Terug naar het overzicht

De grote methodiekengids


Auteur(s): Alliade PWO (onder redactie van Alain Dekker, Irene IJpma en Martha Martens)
Prijs: €  00,00

De Grote Methodiekengids geeft je een actueel overzicht van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking. Zorgorganisaties kunnen met deze gids methodieken met elkaar vergelijken en een weloverwogen keuze maken.

Voor wie is De Grote Methodiekengids bedoeld?
De Grote Methodiekengids is bedoeld voor een brede groep van mensen die beslissingen nemen over de begeleidingsmethodieken die voor mensen met een verstandelijke beperking worden ingezet. Bijvoorbeeld bestuurders, directeuren, locatiehoofden, managers, projectleiders en beleidsmedewerkers en coördinerend begeleiders van (grote en kleine) zorgorganisaties. Het boek is ook interessant voor begeleiders en familieleden die zich willen verdiepen in begeleidingsmethodieken en passende zorg voor verschillende doelgroepen in de gehandicaptenzorg. Het kan ook goed gebruikt worden naast de Databank interventies. Klik hier om meer te lezen over deze databank.

Wat is De Grote Methodiekengids?
De Grote Methodiekengids is een actueel overzicht van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking waarmee zorgorganisaties methodieken per doelgroep met elkaar kunnen vergelijken en tot weloverwogen keuzes kunnen komen. In het boek wordt ook de maatschappelijke, sectorbrede en organisatorische context geschetst, met onder andere aandacht voor personeelsschaarste, de toename van complexe problematiek en evidence-based werken.

Hoe gebruik je De Grote Methodiekengids?
De Grote Methodiekengids bevat 28 begeleidingsmethodieken die per doelgroep zijn ingedeeld. Van elke methodiek zijn onder meer de doelgroep, zorgvorm, zienswijze, uitgangspunten, systematische werkwijze, praktische toepasbaarheid en wetenschappelijke onderbouwing beschreven. Met handige tabellen kun je de methodieken per doelgroep met elkaar vergelijken.

Hoe is De Grote Methodiekengids ontwikkeld?
De Grote Methodiekengids is het eindresultaat van bijna 2 jaar onafhankelijk onderzoek in openbare bronnen (o.a. wetenschappelijke literatuur, boeken, rapporten, websites van vakorganisaties en methodiekontwikkelaars, kennispleinen) door de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade. Meer informatie over het onderzoek en de ontwikkeling van het boek evenals een uitgebreide samenvatting vind je op de website van PWO.

Lees meer: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/tips-tools/tools/de-grote-methodiekengids

Download
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen