Terug naar het overzicht

Nicole Vliegen

prof. dr. Nicole Vliegen is psycholoog en psychodynamisch kindertherapeut. Ze is hoogleraar in de onderzoeksgroep Klinische Psychologie van de KU Leuven, waar ze vakken in klinische hulpverlening en psychotherapie bij kinderen doceert. Ze is academisch verantwoordelijke van de vierjarige postgraduaat opleiding Psychodynamische Kinderpsychotherapie.

Ze heeft een grote interesse in de sociale en emotionele processen in de eerste levensjaren, en doctoreerde over ouder-kind interactie bij postpartum depressie. Haar actueel onderzoek betreft de ontwikkeling van en de hulpverlening aan (pleeg- en adoptie-)kinderen met een geschiedenis van vroege traumatisering. Binnen PraxisP, het praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PPW) van de KU Leuven, coördineert ze een team kinderpsychotherapeuten met een bijzondere aandacht voor kinderen met Complex Trauma. In dit kader van onderzoek en praktijk kwam het boek ‘Van kwetsuur naar litteken’ tot stand, en wordt momenteel gewerkt aan een handleiding voor psychotherapie met deze kinderen, in samenwerking met University College Londen. Ze is voorzitter van RINO Vlaanderen, waarbinnen ze als docent nauw betrokken is bij de opleiding omtrent Infant Mental Health.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen