Terug naar het overzicht

Mieke Blontrock

Mieke Blontrock is (praktijk-)lector Orthopedagogie en wetenschappelijk medewerker bij E-QUAL. Haar specialisatie betreft de ondersteuning van emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking. Ze doet praktijkgericht onderzoek naar het coachen van teams in hun wederzijdse emotionele beschikbaarheid. Ze is medeauteur van het boek ‘emotionele ontwikkeling in verbinding’ en bijhorend spel Mentemo.
Voordien werkte ze als orthopedagogische coach in diverse ambulante diensten voor personen met een beperking.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen