Terug naar het overzicht

Gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking


Auteur(s): Erik De Belie, Filip Morisse
Prijs: €  27,55

De ontwikkeling van een veilige gehechtheid staat bij personen met een verstandelijke beperking onder druk. Deze kwetsbaarheid voor een onveilige gehechtheid kan leiden tot verschillende gedrags-, emotionele en relationele problemen zoals aantrekken en afstoten, leegzuigen en tegen elkaar uitspelen van ouders en/of begeleiding, vermijden van (dieper) contact, impulsief en agressief gedrag, machtsstrijd, … Dergelijke problemen belasten de kwaliteit van leven en maken het ouders en hulpverleners moeilijk om ondersteuning te bieden.

Dit boek wil met een theoretische situering en herkenbare casussen een kader bieden om deze problemen te plaatsen en een houvast om ermee om te gaan. Het boek verschijnt naar aanleiding van de studiedagen die in 2005 en 2006 door het Steunpunt Expertisenetwerken (SEN vzw) georganiseerd warden.

De eerste hoofdstukken beschrijven en illustreren het ontstaan van gehechtheidsrelaties en de gehechtheid ‘onder druk’. Verder wordt ‘emotionele beschikbaarheid’, een belangrijke basishouding, voorgesteld. Daarna volgen vier casussen, met bijzondere aandacht voor beeldvorming en ankerpunten voor behandeling en ondersteuning. Twee bijdragen weiden uit over de invloed van een onveilige gehechtheid op hulpverleningsrelaties en op de teamsamenwerking. Het boek eindigt met de beschrijving van een onderzoek naar de organisatorische voorwaarden om duurzame zorg te realiseren.

Erik De Belie, orthopedagoog, psychodynamisch kindertherapeut, is verbonden aan de Volwassenenwerking en De Hagewinde, Lokeren. Filip Morisse, ortho-agoog, is therapeutisch coördinator van De Steiger en Polikliniek, P.C. Dr. Guislain, Gent. (Met bijdragen van o.m.: Nicole Vliegen, Erik De Belie, Filip Morisse, Mia Coppens, Leen Blontrock, Marinka Coulier en Boelina Sikma, Eddy Weyts, Luk Steemans, Myriam Van Gael en Wil Buntinx.)

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen