Leergang ontwikkelingsdynamische benadering

De leergang is in zijn geheel te volgen. Het is ook mogelijk om de trainingen apart te volgen.

Anton Došen ontwikkelde het ontwikkelingsdynamisch model voor de persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. In de benadering van Došen wordt het klassieke bio-psycho-sociale model aangevuld met de ontwikkelingsdimensie. Het model vertrekt vanuit een integratieve beeldvorming met bijzondere aandacht voor de vroegkinderlijke ontwikkeling en de levensgeschiedenis. Emotionele ontwikkeling neemt in het model een belangrijke plaats in. De ontwikkelingsdynamische benadering blijkt in de praktijk  een bruikbaar kader voor de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking al dan niet met complexe problematiek.

Het doel van deze leergang is om orthopedagogen, psychologen en andere geïnteresseerden handvatten te geven om het ontwikkelingsdynamisch model adequaat en methodisch bij diagnostiek, behandeling en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking toe te passen. Het model kan door hulpverleners ook ingezet worden als houvast om zich goed mogelijk af te stemmen op het emotionele niveau van de cliënt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief