Leergang ontwikkelingsdynamische benadering

De leergang is in zijn geheel te volgen. Het is ook mogelijk om losse theoriedagen apart te volgen.

Anton Došen ontwikkelde het ontwikkelingsdynamisch model voor de persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. In de benadering van Došen wordt het klassieke bio-psycho-sociale model aangevuld met de ontwikkelingsdimensie. Het model vertrekt vanuit een integratieve beeldvorming met bijzondere aandacht voor de vroegkinderlijke ontwikkeling en de levensgeschiedenis. Emotionele ontwikkeling neemt in het model een belangrijke plaats in. De ontwikkelingsdynamische benadering blijkt in de praktijk  een bruikbaar kader voor de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking al dan niet met complexe problematiek.

Het doel van deze leergang is om orthopedagogen, psychologen en andere geïnteresseerden handvatten te geven om het ontwikkelingsdynamisch model adequaat en methodisch bij diagnostiek, behandeling en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking toe te passen. Het model kan door hulpverleners ook ingezet worden als houvast om zich goed mogelijk af te stemmen op het emotionele niveau van de cliënt.

Emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking: state of the art

Een studiedag op 8 februari 2019 Docenten: Filip Morisse en Leen de Neve Over: hoe de ontwikkelingsdynamische benadering en het model voor emotionele ontwikkeling (A. Došen) invalshoeken geven in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking (en geestelijke gezondheidsproblemen). Accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ) en Register […]

Lees verder

Psychopathologie en geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit de bril van het ontwikkelingsdynamisch model

Een studiedag op 3 juni 2019 docenten: Filip Morisse en Leen De Neve over: ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking met probleemgedrag of een psychiatrische stoornis op basis van de ontwikkelingsdynamische benadering accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ) en Register Vaktherapie De studiedag Psychopathologie en […]

Lees verder

Integratieve diagnostiek en behandeling

een studiedag op 12 maart 2020 docent: Dinanda Zevalkink over: wat integratieve diagnostiek inhoudt en hoe een integratieve behandeling kan worden opgezet accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ). Accreditatie wordt aangevraagd bij Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden. De inschrijfkosten voor deze studiedag bedragen €255,00 p.p. inclusief koffie, thee en […]

Lees verder

Schaal voor Emotionele Ontwikkeling: theorie en praktische toepassing

Een studiedag 18 november 2019 van 9:30 tot 16:45 Docenten: Hilde Zevenbergen (orthopedagoog en GZ-psycholoog), Gert-Jan de Haas (neuropsycholoog), Niki Laurijsen (orthopedagoog en GZ-psycholoog) Locatie Utrecht De studiedag bestaat uit twee delen: In de ochtend wordt het belang van emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking toegelicht. En komt de achtergrond van de Schaal […]

Lees verder

Mentaliseren als ‘veilige basis’ voor emotionele verbinding

een studiedag op 29 mei 2020 van 10:00 tot 17:00 docent: Erik De Belie locatie: Utrecht over: Hoe je teams in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kunt ondersteunen zodat zij in staat blijven zich voldoende af te stemmen op de emotionele basisbehoeften van hun cliënten. accreditatie: is toegekend door accreditatiebureau NIP K&J […]

Lees verder

Hoe bespreek je de impact van een verstandelijke beperking met cliënten en hun naasten?

Een studiedag op 7 juni 2019 Docent: Anna Boom Over: hoe je op een voor cliënten en hun naasten herkenbare manier communiceert over de impact van een verstandelijke beperking. Hoe kun je op een effectieve manier de betekenis van een a-specifieke ontwikkeling uitleggen vanuit het ontwikkelingsdynamisch model? Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO […]

Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief