Terug naar het overzicht

Leanne Nieuwenhuis & Sanne van der Vlugt – Zelfregulatie: samen doen

Leanne Nieuwenhuis

Leanne is geregistreerd beeldend therapeut, werkzaam bij Accare jeugd ggz in Groningen. Zij werkt met kinderen en jongeren met complexe problematiek en/of met LVB. Leanne is vanaf 2009 mede-ontwikkelaar en schrijver van de methode Affectregulerende Vaktherapie. Zij is bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Leanne trainer bij ROER, en geeft samen met Sanne van der Vlugt de trainingen Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen.

 

Sanne van der Vlugt

Sanne is geregistreerd beeldend therapeut, werkzaam bij Ambiq, specialistisch behandelcentrum voor kinderen en (jong)volwassenen met LVB en bijkomende problematiek. Sanne is vanaf 2012 mede-ontwikkelaar en schrijver van de methode Affectregulerende Vaktherapie en bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Sanne trainer bij ROER, waar ze samen met Leanne Nieuwenhuis de trainingen geeft in Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen.

 

Workshop: Zelfregulatie: samen doen

In de normale ontwikkeling leert een kind vanaf jonge leeftijd zichzelf begrijpen en bijsturen in affectieve interactie met de primaire opvoeder. Als dit proces verstoord is verlopen ontstaan gedrags- en emotionele problemen, stagneert de ontwikkeling en komt het kind niet tot zelfregulatie.

Affectregulerende Vaktherapie is een ervaringsgerichte behandeling met als doel de zelfregulatie te bevorderen. Door samen met de therapeut vaktherapeutische activiteiten te doen, gericht op het waarnemen en delen van gevoelens en gedachten, leert de cliënt te verwoorden wat hij doet, voelt en denkt. Opvoeders en begeleiders (ook leerkrachten) worden actief betrokken bij de behandeling en meegenomen in een affectieve bejegening.

De workshop is geschikt voor begeleiders, opvoeders, leerkrachten, psychologen, orthopedagogen en vaktherapeuten. Er wordt aandacht besteed aan Affectregulerend Bejegenen en Affectregulerend Behandelen. In de workshop wordt theorie afgewisseld met filmmateriaal en voorbeelden uit de praktijk.

In deze workshop komt aan de orde:

  • Wat is affectregulatie?
  • De ontwikkeling van zelfregulatie via affectregulatie;
  • Hoe bevorder je zelfregulatie in de behandeling en in de begeleiding?
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief