Terug naar het overzicht

Jannie Beernink

Floreren:  hoe krijgt de capability benadering vorm in de praktijk van zorg?

In deze workshop komt aan de orde wat de capability benadering van Amarthya Sen en Martha Nussbaum kan betekenen in de praktijk van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Aan de hand van een casus uit de dagelijkse praktijk wordt het proces van ontplooien tot floreren gepresenteerd. Deelnemers gaan samen op zoek in dit proces waarbij hun ervaringen worden beschreven en met behulp van de capabiliy approach nader geduid. Er wordt onderzocht hoe de capability approach concrete handvatten kan bieden voor het beroepsmatig handelen.

Biografie

Janny Beernink is GZ-Psycholoog, senior onderzoeker bij Kroek & Partners en is verbonden aan de Universiteit Twente en het Quality of Life Centre. Ze heeft op verschillende gebieden gewerkt met kinderen, jongeren en volwassenen met zeer diverse en meervoudige beperkingen en is geïnspireerd geraakt door het narratieve waarin zij zich verder heeft gespecialiseerd. De narratieve therapie heeft zij als theoretisch kader gebruikt voor de ontwikkeling van de levensverhalen-interventie Mijn Levensverhaal.  Tevens is zij medeoprichter van het Nederlands-Vlaams Netwerk voor de Capability Approach in het Sociale Domein en maakt zij deel uit het Onderzoekersplatform Disability studies, Inclusie en Belonging. In 2015 is zij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Department of Medical Humanities. Haar proefschrift Floreren behelst de zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. De capability approach heeft zij als uitkomst-georiënteerde theorie gebruikt. Floreren betekent voor haar niet de mate van geïntegreerd zijn, maar de mate van verrijking, die de waarde en waardigheid van ieder mens centraal stelt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief