de affectieve band van een kind met een opvoeder die regelmatig met het kind omgaat en aan wie het kind troost ontleent in tijden van angst en spanning. Een veilige gehechtheid zorgt voor basisveiligheid. Dit is het fundament van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is dan sprake van basisvertrouwen. Door de jaren heen heeft het gebruik van deze oorspronkelijke definitie zich uitgebreid naar andere ontwikkelingsperiodes en andere gehechtheidsfiguren. Gehechtheid wordt verondersteld tijdens de hele levensloop van invloed te zijn op het functioneren van de mens.

In een eerdere publicatie van de auteurs over ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ staan de fasen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en de bijbehorende begeleidingsstijl centraal (tweede uitgave september 2008). In dit tweede boekje hebben de auteurs van de sociaal-emotionele ontwikkeling de hechtingsfase nader uitgewerkt.

Binnen hun organisaties (Cordaan en Amsta) worden de auteurs regelmatig geconfronteerd met de behoefte aan uitwerking van het belangrijkste thema binnen de eerste socialisatiefase: het hechtingsproces, de basis voor verschillende ontwikkelingsprocessen. Als de ontwikkeling van de hechting verstoord wordt, kan dit grote consequenties hebben voor de verdere ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Uit onderzoek is gebleken dat cliënten met een verstandelijke beperking een veel groter risico lopen op psychische stoornissen. Hier spelen zowel biologische, sociale, psychologische als ontwikkelingsfactoren een rol. Het verloop van het hechtingsproces is daarvan een belangrijk onderdeel.

In deze publicatie wordt het begrip veilige en onveilige hechting uitgewerkt. Daarnaast worden een aantal richtlijnen gegeven voor ondersteuning en behandeling van hechtingsproblematiek. Tot slot is er aandacht voor de behandelaars en ondersteuners zelf.

Deze publicatie kun je gratis downloaden

Bestellen
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief