Terug naar het overzicht

Handboek beeldende therapie

Handboek beeldende therapie
Auteur(s): Celine Schweizer
Prijs: €  60,95

Het Handboek Beeldende Therapie geeft voor het eerst in zestig jaar beroepsuitoefening een overzicht van de Nederlandse beeldende therapie. Beschreven worden de belangrijkste bestaande visies, methoden en methodieken.

Deel 1 geeft informatie over de achtergronden van het beroep: de geschiedenis en theoretische kaders.

Deel 2 is gericht op de methodische beroepsuitoefening in de praktijk.

Deel 3 handelt over voorwaarden voor professionaliteit, zoals facilitering en maatschappelijke positionering en onderbouwing van het professioneel handelen door middel van onderzoek.

Het Handboek Beeldende Therapie en bijbehorende dvd bieden ondersteuning voor docenten en studenten van de hbo-opleiding tot beeldend therapeut. Daarnaast is het een naslagwerk voor de beroepsbeoefenaar. Er zijn veel literatuurverwijzingen opgenomen voor nadere bestudering van onderwerpen waar de lezer in geïnteresseerd is. Het verkregen overzicht in dit handboek, draagt bij tot een eenduidiger en steviger beroepsbeeld. Ook heeft dit overzicht bijgedragen tot inzichten op het vakgebied over mogelijke en noodzakelijke verdere ontwikkelingen in het beroep.

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen