Terug naar het overzicht

Jac van der Klink

Waarom is de capability benadering aantrekkelijk voor een moderne kijk op zorg?

De capability benadering (CB) is een breed raamwerk dat goed is gefundeerd in onder andere de economie en de (politieke) filosofie. Vanwege haar aantrekkelijke uitgangspunten wordt de benadering inmiddels ook buiten die domeinen breed toegepast, onder andere in onderwijs en zorg.

Een van de verrassende en contra-intuïtieve ideeën vanuit de benadering is dat je mensen ongelijk moet behandelen. Dit druist in tegen onze ideeën – en ook tegen veel theorieën – over rechtvaardigheid die ervan uitgaan dat alle mensen gelijk zijn en gelijke middelen moeten krijgen. De CB stelt juist de diversiteit van mensen centraal: niemand is gelijk en mensen moeten dus ongelijke middelen krijgen om uiteindelijk gelijke mogelijkheden te hebben. Dit is een bij uitstek de-stigmatiserend uitgangspunt en één van de aspecten die de capability benadering uitermate geschikt maakt als kader voor een inclusieve samenleving voor mensen die op allerlei aspecten van elkaar verschillen.

Biografie

Jac van der Klink is emeritus professor of mental health and sustainable employability aan Tilburg University,Tranzo. Hij is extraordinary proffessor aan de North West University of South Africa, Optentia. In beide affiliaties staat het capability model centraal en met name de toepassing ervan in werk. De basis daarvan ligt in de periode dat hij hoogleraar was in Groningen en met een consortium van wetenschappers van Nederlandse universiteiten een definitie, een model en een vragenlijst instrument heeft ontwikkeld op basis van het capability model en gericht op duurzame inzetbaarheid in werk. Jac van der Klink is tevens voorzitter van de stichting Disability Studies in Nederland waar het capability model wordt gebruikt als één van de kaders om tot een meer inclusieve samenleving te komen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief